จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

(จู้อิน ㄙㄨˋ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠷃
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡎮
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡖯
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ 宿
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢎎
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢖏
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢚑
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢢒
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 39. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 40. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 41. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 42. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣝝
 43. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 44. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣫎
 45. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣯼
 46. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 47. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 48. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 49. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 50. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣶘
 51. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 52. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 53. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 54. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 55. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 56. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 57. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣿈
 58. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤌂
 59. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤛝
 60. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤠚
 61. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤡃
 62. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤢂
 63. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤢘
 64. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 65. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤤐
 66. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 67. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤥔
 68. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 69. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤭴
 70. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤸮
 71. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 72. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 73. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 74. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 75. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𫂙
 76. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 77. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 78. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 79. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 80. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 81. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 82. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦌉
 83. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦌊
 84. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 85. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 86. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 87. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 88. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 89. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 90. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 91. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 92. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 93. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 94. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧀌
 95. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 96. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧐁
 97. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧐒
 98. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧐴
 99. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 100. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧜦
 101. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧞺
 102. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 103. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧥆
 104. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 105. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 106. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧩝
 107. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 108. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 109. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 110. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 111. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧼭
 112. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧽷
 113. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 114. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 115. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 116. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 117. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 118. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨱈
 119. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 120. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩐫
 121. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩐼
 122. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩙨
 123. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩘰
 124. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩘹
 125. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 126. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𫗧
 127. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩝥
 128. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 129. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 130. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩳒
 131. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 132. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 133. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪁽
 134. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪄑
 135. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪅄
 136. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 137. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪋝
 138. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪌔
 139. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪍛
 140. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪐮
 141. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪖶