ดัชนี:รากอักษรจีน/矢

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

矢 (รากอักษรจีนที่ 111)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𰦒

+2 ขีด[แก้ไข]

𥎦𥎧𭿽𰦓

+3 ขีด[แก้ไข]

𥎨

+4 ขีด[แก้ไข]

𥎩𥎪𥎫𥎬𥎭𥎮𥎯𪿈𪿉𭿾𭿿𰦔𰦕

+5 ขีด[แก้ไข]

𥎰𥎱𥎲𥎳𥎴𥎵𥎶𥎷𥎸𬑰𬑱𮀀𰦖

+6 ขีด[แก้ไข]

𥎹𥎺𥎻𥎼𥎽𥎾𥎿𥏀𥏁𥏂𥏃𥏄𥏅𥏆𥏇𥏈𥏉𥏊𥏋𥏌𥏍𪿊𮀁𮀂𱳝𱳞

+7 ขีด[แก้ไข]

𠅰𥏎𥏏𥏐𥏑𥏒𥏓𥏔𥏕𥏖𥏗𬑲𬑳𰦗𱳟𱳠

+8 ขีด[แก้ไข]

𥏘𥏙𥏚𥏛𥏜𥏝𥏞𥏟𥏠𥏡𥏢𥏣𥏤𥏥𥏦𥏧𥏨𥏩𪿋𬑴𮀃𮀄𰦘𰦙𱳡

+9 ขีด[แก้ไข]

𥏪𥏫𥏬𥏭𥏮𥏯𥏰𥏱𪿌𮀅𰦚𱳢

+10 ขีด[แก้ไข]

𥏲𥏳𥏴𥏵𥏶𥏷𥏸𥏹𥏺𪿍𪿎𮀆𮀇𮀈𰦛𰦜𰦝𱳣

+11 ขีด[แก้ไข]

𥏻𥏼𥏽𥏾𥏿𮀉𰦞𰦟𰦠𰦡𰦢

+12 ขีด[แก้ไข]

𥐀𥐁𥐂𥐃𥐄𥐅𥐆𬑵𱳤𱳥𱳦

+13 ขีด[แก้ไข]

𥐇𥐈𥐉𥐊𥐋𬑶𰦣𱳧

+14 ขีด[แก้ไข]

𥐌𥐍𥐎𥐏𬑷

+15 ขีด[แก้ไข]

𪿏𮀊

+16 ขีด[แก้ไข]

𪿐𬑸

+17 ขีด[แก้ไข]

𥐑𥐒

+18 ขีด[แก้ไข]

𥐐𥐓𥐔