ข้ามไปเนื้อหา

tuomiokirkko

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์

[แก้ไข]

รากศัพท์

[แก้ไข]

tuomio (การตัดสิน) +‎ kirkko (โบสถ์) เป็นการแปลตรงตัวจากภาษาสวีเดน domkyrka (อาสนวิหาร) ที่ผิดพลาด; องค์ประกอบข้างหน้า dom- ได้รับการตีความว่าหมายถึง dom (การตัดสิน) แต่ที่จริงแล้วมันแผลงมาจากภาษาละติน domus (บ้าน) (เปรียบเทียบ ภาษาเยอรมัน Dom (อาสนวิหาร)) อีกคำอธิบายหนึ่งคืออาจเป็น phono-semantic matching

การออกเสียง

[แก้ไข]

คำนาม

[แก้ไข]

tuomiokirkko

  1. อาสนวิหาร
    คำพ้องความ: katedraali

การผันรูป

[แก้ไข]
การผันรูปของ tuomiokirkko (Kotus type 1*A/valo, kk-k gradation)
กรรตุการก tuomiokirkko tuomiokirkot
สัมพันธการก tuomiokirkon tuomiokirkkojen
ภาคยการก tuomiokirkkoa tuomiokirkkoja
illative tuomiokirkkoon tuomiokirkkoihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก tuomiokirkko tuomiokirkot
กรรมการก nom. tuomiokirkko tuomiokirkot
gen. tuomiokirkon
สัมพันธการก tuomiokirkon tuomiokirkkojen
ภาคยการก tuomiokirkkoa tuomiokirkkoja
inessive tuomiokirkossa tuomiokirkoissa
elative tuomiokirkosta tuomiokirkoista
illative tuomiokirkkoon tuomiokirkkoihin
adessive tuomiokirkolla tuomiokirkoilla
อปาทานการก tuomiokirkolta tuomiokirkoilta
allative tuomiokirkolle tuomiokirkoille
essive tuomiokirkkona tuomiokirkkoina
translative tuomiokirkoksi tuomiokirkoiksi
abessive tuomiokirkotta tuomiokirkoitta
instructive tuomiokirkoin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ tuomiokirkko (Kotus type 1*A/valo, kk-k gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก tuomiokirkkoni tuomiokirkkoni
กรรมการก nom. tuomiokirkkoni tuomiokirkkoni
gen. tuomiokirkkoni
สัมพันธการก tuomiokirkkoni tuomiokirkkojeni
ภาคยการก tuomiokirkkoani tuomiokirkkojani
inessive tuomiokirkossani tuomiokirkoissani
elative tuomiokirkostani tuomiokirkoistani
illative tuomiokirkkooni tuomiokirkkoihini
adessive tuomiokirkollani tuomiokirkoillani
อปาทานการก tuomiokirkoltani tuomiokirkoiltani
allative tuomiokirkolleni tuomiokirkoilleni
essive tuomiokirkkonani tuomiokirkkoinani
translative tuomiokirkokseni tuomiokirkoikseni
abessive tuomiokirkottani tuomiokirkoittani
instructive
comitative tuomiokirkkoineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก tuomiokirkkosi tuomiokirkkosi
กรรมการก nom. tuomiokirkkosi tuomiokirkkosi
gen. tuomiokirkkosi
สัมพันธการก tuomiokirkkosi tuomiokirkkojesi
ภาคยการก tuomiokirkkoasi tuomiokirkkojasi
inessive tuomiokirkossasi tuomiokirkoissasi
elative tuomiokirkostasi tuomiokirkoistasi
illative tuomiokirkkoosi tuomiokirkkoihisi
adessive tuomiokirkollasi tuomiokirkoillasi
อปาทานการก tuomiokirkoltasi tuomiokirkoiltasi
allative tuomiokirkollesi tuomiokirkoillesi
essive tuomiokirkkonasi tuomiokirkkoinasi
translative tuomiokirkoksesi tuomiokirkoiksesi
abessive tuomiokirkottasi tuomiokirkoittasi
