xiá

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

xiá (จู้อิน ㄒㄧㄚˊ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠖹
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠢆
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠩘
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡈮
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢈙
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢈤
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢑓
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢘉
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢚌
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢝅
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢻗
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣹱
 39. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 40. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 41. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤙇
 42. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 43. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 44. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 45. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 46. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 47. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤪆
 48. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤪍
 49. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 50. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 51. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 52. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 53. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 54. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 55. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 56. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 57. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 58. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥯾
 59. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥰶
 60. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 61. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 62. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 63. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 64. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦦕
 65. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 66. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 67. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 68. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 69. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦵯
 70. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 71. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦾏
 72. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 73. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧆥
 74. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 75. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 76. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧔂
 77. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧕱
 78. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 79. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 80. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 81. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 82. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 83. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 84. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 85. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 86. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 87. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 88. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨲑
 89. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 90. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 91. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 92. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 93. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩉾
 94. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩎲
 95. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 96. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩐀
 97. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩏓
 98. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 99. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩝛
 100. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 101. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 102. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 103. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 104. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 105. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪗾
 106. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪘁
 107. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪘘