ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/25

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 25 ขีด[แก้ไข]

รากอักษรจีน 人[แก้ไข]

𫤖

รากอักษรจีน 八[แก้ไข]

𫤶

รากอักษรจีน 刀[แก้ไข]

𫦢

รากอักษรจีน 力[แก้ไข]

𠣊

รากอักษรจีน 十[แก้ไข]

𠧐, 𭅮

รากอักษรจีน 厂[แก้ไข]

𭆘

รากอักษรจีน 口[แก้ไข]

, , , 𡆆, 𡆇, 𡆈, 𡆉, 𡆊, 𡆋, 𡆌, 𡆍, 𡆎, 𫭀, 𭍌, 𭍎, 𭍏, 𭍑

รากอักษรจีน 土[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 女[แก้ไข]

𡤴, 𡤵, 𡤶, 𭒵

รากอักษรจีน 子[แก้ไข]

รากอักษรจีน 宀[แก้ไข]

𡬑, 𡬓, 𡬔, 𡬕

รากอักษรจีน 尢[แก้ไข]

𡰡, 𡰢

รากอักษรจีน 尸[แก้ไข]

𡳼, 𡳽

รากอักษรจีน 山[แก้ไข]

𡿝, 𡿞, 𡿟

รากอักษรจีน 广[แก้ไข]

รากอักษรจีน 弓[แก้ไข]

𢑌, 𪫅

รากอักษรจีน 彐[แก้ไข]

รากอักษรจีน 彡[แก้ไข]

𢒻

รากอักษรจีน 彳[แก้ไข]

𢖧

รากอักษรจีน 心[แก้ไข]

, , 𭟪, 𪭈, 𭟫, 𭟬

รากอักษรจีน 戶[แก้ไข]

𫼒

รากอักษรจีน 手[แก้ไข]

, , , 𢺬, 𢺭, 𢺮, 𢺯

รากอักษรจีน 攴[แก้ไข]

𣀻, 𣀼, 𭤓

รากอักษรจีน 斗[แก้ไข]

𭤞

รากอักษรจีน 斤[แก้ไข]

รากอักษรจีน 方[แก้ไข]

𣄫

รากอักษรจีน 日[แก้ไข]

, , 𣌜, 𣌝, 𭨕, 𭨖, 𰖾

รากอักษรจีน 曰[แก้ไข]

𠑱

รากอักษรจีน 木[แก้ไข]

, , , , , 𣡞, 𣡟, 𣡠, 𣡡, 𣡢, 𣡣, 𣡤, 𣡥, 𣡦, 𣡧, 𣡨, 𣡮, 𪴦,

รากอักษรจีน 欠[แก้ไข]

, 𣤿, 𣥀

รากอักษรจีน 殳[แก้ไข]

𣫩, 𪵓, 𭯆

รากอักษรจีน 毛[แก้ไข]

𭯯

รากอักษรจีน 水[แก้ไข]

𬉱, , , 𤅩, 𤅪, 𤅫, 𤅬, 𤅭, 𤅮, 𤅯

รากอักษรจีน 火[แก้ไข]

, , 𤓜, 𤓝, 𤓞, 𤓠, 𤓡, 𤓢, 𤓣, 𪺊, 𪺋, 𬋟, 𬋠

รากอักษรจีน 爪[แก้ไข]

𤕌, 𤕍

รากอักษรจีน 牛[แก้ไข]

, 𤜖, 𤜗, 𤜘

รากอักษรจีน 犬[แก้ไข]

𤣣

รากอักษรจีน 玉[แก้ไข]

𤫣, 𤫤, 𤫥, 𤫦, 𤫧, 𬎠

รากอักษรจีน 瓦[แก้ไข]

, 𤮷

รากอักษรจีน 用[แก้ไข]

𤰐

รากอักษรจีน 田[แก้ไข]

𤴆, 𭻻

รากอักษรจีน 疒[แก้ไข]

𤼜, 𤼝, 𤼞

รากอักษรจีน 白[แก้ไข]

, 𤿄

รากอักษรจีน 皮[แก้ไข]

𭽻

รากอักษรจีน 皿[แก้ไข]

𥃟, 𥃠, 𬑃, 𬑄

รากอักษรจีน 目[แก้ไข]

, , 𥍓

รากอักษรจีน 矛[แก้ไข]

รากอักษรจีน 石[แก้ไข]

𥗹, 𮁛

รากอักษรจีน 示[แก้ไข]

𥜶, 𥜷, 𥜸, 𧆆

รากอักษรจีน 禾[แก้ไข]

𥤗, 𥤘, 𥤙, 𥤚

รากอักษรจีน 穴[แก้ไข]

𮄥, 𥩎, 𥩒

รากอักษรจีน 立[แก้ไข]

𥫒, 𥫕, 𥫖

รากอักษรจีน 竹[แก้ไข]

