ข้ามไปเนื้อหา

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

U+2829, ⠩
BRAILLE PATTERN DOTS-146

[U+2828]
Braille Patterns
[U+282A]

ภาษาร่วม[แก้ไข]

ตัวอักษร[แก้ไข]

 1. อักษรไทย สระ , (เขียนหลังจากพยัญชนะ)
 2. อักษรลาว สระ (เขียนหลังจากพยัญชนะ)
 3. อักษรละติน
  (ภาษาอังกฤษ, ภาษาเฮาซา, ภาษาอิกโบ) ทวิอักษร sh
  (ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาโรมาเนีย) อักษร î
  (ภาษาเยอรมัน) ทวิอักษร ei
  (ภาษาฮังการี) ทวิอักษร cs
  (ภาษาโปแลนด์) อักษร ć
  (ภาษาเช็ก, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาลัตเวีย) อักษร č
  (ภาษาเอสเปรันโต) อักษร ĉ
  (ภาษาแอลเบเนีย) อักษร ç
 4. อักษรกรีก ทวิอักษร ει