จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

(su4su4, จู้อิน ㄙㄨˋ)

 1. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠷃
 10. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡎮
 16. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡖯
 18. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 宿
 21. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢎎
 23. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢖏
 24. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢚑
 25. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢢒
 29. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪮋
 33. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 34. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 35. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 37. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 41. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰗹
 42. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣝝
 43. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 44. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣫎
 45. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣯼
 46. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 47. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 48. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 49. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 50. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣶘
 51. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 52. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 53. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 54. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 55. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 56. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 57. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣿈
 58. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤌂
 59. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤛝
 60. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤠚
 61. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤡃
 62. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤢂
 63. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤢘
 64. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 65. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤤐
 66. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 67. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤥔
 68. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰢄
 69. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤭴
 70. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤸮
 71. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 72. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬒕
 73. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 74. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 75. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫂙
 76. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 77. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 78. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 79. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 80. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 81. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 82. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦌉
 83. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦌊
 84. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬚄
 85. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 86. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 87. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 88. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 89. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 90. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 91. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 92. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 93. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 94. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧀌
 95. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 96. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧐁
 97. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧐒
 98. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧐴
 99. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 100. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧜦
 101. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧞺
 102. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 103. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧥆
 104. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 105. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 106. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧩝
 107. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 108. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 109. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 110. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 111. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧼭
 112. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧽷
 113. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 114. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 115. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 116. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 117. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨱈
 118. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨱈
 119. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 120. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩐫
 121. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩐼
 122. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩙨
 123. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩘰
 124. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩘹
 125. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫗧
 126. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫗧
 127. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩝥
 128. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 129. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 130. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩳒
 131. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱇿
 132. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 133. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪁽
 134. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪄑
 135. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪅄
 136. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 137. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪋝
 138. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪌔
 139. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪍛
 140. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪐮
 141. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪖶