ข้ามไปเนื้อหา

หมวดหมู่:ภาษานอซู

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษานอซู
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษานอซู
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษานอซู
ภาษานอซู
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษานอซูในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษานอซู
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษานอซู
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษานอซู
นอซู

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษานอซู

ภาษานี้เป็นพูดในจีน, เวียดนาม, ลาว, และไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานอซู:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัตินอซู
ชื่อพ้อง
  • อี๋แบบเสฉวน
  • อี๋เหนือ
  • อี๋แบบเหลียงซาน
  • Sichuan Yi
  • Nuosu
  • Nosu
  • Northern Yi
  • Liangshan Yi
รหัสภาษาii
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาโลโลอิชเหนือ
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:ii-translit
วิกิสนเทศQ34235


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่