su

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ดูเพิ่ม: , , , , และ sự

ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

su (su5su0, จู้อิน ˙ㄙㄨ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .

ภาษาญี่ปุ่น[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

su

  1. พยางค์ฮิรางานะ (su) หรือคาตากานะ (su) ในการถอดเป็นอักษรโรมันแบบเฮปเบิร์น

ภาษาตุรกี[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

สืบทอดจากภาษาตุรกีแบบออตโตมัน صو(su), จากคำเก่า *suv, จากภาษาเตอร์กิกดั้งเดิม *sub (น้ำ); ร่วมเชื้อสายกับภาษาเตอร์กิกเก่า 𐰽𐰆𐰉(sub)

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

su (กรรมการกชี้เฉพาะ suyu, พหูพจน์ sular)

  1. น้ำ
  2. น้ำผลไม้

การผันรูป[แก้ไข]

The declension of su is somewhat irregular: the genitive form of the singular is suyun and not sunun; also, the third-person-singular possessive is suyu and not susu.

การผันรูป
กรรตุการก su
กรรมการกชี้เฉพาะ suyu
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก su sular
กรรมการกชี้เฉพาะ suyu suları
สัมปทานการก suya sulara
อธิกรณการก suda sularda
อปาทานการก sudan sulardan
สัมพันธการก suyun suların
Possessive forms
Nominative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง suyum sularım
เอกพจน์บุรุษที่สอง suyun suların
เอกพจน์บุรุษที่สาม suyu suları
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง suyumuz sularımız
พหูพจน์บุรุษที่สอง suyunuz sularınız
พหูพจน์บุรุษที่สาม suları suları
Definite accusative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง suyumu sularımı
เอกพจน์บุรุษที่สอง suyunu sularını
เอกพจน์บุรุษที่สาม suyunu sularını
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง suyumuzu sularımızı
พหูพจน์บุรุษที่สอง suyunuzu sularınızı
พหูพจน์บุรุษที่สาม sularını sularını
Dative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง suyuma sularıma
เอกพจน์บุรุษที่สอง suyuna sularına
เอกพจน์บุรุษที่สาม suyuna sularına
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง suyumuza sularımıza
พหูพจน์บุรุษที่สอง suyunuza sularınıza
พหูพจน์บุรุษที่สาม sularına sularına
Locative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง suyumda sularımda
เอกพจน์บุรุษที่สอง suyunda sularında
เอกพจน์บุรุษที่สาม suyunda sularında
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง suyumuzda sularımızda
พหูพจน์บุรุษที่สอง suyunuzda sularınızda
พหูพจน์บุรุษที่สาม sularında sularında
อปาทานการก
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง suyumdan sularımdan
เอกพจน์บุรุษที่สอง suyundan sularından
เอกพจน์บุรุษที่สาม suyundan sularından
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง suyumuzdan sularımızdan
พหูพจน์บุรุษที่สอง suyunuzdan sularınızdan
พหูพจน์บุรุษที่สาม sularından sularından
Genitive
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง suyumun sularımın
เอกพจน์บุรุษที่สอง suyunun sularının
เอกพจน์บุรุษที่สาม suyunun sularının
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง suyumuzun sularımızın
พหูพจน์บุรุษที่สอง suyunuzun sularınızın
พหูพจน์บุรุษที่สาม sularının sularının
Predicative forms
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง suyum sularım
เอกพจน์บุรุษที่สอง susun sularsın
เอกพจน์บุรุษที่สาม su
sudur
sular
sulardır
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง suyuz sularız
พหูพจน์บุรุษที่สอง susunuz sularsınız
พหูพจน์บุรุษที่สาม sular sulardır

คำประสม[แก้ไข]

น้ำผลไม้

คำเกี่ยวข้อง[แก้ไข]

ภาษาอุยกูร์[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

su

  1. การสะกดอักษรละตินของ سۇ(ซู)