ข้ามไปเนื้อหา

paka

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาสวาฮีลี[แก้ไข]

วิกิพีเดียภาษาสวาฮีลีมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia sw

คำนาม[แก้ไข]

paka (กลุ่ม n, พหูพจน์ paka)

  1. แมว

คำกริยา[แก้ไข]

-paka (infinitive kupaka)

  1. ทา

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ -paka
Non-finite forms
Form Positive Negative
Infinitive kupaka kutopaka
Simple finite forms
Positive form Singular Plural
Imperative paka pakeni
Habitual hupaka
Complex finite forms
Polarity Persons Persons / Classes Classes
1st 2nd 3rd / M-wa M-mi Ma Ki-vi N U Ku Pa Mu
Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. / 1 Pl. / 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 / 14 15 / 17 16 18
Past
Positive nilipaka
nalipaka
tulipaka
twalipaka
ulipaka
walipaka
mlipaka
mwalipaka
alipaka walipaka ulipaka ilipaka lilipaka yalipaka kilipaka vilipaka ilipaka zilipaka ulipaka kulipaka palipaka mulipaka
Relative niliopaka
naliopaka
tuliopaka
twaliopaka
uliopaka
waliopaka
mliopaka
mwaliopaka
aliopaka waliopaka uliopaka iliopaka liliopaka yaliopaka kiliopaka viliopaka iliopaka ziliopaka uliopaka kuliopaka paliopaka muliopaka
Negative sikupaka hatukupaka hukupaka hamkupaka hakupaka hawakupaka haukupaka haikupaka halikupaka hayakupaka hakikupaka havikupaka haikupaka hazikupaka haukupaka hakukupaka hapakupaka hamukupaka
Present
Positive ninapaka
napaka
tunapaka unapaka mnapaka anapaka wanapaka unapaka inapaka linapaka yanapaka kinapaka vinapaka inapaka zinapaka unapaka kunapaka panapaka munapaka
Relative ninaopaka
naopaka
tunaopaka unaopaka mnaopaka anaopaka wanaopaka unaopaka inaopaka linaopaka yanaopaka kinaopaka vinaopaka inaopaka zinaopaka unaopaka kunaopaka panaopaka munaopaka
Negative sipaki hatupaki hupaki hampaki hapaki hawapaki haupaki haipaki halipaki hayapaki hakipaki havipaki haipaki hazipaki haupaki hakupaki hapapaki hamupaki
Future
Positive nitapaka tutapaka utapaka mtapaka atapaka watapaka utapaka itapaka litapaka yatapaka kitapaka vitapaka itapaka zitapaka utapaka kutapaka patapaka mutapaka
Relative nitakaopaka tutakaopaka utakaopaka mtakaopaka atakaopaka watakaopaka utakaopaka itakaopaka litakaopaka yatakaopaka kitakaopaka vitakaopaka itakaopaka zitakaopaka utakaopaka kutakaopaka patakaopaka mutakaopaka
Negative sitapaka hatutapaka hutapaka hamtapaka hatapaka hawatapaka hautapaka haitapaka halitapaka hayatapaka hakitapaka havitapaka haitapaka hazitapaka hautapaka hakutapaka hapatapaka hamutapaka
Subjunctive
Positive nipake tupake upake mpake apake wapake upake ipake lipake yapake kipake vipake ipake zipake upake kupake papake mupake
Negative nisipake tusipake usipake msipake asipake wasipake usipake isipake lisipake yasipake kisipake visipake isipake zisipake usipake kusipake pasipake musipake
Present Conditional
Positive ningepaka tungepaka ungepaka mngepaka angepaka wangepaka ungepaka ingepaka lingepaka yangepaka kingepaka vingepaka ingepaka zingepaka ungepaka kungepaka pangepaka mungepaka
Negative nisingepaka
singepaka
tusingepaka
hatungepaka
usingepaka
hungepaka
msingepaka
hamngepaka
asingepaka
hangepaka
wasingepaka
hawangepaka
usingepaka
haungepaka
isingepaka
