ข้ามไปเนื้อหา

laatusana

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

laatu (คุณภาพ) +‎ sana (คำ)

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

laatusana

  1. (ล้าสมัย, ไวยากรณ์) คุณศัพท์

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ laatusana (Kotus type 9/kala, no gradation)
กรรตุการก laatusana laatusanat
สัมพันธการก laatusanan laatusanojen
ภาคยการก laatusanaa laatusanoja
illative laatusanaan laatusanoihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก laatusana laatusanat
กรรมการก nom. laatusana laatusanat
gen. laatusanan
สัมพันธการก laatusanan laatusanojen
laatusanainrare
ภาคยการก laatusanaa laatusanoja
inessive laatusanassa laatusanoissa
elative laatusanasta laatusanoista
illative laatusanaan laatusanoihin
adessive laatusanalla laatusanoilla
อปาทานการก laatusanalta laatusanoilta
allative laatusanalle laatusanoille
essive laatusanana laatusanoina
translative laatusanaksi laatusanoiksi
abessive laatusanatta laatusanoitta
instructive laatusanoin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ laatusana (Kotus type 9/kala, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก laatusanani laatusanani
กรรมการก nom. laatusanani laatusanani
gen. laatusanani
สัมพันธการก laatusanani laatusanojeni
laatusanainirare
ภาคยการก laatusanaani laatusanojani
inessive laatusanassani laatusanoissani
elative laatusanastani laatusanoistani
illative laatusanaani laatusanoihini
adessive laatusanallani laatusanoillani
อปาทานการก laatusanaltani laatusanoiltani
allative laatusanalleni laatusanoilleni
essive laatusananani laatusanoinani
translative laatusanakseni laatusanoikseni
abessive laatusanattani laatusanoittani
instructive
comitative laatusanoineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก laatusanasi laatusanasi
กรรมการก nom. laatusanasi laatusanasi
gen. laatusanasi
สัมพันธการก laatusanasi laatusanojesi
laatusanaisirare
ภาคยการก laatusanaasi laatusanojasi
inessive laatusanassasi laatusanoissasi
elative laatusanastasi laatusanoistasi
illative laatusanaasi laatusanoihisi
adessive laatusanallasi laatusanoillasi
อปาทานการก laatusanaltasi laatusanoiltasi
allative laatusanallesi laatusanoillesi
essive laatusananasi laatusanoinasi
translative laatusanaksesi laatusanoiksesi
abessive laatusanattasi laatusanoittasi
instructive
comitative laatusanoinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก laatusanamme laatusanamme
กรรมการก nom. laatusanamme laatusanamme
gen. laatusanamme
สัมพันธการก laatusanamme laatusanojemme
laatusanaimmerare
ภาคยการก laatusanaamme laatusanojamme
inessive laatusanassamme laatusanoissamme
elative laatusanastamme laatusanoistamme
illative laatusanaamme laatusanoihimme
adessive laatusanallamme laatusanoillamme
อปาทานการก laatusanaltamme laatusanoiltamme
allative laatusanallemme laatusanoillemme
essive laatusananamme laatusanoinamme
translative laatusanaksemme laatusanoiksemme
abessive laatusanattamme laatusanoittamme
instructive
comitative laatusanoinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก laatusananne laatusananne
กรรมการก nom. laatusananne laatusananne
gen. laatusananne
สัมพันธการก laatusananne laatusanojenne
laatusanainnerare
ภาคยการก laatusanaanne laatusanojanne
inessive laatusanassanne laatusanoissanne
elative laatusanastanne laatusanoistanne
illative laatusanaanne laatusanoihinne
adessive laatusanallanne laatusanoillanne
อปาทานการก laatusanaltanne laatusanoiltanne
allative laatusanallenne laatusanoillenne
essive laatusanananne laatusanoinanne
translative laatusanaksenne laatusanoiksenne
abessive laatusanattanne laatusanoittanne
instructive
comitative laatusanoinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก laatusanansa laatusanansa
กรรมการก nom. laatusanansa laatusanansa
gen. laatusanansa
สัมพันธการก laatusanansa laatusanojensa
laatusanainsarare
ภาคยการก laatusanaansa laatusanojaan
laatusanojansa
inessive laatusanassaan
laatusanassansa
laatusanoissaan
laatusanoissansa
elative laatusanastaan
laatusanastansa
laatusanoistaan
laatusanoistansa
illative laatusanaansa laatusanoihinsa
adessive laatusanallaan
laatusanallansa
laatusanoillaan
laatusanoillansa
อปาทานการก laatusanaltaan
laatusanaltansa
laatusanoiltaan
laatusanoiltansa
allative laatusanalleen
laatusanallensa
laatusanoilleen
laatusanoillensa
essive laatusananaan
laatusananansa
laatusanoinaan
laatusanoinansa
translative laatusanakseen
laatusanaksensa
laatusanoikseen
laatusanoiksensa
abessive laatusanattaan
laatusanattansa
laatusanoittaan
laatusanoittansa
instructive
comitative laatusanoineen
laatusanoinensa

คำพ้องความ[แก้ไข]

อ่านเพิ่ม[แก้ไข]

  • laatusana”, in Kielitoimiston sanakirja [พจนานุกรมภาษาฟินแลนด์ร่วมสมัย]‎[1] (พจนานุกรมออนไลน์, อัพเดตสม่ำเสมอ), เฮลซิงกิ: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (สถาบันสำหรับภาษาที่ใช้ในประเทศฟินแลนด์), 2004–