दुस्-

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ดูเพิ่ม: देस

ภาษาสันสกฤต[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

สืบทอดจากภาษาอินโด-อารยันดั้งเดิม *duš-, จากภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม *duš-, จากภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม *dus-. ร่วมเชื้อสายกับภาษากรีกโบราณ δυσ- (dus-, ยาก), ภาษาอาร์มีเนียเก่า տ- (ต-, a negative prefix), ภาษาอเวสตะ 𐬛𐬎𐬱-(ดุศ-), ภาษากอท 𐍄𐌿𐌶- (ทุซ-); ภาษาไอริชเก่า do-.

รูปแบบอื่น[แก้ไข]

 • (หน้า श्, ष्, स् (ศฺ, ษฺ, สฺ) and rarely before क्, ख्, प्, फ् (กฺ, ขฺ, ปฺ, ผฺ)) दुः- (ทุห์-)
  • (optionally before प्, फ् (ปฺ, ผฺ)) दुᳶ- (ทุᳶ-)
  • (optionally before क्, ख् (กฺ, ขฺ)) दुᳵ- (ทุᳵ-)
 • (before vowels and voiced consonants) दुर्- (ทุรฺ-)
 • (before च्, छ् (จฺ, ฉฺ) and rarely before श् (ศฺ)) दुश्- (ทุศฺ-)
 • (before क्, ख्, प्, फ् (กฺ, ขฺ, ปฺ, ผฺ) and rarely before ष् (ษฺ); in older language also before त्, थ् (ตฺ, ถฺ) which become ट्, ठ् (ฏฺ, ฐฺ)) दुष्- (ทุษฺ-)
 • (before र् (รฺ) and sometimes before द्, ध्, न् (ทฺ, ธฺ, นฺ), which become ड्, ढ्, ण् (ฑฺ, ฒฺ, ณฺ)) दू- (ทู-)

การออกเสียง[แก้ไข]

อุปสรรค[แก้ไข]

दुस्- (ทุสฺ-)

 1. ชั่ว
 2. ยาก, ลำบาก
 3. น้อย, ไม่มี

คำเกี่ยวข้อง[แก้ไข]

ข้อผิดพลาดสคริปต์: ไม่มีมอดูล "compound/templates"