ดัชนี:รากอักษรจีน/十

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

十 (รากอักษรจีนที่ 24)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

+2 ขีด[แก้ไข]

𠥻𠥼𠥿𭅠𰅭𰅮

+3 ขีด[แก้ไข]

𠆱𠥽𠥾𠦀𠦁𰅯

+4 ขีด[แก้ไข]

𠦂𠦃𠦄𠦅𠦆𠦇𠦈𠦉𠦊𠦋𠦌𠦍𠦎𠦏𠦐𰅰𰅱

+5 ขีด[แก้ไข]

𠦑𠦒𠦓𠦔𠦕𠦖𠦗𪟳𫝒𫧞𰅲𰅳𰅴

+6 ขีด[แก้ไข]

𠦘𠦙𠦚𠦛𠦜𠦝𠦞𠦟𠦠𠦡𠦢𣥥𫝓𫧟𫧠𰅵𱑎

+7 ขีด[แก้ไข]

𫝔𫧡𫧢𭅡𭅢𰅶𰅷

+8 ขีด[แก้ไข]

𠦣𠦤𠦥𠦦𠦧𠦨𠦩𪟴𭅣𰅸𰅹

+9 ขีด[แก้ไข]

𠦪𠦫𠦬𠦭𠦮𠦯𪟵𭅤𰅺𰅻𱑏

+10 ขีด[แก้ไข]

𠦰𠦱𠦲𠦳𫧣𭅥𭅦

+11 ขีด[แก้ไข]

𠦴𠦵𠦶𠦷𠦸𠦹𠦺𠦻𠦼𪟶𫧤𫧥𭅧𰅼

+12 ขีด[แก้ไข]

𠦽𠦾𠦿𪟷𫧦𰅽𰅾

+13 ขีด[แก้ไข]

𠧀𠧁𠧂𠧃𠧄𪟸𪟹𫧧𫧨𭅨𭅩𱑐𱑑

+14 ขีด[แก้ไข]

𭅪𱑒𱑓

+15 ขีด[แก้ไข]

𠧅𠧆𠧇𠧈𪟺𫧩𫧪𫧫𰅿𱑔

+16 ขีด[แก้ไข]

𠧉𠧊𠧋𠧌𠧍𪟻𭅫𭅬𰆀𰆁

+17 ขีด[แก้ไข]

𠧎𫧬𱑕

+18 ขีด[แก้ไข]

𪟼𭅭

+19 ขีด[แก้ไข]

𠧏𫧭

+23 ขีด[แก้ไข]

𠧐𭅮

+24 ขีด[แก้ไข]

𠧑

+25 ขีด[แก้ไข]

𰆂