luán

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ดูเพิ่ม: luan, luàn, และ luǎn

ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

luán (luan2, จู้อิน ㄌㄨㄢˊ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪢮𪢮
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪢮
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 孿
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡰠𡰠
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢌕𢌕
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢺈𢺈
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬁢
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰛪
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤲶𤲶
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤼙𤼙
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰣽
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰯋
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦣋𦣋
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦣏𦣏
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧖘𧖘
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨄄𨄄
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨇼𨇼
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨈌𨄄
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨈎𨈎
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨊟𨊟
 46. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 47. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 48. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩪾𩪾
 49. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 50. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 51. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