จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ดูเพิ่ม: su, , , , และ sự

ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

(su4su4, จู้อิน ㄙㄨˋ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠷃
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡎮
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡖯
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 宿
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢎎
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢖏
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢚑
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢢒
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪮋
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰗹
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣝝
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣫎
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣯼
 46. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 47. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 48. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 49. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 50. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣶘
 51. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 52. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 53. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 54. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 55. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 56. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 57. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣿈
 58. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤌂
 59. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤛝
 60. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤠚
 61. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤡃
 62. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤢂
 63. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤢘
 64. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 65. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤤐
 66. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 67. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤥔
 68. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰢄
 69. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤭴
 70. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤸮
 71. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 72. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬒕
 73. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 74. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 75. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫂙
 76. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 77. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 78. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 79. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 80. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 81. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 82. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦌉
 83. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦌊
 84. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬚄
 85. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 86. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 87. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 88. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 89. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 90. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 91. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 92. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 93. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 94. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧀌
 95. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 96. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧐁
 97. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧐒
 98. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧐴
 99. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 100. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧜦
 101. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧞺
 102. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 103. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧥆
 104. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 105. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 106. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧩝
 107. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 108. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 109. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 110. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 111. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧼭
 112. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧽷
 113. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 114. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 115. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 116. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 117. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨱈
 118. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨱈
 119. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 120. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩐫
 121. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩐼
 122. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩙨
 123. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩘰
 124. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩘹
 125. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫗧
 126. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫗧
 127. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩝥
 128. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 129. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 130. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩳒
 131. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱇿
 132. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 133. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪁽
 134. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪄑
 135. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪅄
 136. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 137. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪋝
 138. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪌔
 139. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪍛
 140. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪐮
 141. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪖶