ข้ามไปเนื้อหา

keskiviikko

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

keski- (กลาง) +‎ viikko (สัปดาห์); แปลตรงตัวจากภาษาเยอรมันต่ำกลาง middewēke หรือศัพท์ภาษาสวีเดนเก่า (เปรียบเทียบ ภาษานอร์สเก่า miðvikudagr (แปลตรงตัวว่า วันกลางสัปดาห์)) หมายเหตุว่าวันพุธเป็นวันกลางสัปดาห์เมื่อครั้งที่วันอาทิตย์ยังเป็นวันแรกของสัปดาห์ของประเทศฟินแลนด์ช่วงก่อนปี 1973

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

วันในสัปดาห์
ke ก่อน: tiistai
หลัง: torstai

keskiviikko

  1. วันพุธ

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ keskiviikko (Kotus type 1*A/valo, kk-k gradation)
กรรตุการก keskiviikko keskiviikot
สัมพันธการก keskiviikon keskiviikkojen
ภาคยการก keskiviikkoa keskiviikkoja
illative keskiviikkoon keskiviikkoihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก keskiviikko keskiviikot
กรรมการก nom. keskiviikko keskiviikot
gen. keskiviikon
สัมพันธการก keskiviikon keskiviikkojen
ภาคยการก keskiviikkoa keskiviikkoja
inessive keskiviikossa keskiviikoissa
elative keskiviikosta keskiviikoista
illative keskiviikkoon keskiviikkoihin
adessive keskiviikolla keskiviikoilla
อปาทานการก keskiviikolta keskiviikoilta
allative keskiviikolle keskiviikoille
essive keskiviikkona keskiviikkoina
translative keskiviikoksi keskiviikoiksi
abessive keskiviikotta keskiviikoitta
instructive keskiviikoin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ keskiviikko (Kotus type 1*A/valo, kk-k gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก keskiviikkoni keskiviikkoni
กรรมการก nom. keskiviikkoni keskiviikkoni
gen. keskiviikkoni
สัมพันธการก keskiviikkoni keskiviikkojeni
ภาคยการก keskiviikkoani keskiviikkojani
inessive keskiviikossani keskiviikoissani
elative keskiviikostani keskiviikoistani
illative keskiviikkooni keskiviikkoihini
adessive keskiviikollani keskiviikoillani
อปาทานการก keskiviikoltani keskiviikoiltani
allative keskiviikolleni keskiviikoilleni
essive keskiviikkonani keskiviikkoinani
translative keskiviikokseni keskiviikoikseni
abessive keskiviikottani keskiviikoittani
instructive
comitative keskiviikkoineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก keskiviikkosi keskiviikkosi
กรรมการก nom. keskiviikkosi keskiviikkosi
gen. keskiviikkosi
สัมพันธการก keskiviikkosi keskiviikkojesi
ภาคยการก keskiviikkoasi keskiviikkojasi
inessive keskiviikossasi keskiviikoissasi
elative keskiviikostasi keskiviikoistasi
illative keskiviikkoosi keskiviikkoihisi
adessive keskiviikollasi keskiviikoillasi
อปาทานการก keskiviikoltasi keskiviikoiltasi
allative keskiviikollesi keskiviikoillesi
essive keskiviikkonasi keskiviikkoinasi
translative keskiviikoksesi keskiviikoiksesi
abessive keskiviikottasi keskiviikoittasi
instructive
comitative keskiviikkoinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก keskiviikkomme keskiviikkomme
กรรมการก nom. keskiviikkomme keskiviikkomme
gen. keskiviikkomme
สัมพันธการก keskiviikkomme keskiviikkojemme
ภาคยการก keskiviikkoamme keskiviikkojamme
inessive keskiviikossamme keskiviikoissamme
elative keskiviikostamme keskiviikoistamme
illative keskiviikkoomme keskiviikkoihimme
adessive keskiviikollamme keskiviikoillamme
อปาทานการก keskiviikoltamme keskiviikoiltamme
allative keskiviikollemme keskiviikoillemme
essive keskiviikkonamme keskiviikkoinamme
translative keskiviikoksemme keskiviikoiksemme
abessive keskiviikottamme keskiviikoittamme
instructive
comitative keskiviikkoinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก keskiviikkonne keskiviikkonne
กรรมการก nom. keskiviikkonne keskiviikkonne
gen. keskiviikkonne
สัมพันธการก keskiviikkonne keskiviikkojenne
ภาคยการก keskiviikkoanne keskiviikkojanne
inessive keskiviikossanne keskiviikoissanne
elative keskiviikostanne keskiviikoistanne
illative keskiviikkoonne keskiviikkoihinne
adessive keskiviikollanne keskiviikoillanne
อปาทานการก keskiviikoltanne keskiviikoiltanne
allative keskiviikollenne keskiviikoillenne
essive keskiviikkonanne keskiviikkoinanne
translative keskiviikoksenne keskiviikoiksenne
abessive keskiviikottanne keskiviikoittanne
instructive
comitative keskiviikkoinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก keskiviikkonsa keskiviikkonsa
กรรมการก nom. keskiviikkonsa keskiviikkonsa
gen. keskiviikkonsa
สัมพันธการก keskiviikkonsa keskiviikkojensa
ภาคยการก keskiviikkoaan
keskiviikkoansa
keskiviikkojaan
keskiviikkojansa
inessive keskiviikossaan
keskiviikossansa
keskiviikoissaan
keskiviikoissansa
elative keskiviikostaan
keskiviikostansa
keskiviikoistaan
keskiviikoistansa
illative keskiviikkoonsa keskiviikkoihinsa
adessive keskiviikollaan
keskiviikollansa
keskiviikoillaan
keskiviikoillansa
อปาทานการก keskiviikoltaan
keskiviikoltansa
keskiviikoiltaan
keskiviikoiltansa
allative keskiviikolleen
keskiviikollensa
keskiviikoilleen
keskiviikoillensa
essive keskiviikkonaan
keskiviikkonansa
keskiviikkoinaan
keskiviikkoinansa
translative keskiviikokseen
keskiviikoksensa
keskiviikoikseen
keskiviikoiksensa
abessive keskiviikottaan
keskiviikottansa
keskiviikoittaan
keskiviikoittansa
instructive
comitative keskiviikkoineen
keskiviikkoinensa

ลูกคำ[แก้ไข]

คำประสม

ดูเพิ่ม[แก้ไข]

อ่านเพิ่ม[แก้ไข]

  • keskiviikko”, in Kielitoimiston sanakirja [พจนานุกรมภาษาฟินแลนด์ร่วมสมัย]‎[1] (พจนานุกรมออนไลน์, อัพเดตสม่ำเสมอ), เฮลซิงกิ: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (สถาบันสำหรับภาษาที่ใช้ในประเทศฟินแลนด์), 2004–, retrieved 2023-07-02