ข้ามไปเนื้อหา

seitsemäs

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

จำนวนภาษาฟินแลนด์ (edit)
70
 ←  6 7 8  → 
    เชิงการนับ: seitsemän
    เชิงการนับภาษาปาก: see
    เชิงอันดับที่: seitsemäs
    เชิงอันดับที่ภาษาปาก: seikki (ภาษาถิ่น), seiska
    ตัวย่อเชิงอันดับที่: 7., 7:s
    ชื่อเลขโดด: seiska (ไม่ทางการ), seitsikko, seitsemäinen
    เชิงกริยาวิเศษณ์: seitsemästi
    ตัวคูณ: seitsenkertainen
    เศษส่วน (⅟…): seitsemäsosa, seitsemännes

รากศัพท์[แก้ไข]

จากภาษาฟินนิกดั้งเดิม *säiccemenci; เทียบเท่า seitsemä- +‎ -s โดยพยางค์ที่สาม *-e- เปลี่ยนเป็น -ä- (ดูที่ seitsemän)

การออกเสียง[แก้ไข]

คำคุณศัพท์[แก้ไข]

seitsemäs

  1. ที่เจ็ด
    seitsemäs taivas = seventh heaven, cloud nine

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ seitsemäs (Kotus type 45*J/kahdeksas, nt-nn gradation)
กรรตุการก seitsemäs seitsemännet
สัมพันธการก seitsemännen seitsemänsien
ภาคยการก seitsemättä seitsemänsiä
illative seitsemänteen seitsemänsiin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก seitsemäs seitsemännet
กรรมการก nom. seitsemäs seitsemännet
gen. seitsemännen
สัมพันธการก seitsemännen seitsemänsien
ภาคยการก seitsemättä seitsemänsiä
inessive seitsemännessä seitsemänsissä
elative seitsemännestä seitsemänsistä
illative seitsemänteen seitsemänsiin
adessive seitsemännellä seitsemänsillä
อปาทานการก seitsemänneltä seitsemänsiltä
allative seitsemännelle seitsemänsille
essive seitsemäntenä seitsemänsinä
translative seitsemänneksi seitsemänsiksi
abessive seitsemännettä seitsemänsittä
instructive seitsemänsin
comitative seitsemänsine
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ seitsemäs (Kotus type 45*J/kahdeksas, nt-nn gradation)
Rare. Only used with substantive adjectives.
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก seitsemänteni seitsemänteni
กรรมการก nom. seitsemänteni seitsemänteni
gen. seitsemänteni
สัมพันธการก seitsemänteni seitsemänsieni
ภาคยการก seitsemättäni seitsemänsiäni
inessive seitsemännessäni seitsemänsissäni
elative seitsemännestäni seitsemänsistäni
illative seitsemänteeni seitsemänsiini
adessive seitsemännelläni seitsemänsilläni
อปาทานการก seitsemänneltäni seitsemänsiltäni
allative seitsemännelleni seitsemänsilleni
essive seitsemäntenäni seitsemänsinäni
translative seitsemännekseni seitsemänsikseni
abessive seitsemännettäni seitsemänsittäni
instructive
comitative seitsemänsineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก seitsemäntesi seitsemäntesi
กรรมการก nom. seitsemäntesi seitsemäntesi
gen. seitsemäntesi
สัมพันธการก seitsemäntesi seitsemänsiesi
ภาคยการก seitsemättäsi seitsemänsiäsi
inessive seitsemännessäsi seitsemänsissäsi
elative seitsemännestäsi seitsemänsistäsi
illative seitsemänteesi seitsemänsiisi
adessive seitsemännelläsi seitsemänsilläsi
อปาทานการก seitsemänneltäsi seitsemänsiltäsi
allative seitsemännellesi seitsemänsillesi
essive seitsemäntenäsi seitsemänsinäsi
translative seitsemänneksesi seitsemänsiksesi
abessive seitsemännettäsi seitsemänsittäsi
instructive
comitative seitsemänsinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก seitsemäntemme seitsemäntemme
กรรมการก nom. seitsemäntemme seitsemäntemme
gen. seitsemäntemme
สัมพันธการก seitsemäntemme seitsemänsiemme
ภาคยการก seitsemättämme seitsemänsiämme
inessive seitsemännessämme seitsemänsissämme
elative seitsemännestämme seitsemänsistämme
illative seitsemänteemme seitsemänsiimme
adessive seitsemännellämme seitsemänsillämme
อปาทานการก seitsemänneltämme seitsemänsiltämme
allative seitsemännellemme seitsemänsillemme
essive seitsemäntenämme seitsemänsinämme
translative seitsemänneksemme seitsemänsiksemme
abessive seitsemännettämme seitsemänsittämme
instructive
comitative seitsemänsinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก seitsemäntenne seitsemäntenne
กรรมการก nom. seitsemäntenne seitsemäntenne
gen. seitsemäntenne
สัมพันธการก seitsemäntenne seitsemänsienne
ภาคยการก seitsemättänne seitsemänsiänne
inessive seitsemännessänne seitsemänsissänne
elative seitsemännestänne seitsemänsistänne
illative seitsemänteenne seitsemänsiinne
adessive seitsemännellänne seitsemänsillänne
อปาทานการก seitsemänneltänne seitsemänsiltänne
allative seitsemännellenne seitsemänsillenne
essive seitsemäntenänne seitsemänsinänne
translative seitsemänneksenne seitsemänsiksenne
abessive seitsemännettänne seitsemänsittänne
instructive
comitative seitsemänsinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก seitsemäntensä seitsemäntensä
กรรมการก nom. seitsemäntensä seitsemäntensä
gen. seitsemäntensä
สัมพันธการก seitsemäntensä seitsemänsiensä
ภาคยการก seitsemättään
seitsemättänsä
seitsemänsiään
seitsemänsiänsä
inessive seitsemännessään
seitsemännessänsä
seitsemänsissään
seitsemänsissänsä
elative seitsemännestään
seitsemännestänsä
seitsemänsistään
seitsemänsistänsä
illative seitsemänteensä seitsemänsiinsä
adessive seitsemännellään
seitsemännellänsä
seitsemänsillään
seitsemänsillänsä
อปาทานการก seitsemänneltään
seitsemänneltänsä
seitsemänsiltään
seitsemänsiltänsä
allative seitsemännelleen
seitsemännellensä
seitsemänsilleen
seitsemänsillensä
essive seitsemäntenään
seitsemäntenänsä
seitsemänsinään
seitsemänsinänsä
translative seitsemännekseen
seitsemänneksensä
seitsemänsikseen
seitsemänsiksensä
abessive seitsemännettään
seitsemännettänsä
seitsemänsittään
seitsemänsittänsä
instructive
comitative seitsemänsineen
seitsemänsinensä

คำพ้องความ[แก้ไข]

คำประสม[แก้ไข]

คำประสม

คำเกี่ยวข้อง[แก้ไข]

อ่านเพิ่ม[แก้ไข]

  • seitsemäs”, in Kielitoimiston sanakirja [พจนานุกรมภาษาฟินแลนด์ร่วมสมัย]‎[1] (พจนานุกรมออนไลน์, อัพเดตสม่ำเสมอ), เฮลซิงกิ: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (สถาบันสำหรับภาษาที่ใช้ในประเทศฟินแลนด์), 2004–, retrieved 2023-07-03