ข้ามไปเนื้อหา

vuosisata

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

vuosi (ปี) +‎ sata (หนึ่งร้อย)

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

vuosisata

  1. ศตวรรษ
    21. vuosisata
    ศตวรรษที่ 21

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ vuosisata (Kotus type 9*F/kala, t-d gradation)
กรรตุการก vuosisata vuosisadat
สัมพันธการก vuosisadan vuosisatojen
ภาคยการก vuosisataa vuosisatoja
illative vuosisataan vuosisatoihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก vuosisata vuosisadat
กรรมการก nom. vuosisata vuosisadat
gen. vuosisadan
สัมพันธการก vuosisadan vuosisatojen
vuosisatainrare
ภาคยการก vuosisataa vuosisatoja
inessive vuosisadassa vuosisadoissa
elative vuosisadasta vuosisadoista
illative vuosisataan vuosisatoihin
adessive vuosisadalla vuosisadoilla
อปาทานการก vuosisadalta vuosisadoilta
allative vuosisadalle vuosisadoille
essive vuosisatana vuosisatoina
translative vuosisadaksi vuosisadoiksi
abessive vuosisadatta vuosisadoitta
instructive vuosisadoin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ vuosisata (Kotus type 9*F/kala, t-d gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก vuosisatani vuosisatani
กรรมการก nom. vuosisatani vuosisatani
gen. vuosisatani
สัมพันธการก vuosisatani vuosisatojeni
vuosisatainirare
ภาคยการก vuosisataani vuosisatojani
inessive vuosisadassani vuosisadoissani
elative vuosisadastani vuosisadoistani
illative vuosisataani vuosisatoihini
adessive vuosisadallani vuosisadoillani
อปาทานการก vuosisadaltani vuosisadoiltani
allative vuosisadalleni vuosisadoilleni
essive vuosisatanani vuosisatoinani
translative vuosisadakseni vuosisadoikseni
abessive vuosisadattani vuosisadoittani
instructive
comitative vuosisatoineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก vuosisatasi vuosisatasi
กรรมการก nom. vuosisatasi vuosisatasi
gen. vuosisatasi
สัมพันธการก vuosisatasi vuosisatojesi
vuosisataisirare
ภาคยการก vuosisataasi vuosisatojasi
inessive vuosisadassasi vuosisadoissasi
elative vuosisadastasi vuosisadoistasi
illative vuosisataasi vuosisatoihisi
adessive vuosisadallasi vuosisadoillasi
อปาทานการก vuosisadaltasi vuosisadoiltasi
allative vuosisadallesi vuosisadoillesi
essive vuosisatanasi vuosisatoinasi
translative vuosisadaksesi vuosisadoiksesi
abessive vuosisadattasi vuosisadoittasi
instructive
comitative vuosisatoinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก vuosisatamme vuosisatamme
กรรมการก nom. vuosisatamme vuosisatamme
gen. vuosisatamme
สัมพันธการก vuosisatamme vuosisatojemme
vuosisataimmerare
ภาคยการก vuosisataamme vuosisatojamme
inessive vuosisadassamme vuosisadoissamme
elative vuosisadastamme vuosisadoistamme
illative vuosisataamme vuosisatoihimme
adessive vuosisadallamme vuosisadoillamme
อปาทานการก vuosisadaltamme vuosisadoiltamme
allative vuosisadallemme vuosisadoillemme
essive vuosisatanamme vuosisatoinamme
translative vuosisadaksemme vuosisadoiksemme
abessive vuosisadattamme vuosisadoittamme
instructive
comitative vuosisatoinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก vuosisatanne vuosisatanne
กรรมการก nom. vuosisatanne vuosisatanne
gen. vuosisatanne
สัมพันธการก vuosisatanne vuosisatojenne
vuosisatainnerare
ภาคยการก vuosisataanne vuosisatojanne
inessive vuosisadassanne vuosisadoissanne
elative vuosisadastanne vuosisadoistanne
illative vuosisataanne vuosisatoihinne
adessive vuosisadallanne vuosisadoillanne
อปาทานการก vuosisadaltanne vuosisadoiltanne
allative vuosisadallenne vuosisadoillenne
essive vuosisatananne vuosisatoinanne
translative vuosisadaksenne vuosisadoiksenne
abessive vuosisadattanne vuosisadoittanne
instructive
comitative vuosisatoinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก vuosisatansa vuosisatansa
กรรมการก nom. vuosisatansa vuosisatansa
gen. vuosisatansa
สัมพันธการก vuosisatansa vuosisatojensa
vuosisatainsarare
ภาคยการก vuosisataansa vuosisatojaan
vuosisatojansa
inessive vuosisadassaan
vuosisadassansa
vuosisadoissaan
vuosisadoissansa
elative vuosisadastaan
vuosisadastansa
vuosisadoistaan
vuosisadoistansa
illative vuosisataansa vuosisatoihinsa
adessive vuosisadallaan
vuosisadallansa
vuosisadoillaan
vuosisadoillansa
อปาทานการก vuosisadaltaan
vuosisadaltansa
vuosisadoiltaan
vuosisadoiltansa
allative vuosisadalleen
vuosisadallensa
vuosisadoilleen
vuosisadoillensa
essive vuosisatanaan
vuosisatanansa
vuosisatoinaan
vuosisatoinansa
translative vuosisadakseen
vuosisadaksensa
vuosisadoikseen
vuosisadoiksensa
abessive vuosisadattaan
vuosisadattansa
vuosisadoittaan
vuosisadoittansa
instructive
comitative vuosisatoineen
vuosisatoinensa

คำแผลง[แก้ไข]

ดูเพิ่ม[แก้ไข]