ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:de-noun

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

Haus ก. (แข็ง, สัมพันธการก Hauses, พหูพจน์ Häuser)


This is the template to use for all German nouns. This template automatically adds pages to หมวดหมู่:คำนามภาษาเยอรมัน. It is implemented by มอดูล:de-headword.

การใช้

[แก้ไข]

Use it directly under the "part of speech" header:

== ภาษาเยอรมัน ==

=== คำนาม ===
{{de-noun|m|Baums|gen2=Baumes|Bäume|Bäumchen}}

# [[ต้นไม้]]

พารามิเตอร์

[แก้ไข]

This template can take various parameters, both numbered and named. See m:Help:Template for help with templates and parameters in general.

1= and g2=, g3=
Specifies the gender. m for masculine gender, f for feminine, n for neuter. For nouns that exist only in the plural, use p. If you're not sure about the gender, just leave it empty.
2= and gen2=, gen3=
Specifies the genitive form of the noun. If left empty, it defaults to the headword + s if it's masculine or neuter, and to the headword alone if it's feminine. This is ignored for plural nouns.
3= and pl2=, pl3=
Specifies the plural form of the noun. If left empty, it defaults to the headword + en. It can also be set to - to indicate there is no plural form for this noun. This is ignored for plural nouns.
4= and dim2=, dim3=
Specifies the diminituve form of the noun. If left empty, no diminutive is displayed.
f=, m=
Specifies the equivalent noun of the other gender, for words which differ depending on the natural gender of the referent. These are used especially with nouns denoting professions.

ตัวอย่าง

[แก้ไข]
{{de-noun|n}}
{{de-noun|n||-}}
{{de-noun|n|Buchs|gen2=Buches|Bücher|Büchlein}}
{{de-noun|m|Fuhrmanns|gen2=Fuhrmannes|Fuhrmänner|pl2=Fuhrleute}}
{{de-noun|m|Aars|gen2=Aares|gen3=Aaren|Aare|pl2=Aaren}}
{{de-noun|m|Parks|gen2=Parkes|Parks|pl2=Parke|pl3=Pärke}}
{{de-noun|m|g2=n|Filters|Filter}}
{{de-noun|m||Lehrer|f=Lehrerin}}
{{de-noun|f|Lehrerin|Lehrerinnen|m=Lehrer}}

which produces
de-noun ก. (แข็ง, สัมพันธการก de-nouns, พหูพจน์ de-noune)
de-noun ก. (สัมพันธการก de-nouns, ไม่มีพหูพจน์)
Buch ก. (สัมพันธการก Buchs หรือ Buches, พหูพจน์ Bücher, ตัวบอกความเล็ก Büchlein ก.)
Fuhrmann ช. (สัมพันธการก Fuhrmanns หรือ Fuhrmannes, พหูพจน์ Fuhrmänner หรือ Fuhrleute)
Aar ช. (สัมพันธการก Aars หรือ Aares หรือ Aaren, พหูพจน์ Aare หรือ Aaren)
Park ช. (สัมพันธการก Parks หรือ Parkes, พหูพจน์ Parks หรือ Parke หรือ Pärke)
Filter ช. หรือ ก. (สัมพันธการก Filters, พหูพจน์ Filter)
Lehrer ช. (สัมพันธการก Lehrers, พหูพจน์ Lehrer, เพศหญิง Lehrerin)
Lehrerin ญ. (สัมพันธการก Lehrerin, พหูพจน์ Lehrerinnen, เพศชาย Lehrer)

หมายเหตุ

[แก้ไข]
  • If you plan to change the format or usage of the positional or keyword parameters of this template, please leave a message of the talk page of User:SemperBlottoBot so that the bot can be modified to reflect those changes.