หมวดหมู่:ภาษาอูรดู

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาอูรดู
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาอูรดู
ur.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาอูรดู
ภาษาอูรดู
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอูรดูในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาอูรดู
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาอูรดู
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาอูรดู
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาอูรดู
อูรดู

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาอูรดู

ภาษานี้เป็นพูดในปากีสถาน and อินเดีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอูรดู:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติอูรดู
ชื่อพ้อง
  • Urdu
รหัสภาษาur
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาฮินดูสตานี
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
วิกิสนเทศQ1617


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 5 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 5 หมวดหมู่