ดัชนี:รากอักษรจีน/馬

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

馬 (รากอักษรจีนที่ 187)[แก้ไข]

−3 ขีด[แก้ไข]

𫠉

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𩡧𩡨

+2 ขีด[แก้ไข]

𩡩𩡪𩡫𩡬𩡭𩡮𩡯𮩲𱄑𲌄

+3 ขีด[แก้ไข]

𩡰𩡱𩡲𩡳𩡴𩡵𩡶𫘅𬳨𮩳𮩴𮩵𮩶𫘛𱄼𱄽𱄾𱄿

+4 ขีด[แก้ไข]

馿𩡷𩡸𩡹𩡺𩡻𩡼𩡽𩡾𩢀𩢁𩢂𩢃𩢄𩢅𩢇𩢈𩢉𩢊𩢋𩢌𫘆𫘇𫘈𫘉𬳩𬳪𮩷𮩸𮩹𱄒𲋳𲋴𩧦𫘜𫘝𬳳𱅀𱅁𱅂

+5 ขีด[แก้ไข]

䭿𩡿𩢆𩢍𩢎𩢏𩢐𩢑𩢒𩢓𩢔𩢕𩢖𩢗𩢘𩢙𩢚𩢛𩢜𩢝𩢞𩢟𩢠𩢡𩢢𩢣𩢤𩢥𩢦𩢧𩢨𩢩𩢪𩢫𩢬𩢭𮩺𮩻𮩼𮩽𱄓𱄔𱄕𱄖𱄗𲋵𲋶驿𩧧𩧨𩧩𩧪𩧫𩧬𩧭𩧯𫘞𫘟𫠊𬳴𬳵𬳶𬳷𬳸𱅃𱅄𱅅𱅆𱅇𱅈𲌅

+6 ขีด[แก้ไข]

𩢮𩢯𩢰𩢱𩢲𩢳𩢴𩢵𩢶𩢷𩢸𩢹𩢺𩢻𩢼𩢽𩢾𩢿𩣀𩣁𩣂𩣃𩣄𩣅𩣆𩣇𩣈𩣉𩣊𩣋𩣌𩣍𩣎𩣏𩣐𩣑𩣒𩣓𩣔𩣕𫘊𬳫𮩾𮩿𮪀𮪁𮪂𮪃𮪄𱄘𱄙𱄚𱄛𱄜𲋷𩧮𩧰𩧱𩧲𩧳𩧴𩧵𩧶𫘠𫘡𬳹𬳺𬳻𬳼𬳽𬳾𱅉𱅊𱅋𱅌𱅍𱅎𱅏𱅐𱅑𱅒

+7 ขีด[แก้ไข]

駿𩣖𩣗𩣘𩣙𩣚𩣛𩣜𩣝𩣞𩣟𩣠𩣡𩣢𩣣𩣤𩣥𩣦𩣧𩣨𩣩𩣪𩣫𩣬𩤷𬳬𮪅𮪆𮪇𱄝𱄞𱄟𱄠𱄡𱄢𲋸𲋹𩧷𩧸𩧹𩧺𫘢𫘣𫘤𬳿𬴀𮪡𮪢𱅓𱅔𱅕𱅖𱅗𱅘𱅙𲌆

+8 ขีด[แก้ไข]

𩣭𩣮𩣯𩣰𩣱𩣲𩣳𩣴𩣵𩣶𩣷𩣸𩣹𩣺𩣻𩣼𩣽𩣾𩣿𩤀𩤁𩤂𩤃𩤄𩤅𩤆𩤇𩤈𩤉𩤊𩤋𩤌𩤍𩤎𩤏𩤐𩤑𩤒𩤓𩤔𩤕𩤖𩤞𫘋𫘌𫘍𫘎𬳭𬳮𬳯𮪈𮪉𮪊𮪋𮪌𱄣𩧻𩧼𩧽𫘥𫘦𫘧𬴁𬴂𱅚𱅛𲌇𲌈𲌉

+9 ขีด[แก้ไข]