instructive
comitative tuomiokirkkoinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก tuomiokirkkomme tuomiokirkkomme
กรรมการก nom. tuomiokirkkomme tuomiokirkkomme
gen. tuomiokirkkomme
สัมพันธการก tuomiokirkkomme tuomiokirkkojemme
ภาคยการก tuomiokirkkoamme tuomiokirkkojamme
inessive tuomiokirkossamme tuomiokirkoissamme
elative tuomiokirkostamme tuomiokirkoistamme
illative tuomiokirkkoomme tuomiokirkkoihimme
adessive tuomiokirkollamme tuomiokirkoillamme
อปาทานการก tuomiokirkoltamme tuomiokirkoiltamme
allative tuomiokirkollemme tuomiokirkoillemme
essive tuomiokirkkonamme tuomiokirkkoinamme
translative tuomiokirkoksemme tuomiokirkoiksemme
abessive tuomiokirkottamme tuomiokirkoittamme
instructive
comitative tuomiokirkkoinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก tuomiokirkkonne tuomiokirkkonne
กรรมการก nom. tuomiokirkkonne tuomiokirkkonne
gen. tuomiokirkkonne
สัมพันธการก tuomiokirkkonne tuomiokirkkojenne
ภาคยการก tuomiokirkkoanne tuomiokirkkojanne
inessive tuomiokirkossanne tuomiokirkoissanne
elative tuomiokirkostanne tuomiokirkoistanne
illative tuomiokirkkoonne tuomiokirkkoihinne
adessive tuomiokirkollanne tuomiokirkoillanne
อปาทานการก tuomiokirkoltanne tuomiokirkoiltanne
allative tuomiokirkollenne tuomiokirkoillenne
essive tuomiokirkkonanne tuomiokirkkoinanne
translative tuomiokirkoksenne tuomiokirkoiksenne
abessive tuomiokirkottanne tuomiokirkoittanne
instructive
comitative tuomiokirkkoinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก tuomiokirkkonsa tuomiokirkkonsa
กรรมการก nom. tuomiokirkkonsa tuomiokirkkonsa
gen. tuomiokirkkonsa
สัมพันธการก tuomiokirkkonsa tuomiokirkkojensa
ภาคยการก tuomiokirkkoaan
tuomiokirkkoansa
tuomiokirkkojaan
tuomiokirkkojansa
inessive tuomiokirkossaan
tuomiokirkossansa
tuomiokirkoissaan
tuomiokirkoissansa
elative tuomiokirkostaan
tuomiokirkostansa
tuomiokirkoistaan
tuomiokirkoistansa
illative tuomiokirkkoonsa tuomiokirkkoihinsa
adessive tuomiokirkollaan
tuomiokirkollansa
tuomiokirkoillaan
tuomiokirkoillansa
อปาทานการก tuomiokirkoltaan
tuomiokirkoltansa
tuomiokirkoiltaan
tuomiokirkoiltansa
allative tuomiokirkolleen
tuomiokirkollensa
tuomiokirkoilleen
tuomiokirkoillensa
essive tuomiokirkkonaan
tuomiokirkkonansa
tuomiokirkkoinaan
tuomiokirkkoinansa
translative tuomiokirkokseen
tuomiokirkoksensa
tuomiokirkoikseen
tuomiokirkoiksensa
abessive tuomiokirkottaan
tuomiokirkottansa
tuomiokirkoittaan
tuomiokirkoittansa
instructive
comitative tuomiokirkkoineen
tuomiokirkkoinensa

ลูกคำ

[แก้ไข]
คำประสม

อ่านเพิ่ม

[แก้ไข]
  • tuomiokirkko”, in Kielitoimiston sanakirja [พจนานุกรมภาษาฟินแลนด์ร่วมสมัย]‎[1] (พจนานุกรมออนไลน์, อัพเดตสม่ำเสมอ), เฮลซิงกิ: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (สถาบันสำหรับภาษาที่ใช้ในประเทศฟินแลนด์), 2004–, retrieved 2023-07-03