wěi

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

wěi (จู้อิน ㄨㄟˇ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠆟
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡂗
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡷕
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢊯
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 39. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 40. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 41. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 42. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 43. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 44. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢯷
 45. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 46. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢸦
 47. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 48. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 49. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 50. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 51. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣍟
 52. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 53. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 54. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 55. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣨙
 56. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 57. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 58. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 59. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 60. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 61. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤁿
 62. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 63. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 64. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 65. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤛲
 66. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 67. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤡪
 68. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 69. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 70. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 71. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 72. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 73. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 74. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤸆
 75. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤺉
 76. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤼒
 77. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 78. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥊪
 79. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 80. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥒮
 81. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 82. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 83. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 84. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 85. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 86. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥯜
 87. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥯤
 88. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 89. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 90. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦇅
 91. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 92. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 93. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 94. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 95. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦢿
 96. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 97. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 98. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 99. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 100. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 101. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 102. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 103. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 104. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 105. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 106. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 107. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 108. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦾛
 109. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 110. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 111. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧄸
 112. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 113. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 114. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧐌
 115. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧢒
 116. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 117. การถอดอักษรแบบพินอินของ 诿
 118. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧲄
 119. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 120. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 121. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 122. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 123. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨗨
 124. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨝀
 125. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨟗
 126. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 127. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 128. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨪈
 129. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨵋
 130. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 131. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 132. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩋾
 133. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 134. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 135. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 136. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 137. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩏿
 138. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩏏
 139. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩏐
 140. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 141. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 142. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩗘
 143. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 144. การถอดอักษรแบบพินอินของ 䬿
 145. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩜧
 146. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩟟
 147. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 148. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 149. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 150. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩲂
 151. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩵠
 152. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 153. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 154. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 155. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩹷
 156. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 157. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩼂
 158. การถอดอักษรแบบพินอินของ