ข้ามไปเนื้อหา

vuosikymmen

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

vuosi (ปี) +‎ kymmen (สิบ)

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

vuosikymmen

  1. ทศวรรษ

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ vuosikymmen (Kotus type 32/sisar, no gradation)
nominative vuosikymmen vuosikymmenet
genitive vuosikymmenen vuosikymmenien
vuosikymmenten
partitive vuosikymmentä vuosikymmeniä
illative vuosikymmeneen vuosikymmeniin
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative vuosikymmen vuosikymmenet
accusative nom. vuosikymmen vuosikymmenet
gen. vuosikymmenen
genitive vuosikymmenen vuosikymmenien
vuosikymmenten
partitive vuosikymmentä vuosikymmeniä
inessive vuosikymmenessä vuosikymmenissä
elative vuosikymmenestä vuosikymmenistä
illative vuosikymmeneen vuosikymmeniin
adessive vuosikymmenellä vuosikymmenillä
ablative vuosikymmeneltä vuosikymmeniltä
allative vuosikymmenelle vuosikymmenille
essive vuosikymmenenä vuosikymmeninä
translative vuosikymmeneksi vuosikymmeniksi
abessive vuosikymmenettä vuosikymmenittä
instructive vuosikymmenin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ vuosikymmen (Kotus type 32/sisar, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative vuosikymmeneni vuosikymmeneni
accusative nom. vuosikymmeneni vuosikymmeneni
gen. vuosikymmeneni
genitive vuosikymmeneni vuosikymmenieni
vuosikymmenteni
partitive vuosikymmentäni vuosikymmeniäni
inessive vuosikymmenessäni vuosikymmenissäni
elative vuosikymmenestäni vuosikymmenistäni
illative vuosikymmeneeni vuosikymmeniini
adessive vuosikymmenelläni vuosikymmenilläni
ablative vuosikymmeneltäni vuosikymmeniltäni
allative vuosikymmenelleni vuosikymmenilleni
essive vuosikymmenenäni vuosikymmeninäni
translative vuosikymmenekseni vuosikymmenikseni
abessive vuosikymmenettäni vuosikymmenittäni
instructive
comitative vuosikymmenineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative vuosikymmenesi vuosikymmenesi
accusative nom. vuosikymmenesi vuosikymmenesi
gen. vuosikymmenesi
genitive vuosikymmenesi vuosikymmeniesi
vuosikymmentesi
partitive vuosikymmentäsi vuosikymmeniäsi
inessive vuosikymmenessäsi vuosikymmenissäsi
elative vuosikymmenestäsi vuosikymmenistäsi
illative vuosikymmeneesi vuosikymmeniisi
adessive vuosikymmenelläsi vuosikymmenilläsi
ablative vuosikymmeneltäsi vuosikymmeniltäsi
allative vuosikymmenellesi vuosikymmenillesi
essive vuosikymmenenäsi vuosikymmeninäsi
translative vuosikymmeneksesi vuosikymmeniksesi
abessive vuosikymmenettäsi vuosikymmenittäsi
instructive
comitative vuosikymmeninesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative vuosikymmenemme vuosikymmenemme
accusative nom. vuosikymmenemme vuosikymmenemme
gen. vuosikymmenemme
genitive vuosikymmenemme vuosikymmeniemme
vuosikymmentemme
partitive vuosikymmentämme vuosikymmeniämme
inessive vuosikymmenessämme vuosikymmenissämme
elative vuosikymmenestämme vuosikymmenistämme
illative vuosikymmeneemme vuosikymmeniimme
adessive vuosikymmenellämme vuosikymmenillämme
ablative vuosikymmeneltämme vuosikymmeniltämme
allative vuosikymmenellemme vuosikymmenillemme
essive vuosikymmenenämme vuosikymmeninämme
translative vuosikymmeneksemme vuosikymmeniksemme
abessive vuosikymmenettämme vuosikymmenittämme
instructive
comitative vuosikymmeninemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative vuosikymmenenne vuosikymmenenne
accusative nom. vuosikymmenenne vuosikymmenenne
gen. vuosikymmenenne
genitive vuosikymmenenne vuosikymmenienne
vuosikymmentenne
partitive vuosikymmentänne vuosikymmeniänne
inessive vuosikymmenessänne vuosikymmenissänne
elative vuosikymmenestänne vuosikymmenistänne
illative vuosikymmeneenne vuosikymmeniinne
adessive vuosikymmenellänne vuosikymmenillänne
ablative vuosikymmeneltänne vuosikymmeniltänne
allative vuosikymmenellenne vuosikymmenillenne
essive vuosikymmenenänne vuosikymmeninänne
translative vuosikymmeneksenne vuosikymmeniksenne
abessive vuosikymmenettänne vuosikymmenittänne
instructive
comitative vuosikymmeninenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative vuosikymmenensä vuosikymmenensä
accusative nom. vuosikymmenensä vuosikymmenensä
gen. vuosikymmenensä
genitive vuosikymmenensä vuosikymmeniensä
vuosikymmentensä
partitive vuosikymmentään
vuosikymmentänsä
vuosikymmeniään
vuosikymmeniänsä
inessive vuosikymmenessään
vuosikymmenessänsä
vuosikymmenissään
vuosikymmenissänsä
elative vuosikymmenestään
vuosikymmenestänsä
vuosikymmenistään
vuosikymmenistänsä
illative vuosikymmeneensä vuosikymmeniinsä
adessive vuosikymmenellään
vuosikymmenellänsä
vuosikymmenillään
vuosikymmenillänsä
ablative vuosikymmeneltään
vuosikymmeneltänsä
vuosikymmeniltään
vuosikymmeniltänsä
allative vuosikymmenelleen
vuosikymmenellensä
vuosikymmenilleen
vuosikymmenillensä
essive vuosikymmenenään
vuosikymmenenänsä
vuosikymmeninään
vuosikymmeninänsä
translative vuosikymmenekseen
vuosikymmeneksensä
vuosikymmenikseen
vuosikymmeniksensä
abessive vuosikymmenettään
vuosikymmenettänsä
vuosikymmenittään
vuosikymmenittänsä
instructive
comitative vuosikymmenineen
vuosikymmeninensä

ดูเพิ่ม[แก้ไข]