𩤗𩤘𩤙𩤚𩤛𩤜𩤝𩤟𩤠𩤡𩤢𩤣𩤤𩤥𩤦𩤧𩤨𩤩𩤪𩤫𩤬𩤭𩤮𩤯𩤰𩤱𩤲𩤳𩤴𩤵𩤶𩤸𩤹𩤺𩤻𩤼𫘏𫘐𫘑𮪍𮪎𮪏𮪐𮪑𮪒𮪓𮪔𱄤𱄥𱄦𱄧𱄨𲋺𲋻𲋼𩧾𩧿𩨀𩨁𩨂𩨃𩨅𩨆𩨇𩨈𩨉𩨊𫘨𫘩𬴃𬴄𮪣𱅜𱅝𱅞𱅟

+10 ขีด[แก้ไข]

𩤽𩤾𩤿𩥀𩥁𩥂𩥃𩥄𩥅𩥆𩥇𩥈𩥉𩥊𩥋𩥌𩥍𩥎𩥏𩥐𩥑𩥒𩥓𩥔𩥕𩥖𩥗𩥘𩥙𩥚𩥛𩥜𩥝𩥞𩥟𩥠𩥡𩥢𩥣𩥤𩥥𩥦𩥧𩥨𩥩𩥪𫘒𫘓𫘔𫘕𫘖𮪕𱄩𱄪𱄫𱄬𱄭𲋽𲋾𩨄𩨋𩨌𩨍𫘪𫘫𫘬𬴅𮪤𱅠𱅡𱅢𱅣𱅤𱅥

+11 ขีด[แก้ไข]

騿𩥫𩥬𩥭𩥮𩥯𩥰𩥱𩥲𩥳𩥴𩥵𩥶𩥷𩥸𩥹𩥺𩥻𩥼𩥽𩥾𩥿𩦀𩦁𬳰𮪖𮪗𮪘𮪙𱄮𱄯𱄰𱄱𲋿𲌀𫘭𫘮𫠋𬴆𬴇𬴈𱅦𱅧𱅨𱅩

+12 ขีด[แก้ไข]

𩦂𩦃𩦄𩦅𩦆𩦇𩦈𩦉𩦊𩦋𩦌𩦍𩦎𩦏𩦐𩦑𩦒𩦓𩦔𩦕𩦖𩦗𩦘𩦙𩦚𩦛𩦜𩦝𫘗𬳱𱄲𱄳𱄴𲌁𲌂𩨎𩨏𫘯𬴉𬴊𮪥𱅪𱅫𲌊𲌋

+13 ขีด[แก้ไข]

𩦞𩦟𩦠𩦡𩦢𩦣𩦤𩦥𩦦𩦧𩦨𩦩𩦪𩦫𩦬𩦭𩦮𩦯𩦰𩦱𩦲𩦳𩦴𩦵𫘘𮪚𱄵𱄶𲌃𫘰𫠌𬴋

+14 ขีด[แก้ไข]

𩦶𩦷𩦸𩦹𩦺𩦻𩦼𩦽𩦾𩦿𩧀𩧁𫘙𮪛𱄷𱄸𬴌

+15 ขีด[แก้ไข]

𩧂𩧃𩧄𩧅𩧆𩧇𩧈𩧉𩧊𩧋𩧌𩧍𩧎𮪜𱄹𱄺𱄻𩨐𬴍

+16 ขีด[แก้ไข]

𩧏𩧐𩧑𩧒𩧓𮪝𮪞𬴎𱅬

+17 ขีด[แก้ไข]

䮿𩧔𩧕𩧖𩧗𫘚𮪟𬴏

+18 ขีด[แก้ไข]

𩧘𩧙𩧚𩧛𩧜𩧝𩧞𮪠𫘱𬴐

+19 ขีด[แก้ไข]

𩧟𩧠

+20 ขีด[แก้ไข]

𩧡𩧢

+21 ขีด[แก้ไข]

𩧣𩧤𬳲

+24 ขีด[แก้ไข]

+26 ขีด[แก้ไข]

𩧥