ข้ามไปเนื้อหา

kansainvälinen

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์

[แก้ไข]

รากศัพท์

[แก้ไข]

kansain +‎ välinen; อาจแปลตรงตัวจากภาษาอังกฤษ international

การออกเสียง

[แก้ไข]

คำคุณศัพท์

[แก้ไข]

kansainvälinen (ขั้นกว่า kansainvälisempi, ขั้นสุด kansainvälisin)

  1. สากล, ระหว่างประเทศ, นานาชาติ
    kansainvälinen naistenpäiväวันผู้หญิงสากล
    kansainvälinen sopimusความตกลงระหว่างประเทศ
    kansainvälinen lentoasemaท่าอากาศยานนานาชาติ

การผันรูป

[แก้ไข]
การผันรูปของ kansainvälinen (Kotus type 38/nainen, no gradation)
กรรตุการก kansainvälinen kansainväliset
สัมพันธการก kansainvälisen kansainvälisten
kansainvälisien
ภาคยการก kansainvälistä kansainvälisiä
illative kansainväliseen kansainvälisiin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kansainvälinen kansainväliset
กรรมการก nom. kansainvälinen kansainväliset
gen. kansainvälisen
สัมพันธการก kansainvälisen kansainvälisten
kansainvälisien
ภาคยการก kansainvälistä kansainvälisiä
inessive kansainvälisessä kansainvälisissä
elative kansainvälisestä kansainvälisistä
illative kansainväliseen kansainvälisiin
adessive kansainvälisellä kansainvälisillä
อปาทานการก kansainväliseltä kansainvälisiltä
allative kansainväliselle kansainvälisille
essive kansainvälisenä kansainvälisinä
translative kansainväliseksi kansainvälisiksi
abessive kansainvälisettä kansainvälisittä
instructive kansainvälisin
comitative kansainvälisine
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ kansainvälinen (Kotus type 38/nainen, no gradation)
Rare. Only used with substantive adjectives.
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kansainväliseni kansainväliseni
กรรมการก nom. kansainväliseni kansainväliseni
gen. kansainväliseni
สัมพันธการก kansainväliseni kansainvälisteni
kansainvälisieni
ภาคยการก kansainvälistäni kansainvälisiäni
inessive kansainvälisessäni kansainvälisissäni
elative kansainvälisestäni kansainvälisistäni
illative kansainväliseeni kansainvälisiini
adessive kansainväliselläni kansainvälisilläni
อปาทานการก kansainväliseltäni kansainvälisiltäni
allative kansainväliselleni kansainvälisilleni
essive kansainvälisenäni kansainvälisinäni
translative kansainvälisekseni kansainvälisikseni
abessive kansainvälisettäni kansainvälisittäni
instructive
comitative kansainvälisineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kansainvälisesi kansainvälisesi
กรรมการก nom. kansainvälisesi kansainvälisesi
gen. kansainvälisesi
สัมพันธการก kansainvälisesi kansainvälistesi
kansainvälisiesi
ภาคยการก kansainvälistäsi kansainvälisiäsi
inessive kansainvälisessäsi kansainvälisissäsi
elative kansainvälisestäsi kansainvälisistäsi
illative kansainväliseesi kansainvälisiisi
adessive kansainväliselläsi kansainvälisilläsi
อปาทานการก kansainväliseltäsi kansainvälisiltäsi
allative kansainvälisellesi kansainvälisillesi
essive kansainvälisenäsi kansainvälisinäsi
translative kansainväliseksesi kansainvälisiksesi
abessive kansainvälisettäsi kansainvälisittäsi
instructive
comitative kansainvälisinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kansainvälisemme kansainvälisemme
กรรมการก nom. kansainvälisemme kansainvälisemme
gen. kansainvälisemme
สัมพันธการก kansainvälisemme kansainvälistemme
kansainvälisiemme
ภาคยการก kansainvälistämme kansainvälisiämme
inessive kansainvälisessämme kansainvälisissämme
elative kansainvälisestämme kansainvälisistämme
illative kansainväliseemme kansainvälisiimme
adessive kansainvälisellämme kansainvälisillämme
อปาทานการก kansainväliseltämme kansainvälisiltämme
allative kansainvälisellemme kansainvälisillemme
essive kansainvälisenämme kansainvälisinämme
translative kansainväliseksemme kansainvälisiksemme
abessive kansainvälisettämme kansainvälisittämme
instructive
comitative kansainvälisinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kansainvälisenne kansainvälisenne
กรรมการก nom. kansainvälisenne kansainvälisenne
gen. kansainvälisenne
สัมพันธการก kansainvälisenne kansainvälistenne
kansainvälisienne
ภาคยการก kansainvälistänne kansainvälisiänne
inessive kansainvälisessänne kansainvälisissänne
elative kansainvälisestänne kansainvälisistänne
illative kansainväliseenne kansainvälisiinne
adessive kansainvälisellänne kansainvälisillänne
อปาทานการก kansainväliseltänne kansainvälisiltänne
allative kansainvälisellenne kansainvälisillenne
essive kansainvälisenänne kansainvälisinänne
translative kansainväliseksenne kansainvälisiksenne
abessive kansainvälisettänne kansainvälisittänne
instructive
comitative kansainvälisinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kansainvälisensä kansainvälisensä
กรรมการก nom. kansainvälisensä kansainvälisensä
gen. kansainvälisensä
สัมพันธการก kansainvälisensä kansainvälistensä
kansainvälisiensä
ภาคยการก kansainvälistään
kansainvälistänsä
kansainvälisiään
kansainvälisiänsä
inessive kansainvälisessään
kansainvälisessänsä
kansainvälisissään
kansainvälisissänsä
elative kansainvälisestään
kansainvälisestänsä
kansainvälisistään
kansainvälisistänsä
illative kansainväliseensä kansainvälisiinsä
adessive kansainvälisellään
kansainvälisellänsä
kansainvälisillään
kansainvälisillänsä
อปาทานการก kansainväliseltään
kansainväliseltänsä
kansainvälisiltään
kansainvälisiltänsä
allative kansainväliselleen
kansainvälisellensä
kansainvälisilleen
kansainvälisillensä
essive kansainvälisenään
kansainvälisenänsä
kansainvälisinään
kansainvälisinänsä
translative kansainvälisekseen
kansainväliseksensä
kansainvälisikseen
kansainvälisiksensä
abessive kansainvälisettään
kansainvälisettänsä
kansainvälisittään
kansainvälisittänsä
instructive
comitative kansainvälisineen
kansainvälisinensä

ลูกคำ

[แก้ไข]

อ่านเพิ่ม

[แก้ไข]
  • kansainvälinen”, in Kielitoimiston sanakirja [พจนานุกรมภาษาฟินแลนด์ร่วมสมัย]‎[1] (พจนานุกรมออนไลน์, อัพเดตสม่ำเสมอ), เฮลซิงกิ: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (สถาบันสำหรับภาษาที่ใช้ในประเทศฟินแลนด์), 2004–