จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

(จู้อิน )

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠀢
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡗈
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡙛
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ 姿
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡸟
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢆶
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢱆
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣚀
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣚁
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣣊
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣥨
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣯃
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣳩
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 39. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 40. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 41. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤲸
 42. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 43. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 44. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥀖
 45. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥕁
 46. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥚉
 47. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 48. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 49. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 50. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 51. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 52. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 53. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥻍
 54. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥼩
 55. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥼻
 56. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 57. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 58. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 59. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 60. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 61. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦖺
 62. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 63. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 64. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 65. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 66. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 67. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦺱
 68. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 69. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧀗
 70. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 71. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧕓
 72. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧙁
 73. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧛏
 74. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 75. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧣤
 76. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧥕
 77. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 78. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 79. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 80. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 81. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 82. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 83. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 84. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧹌
 85. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 86. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 87. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧿞
 88. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨀥
 89. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 90. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 91. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 92. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 93. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨍢
 94. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨚖
 95. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 96. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 97. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨝳
 98. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 99. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 100. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 101. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 102. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 103. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨩲
 104. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 105. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩄚
 106. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 107. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 108. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩜊
 109. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 110. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 111. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 112. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 113. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 114. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 115. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪅵
 116. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪑿
 117. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 118. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪕊
 119. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 120. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 121. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪗉
 122. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪗋
 123. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪗐
 124. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 125. การถอดอักษรแบบพินอินของ