ข้ามไปเนื้อหา

typpi

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์

[แก้ไข]
วิกิพีเดียภาษาฟินแลนด์มีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia fi

รากศัพท์

[แก้ไข]

การผันรูปย้อนกลับจากคำกริยาภาษาถิ่น typehtyä (ดับลง, มอดลง); บัญญัติโดย Julius Krohn นักวิจัยร้อยกรองพื้นบ้าน นักแปลและนักข่าวชาวฟินแลนด์ เมื่อ 1862

การออกเสียง

[แก้ไข]

คำนาม

[แก้ไข]
ธาตุเคมี
N
ก่อนหน้า: hiili (C)
ถัดไป: happi (O)

typpi

  1. ไนโตรเจน

การผันรูป

[แก้ไข]
การผันรูปของ typpi (Kotus type 7*B/ovi, pp-p gradation)
กรรตุการก typpi typet
สัมพันธการก typen typpien
ภาคยการก typpeä typpiä
illative typpeen typpiin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก typpi typet
กรรมการก nom. typpi typet
gen. typen
สัมพันธการก typen typpien
ภาคยการก typpeä typpiä
inessive typessä typissä
elative typestä typistä
illative typpeen typpiin
adessive typellä typillä
อปาทานการก typeltä typiltä
allative typelle typille
essive typpenä typpinä
translative typeksi typiksi
abessive typettä typittä
instructive typin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ typpi (Kotus type 7*B/ovi, pp-p gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก typpeni typpeni
กรรมการก nom. typpeni typpeni
gen. typpeni
สัมพันธการก typpeni typpieni
ภาคยการก typpeäni typpiäni
inessive typessäni typissäni
elative typestäni typistäni
illative typpeeni typpiini
adessive typelläni typilläni
อปาทานการก typeltäni typiltäni
allative typelleni typilleni
essive typpenäni typpinäni
translative typekseni typikseni
abessive typettäni typittäni
instructive
comitative typpineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก typpesi typpesi
กรรมการก nom. typpesi typpesi
gen. typpesi
สัมพันธการก typpesi typpiesi
ภาคยการก typpeäsi typpiäsi
inessive typessäsi typissäsi
elative typestäsi typistäsi
illative typpeesi typpiisi
adessive typelläsi typilläsi
อปาทานการก typeltäsi typiltäsi
allative typellesi typillesi
essive typpenäsi typpinäsi
translative typeksesi typiksesi
abessive typettäsi typittäsi
instructive
comitative typpinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก typpemme typpemme
กรรมการก nom. typpemme typpemme
gen. typpemme
สัมพันธการก typpemme typpiemme
ภาคยการก typpeämme typpiämme
inessive typessämme typissämme
elative typestämme typistämme
illative typpeemme typpiimme
adessive typellämme typillämme
อปาทานการก typeltämme typiltämme
allative typellemme typillemme
essive typpenämme typpinämme
translative typeksemme typiksemme
abessive typettämme typittämme
instructive
comitative typpinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก typpenne typpenne
กรรมการก nom. typpenne typpenne
gen. typpenne
สัมพันธการก typpenne typpienne
ภาคยการก typpeänne typpiänne
inessive typessänne typissänne
elative typestänne typistänne
illative typpeenne typpiinne
adessive typellänne typillänne
อปาทานการก typeltänne typiltänne
allative typellenne typillenne
essive typpenänne typpinänne
translative typeksenne typiksenne
abessive typettänne typittänne
instructive
comitative typpinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก typpensä typpensä
กรรมการก nom. typpensä typpensä
gen. typpensä
สัมพันธการก typpensä typpiensä
ภาคยการก typpeään
typpeänsä
typpiään
typpiänsä
inessive typessään
typessänsä
typissään
typissänsä
elative typestään
typestänsä
typistään
typistänsä
illative typpeensä typpiinsä
adessive typellään
typellänsä
typillään
typillänsä
อปาทานการก typeltään
typeltänsä
typiltään
typiltänsä
allative typelleen
typellensä
typilleen
typillensä
essive typpenään
typpenänsä
typpinään
typpinänsä
translative typekseen
typeksensä
typikseen
typiksensä
abessive typettään
typettänsä
typittään
typittänsä
instructive
comitative typpineen
typpinensä

ลูกคำ

[แก้ไข]
คำประสม

อ่านเพิ่ม

[แก้ไข]
  • typpi”, in Kielitoimiston sanakirja [พจนานุกรมภาษาฟินแลนด์ร่วมสมัย]‎[1] (พจนานุกรมออนไลน์, อัพเดตสม่ำเสมอ), เฮลซิงกิ: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (สถาบันสำหรับภาษาที่ใช้ในประเทศฟินแลนด์), 2004–