haingepaka
lisingepaka
halingepaka
yasingepaka
hayangepaka
kisingepaka
hakingepaka
visingepaka
havingepaka
isingepaka
haingepaka
zisingepaka
hazingepaka
usingepaka
haungepaka
kusingepaka
hakungepaka
pasingepaka
hapangepaka
musingepaka
hamungepaka
Past Conditional
Positive ningalipaka tungalipaka ungalipaka mngalipaka angalipaka wangalipaka ungalipaka ingalipaka lingalipaka yangalipaka kingalipaka vingalipaka ingalipaka zingalipaka ungalipaka kungalipaka pangalipaka mungalipaka
Negative nisingalipaka
singalipaka
tusingalipaka
hatungalipaka
usingalipaka
hungalipaka
msingalipaka
hamngalipaka
asingalipaka
hangalipaka
wasingalipaka
hawangalipaka
usingalipaka
haungalipaka
isingalipaka
haingalipaka
lisingalipaka
halingalipaka
yasingalipaka
hayangalipaka
kisingalipaka
hakingalipaka
visingalipaka
havingalipaka
isingalipaka
haingalipaka
zisingalipaka
hazingalipaka
usingalipaka
haungalipaka
kusingalipaka
hakungalipaka
pasingalipaka
hapangalipaka
musingalipaka
hamungalipaka
Conditional Contrary to Fact
Positive ningelipaka tungelipaka ungelipaka mngelipaka angelipaka wangelipaka ungelipaka ingelipaka lingelipaka yangelipaka kingelipaka vingelipaka ingelipaka zingelipaka ungelipaka kungelipaka pangelipaka mungelipaka
General Relative
Positive nipakao tupakao upakao mpakao apakao wapakao upakao ipakao lipakao yapakao kipakao vipakao ipakao zipakao upakao kupakao papakao mupakao
Negative nisiopaka tusiopaka usiopaka msiopaka asiopaka wasiopaka usiopaka isiopaka lisiopaka yasiopaka kisiopaka visiopaka isiopaka zisiopaka usiopaka kusiopaka pasiopaka musiopaka
Gnomic
Positive napaka twapaka wapaka mwapaka apaka wapaka wapaka yapaka lapaka yapaka chapaka vyapaka yapaka zapaka wapaka kwapaka papaka mwapaka
Perfect
Positive nimepaka tumepaka umepaka mmepaka amepaka wamepaka umepaka imepaka limepaka yamepaka kimepaka vimepaka imepaka zimepaka umepaka kumepaka pamepaka mumepaka
"Already"
Positive nimeshapaka tumeshapaka umeshapaka mmeshapaka ameshapaka wameshapaka umeshapaka imeshapaka limeshapaka yameshapaka kimeshapaka vimeshapaka imeshapaka zimeshapaka umeshapaka kumeshapaka pameshapaka mumeshapaka
"Not yet"
Negative sijapaka hatujapaka hujapaka hamjapaka hajapaka hawajapaka haujapaka haijapaka halijapaka hayajapaka hakijapaka havijapaka haijapaka hazijapaka haujapaka hakujapaka hapajapaka hamujapaka
"If/When"
Positive nikipaka tukipaka ukipaka mkipaka akipaka wakipaka ukipaka ikipaka likipaka yakipaka kikipaka vikipaka ikipaka zikipaka ukipaka kukipaka pakipaka mukipaka
"If not"
Negative nisipopaka tusipopaka usipopaka msipopaka asipopaka wasipopaka usipopaka isipopaka lisipopaka yasipopaka kisipopaka visipopaka isipopaka zisipopaka usipopaka kusipopaka pasipopaka musipopaka
Consecutive
Positive nikapaka tukapaka ukapaka mkapaka akapaka wakapaka ukapaka ikapaka likapaka yakapaka kikapaka vikapaka ikapaka zikapaka ukapaka kukapaka pakapaka mukapaka
Not all possible forms are listed in the table. Transitive verbs can take object concords, relative concords can agree with all noun classes, and many other forms not commonly seen in modern Standard Swahili are absent from the table. See Appendix:Swahili verbs for more information.