, , , 𥷼, 𥷽, 𥷾, 𥷿, 𥸀, 𥸁, 𥸂, 𥸃, 𥸄, 𥸅, 𥸆, 𥸇, 𫂯, 𮆿

รากอักษรจีน 米[แก้ไข]

, , , 𥽶, 𥽷, 𥽸, 𥽹, 𥽺, 𮈀

รากอักษรจีน 糸[แก้ไข]

, , , , , , 𦇸, 𦇺, 𦇻, 𫄖

รากอักษรจีน 网[แก้ไข]

𰭖, 𮊡

รากอักษรจีน 羊[แก้ไข]

𦏭

รากอักษรจีน 羽[แก้ไข]

𮋚

รากอักษรจีน 耒[แก้ไข]

𦔭

รากอักษรจีน 耳[แก้ไข]

𦘐

รากอักษรจีน 肉[แก้ไข]

, , 𦣖, 𦣗, 𰯬

รากอักษรจีน 臼[แก้ไข]

𦦽, 𦦾, 𦦿, 𮍲

รากอักษรจีน 舛[แก้ไข]

𦨅, 𮎂

รากอักษรจีน 舟[แก้ไข]

𦫅, 𦫆

รากอักษรจีน 色[แก้ไข]

𦫲, 𬜟

รากอักษรจีน 艸[แก้ไข]

, , , 𧅮, 𧅯, 𧅰, 𧅱, 𧅲, 𧅳, 𧅴, 𧅶, 𧅷, 𧅸, 𧅹

รากอักษรจีน 虫[แก้ไข]

, , 𧕯, 𧕰, 𧕱, 𧕲, 𧕳, 𧕴, 𧕵, 𧕶, 𧕷, 𧕸, 𧕹, 𧕺, 𧕻, 𧕼, 𬠻

รากอักษรจีน 衣[แก้ไข]

, , 𰴊, 𧟐, 𧟑, 𧟒, 𧟓, 𧟔

รากอักษรจีน 襾[แก้ไข]

, 𧠅, 𮗌

รากอักษรจีน 見[แก้ไข]

𧢦, 𧢧, 𧢨, 𧢩, 𧢪, 𧢫, 𫌦, 𫌧

รากอักษรจีน 角[แก้ไข]

觿, , 𧥕

รากอักษรจีน 言[แก้ไข]

, , 𧮑, 𧮒, 𧮓, 𧮔, 𧮕, 𧮖, 𧮗, 𧮘,

รากอักษรจีน 谷[แก้ไข]

𧯗

รากอักษรจีน 豆[แก้ไข]

, , 𧰡, 𧰢

รากอักษรจีน 豕[แก้ไข]

, , 𧲚, 𧲛, 𧲜

รากอักษรจีน 貝[แก้ไข]

𧹌, 𧹍, 𰷜, 𰷝

รากอักษรจีน 走[แก้ไข]

, 𧾰, 𧾱, 𧾲, 𧾳, 𧾴

รากอักษรจีน 足[แก้ไข]

, , , , , 𨇮, 𨇯, 𨇰, 𨇱, 𨇲, 𨇳, 𨇴, 𨇵, 𨇶, 𨇷, 𨇸, 𨇹, 𨇺, 𰸸

รากอักษรจีน 身[แก้ไข]

𨊝, 𨊞

รากอักษรจีน 車[แก้ไข]

𨏳, 𨏴, 𰹬

รากอักษรจีน 辵[แก้ไข]

𨙦, 𮟩

รากอักษรจีน 酉[แก้ไข]

𨤃, 𨤄

รากอักษรจีน 里[แก้ไข]

𨤻

รากอักษรจีน 金[แก้ไข]

, , , , , , , 𨯺, 𨯻, 𨯼, 𨯽, 𨯾, 𨯿, 𨰀, 𨰁, 𨰂, 𨰃, 𨰄, 𨰅, 𨰆, 𨰇, 𨰈, 𨰱, 𫓠, 𫓡, 𫓢, 𬬟, 𬬠, 𮣫, , , 𬬡

รากอักษรจีน 钅[แก้ไข]

𬮃

รากอักษรจีน 門[แก้ไข]

𨷯, 𨷰, 𨷱, 𨷲, 𨷳, 𨷴, 𨷵, 𨷸, 𫔫, 𮤪

รากอักษรจีน 隹[แก้ไข]

, 𩁬, 𩁭, 𩁮, 𮦃

รากอักษรจีน 雨[แก้ไข]

, , 𩆵, 𩆶, 𩆷, 𩆸, 𩆹, 𩆺, 𩆻, 𩆼, 𩆽, 𩆾, 𮦾

รากอักษรจีน 靑[แก้ไข]

𩇥

รากอักษรจีน 非[แก้ไข]

𫕿

รากอักษรจีน 面[แก้ไข]

𩉓

รากอักษรจีน 革[แก้ไข]

, , 𩍸, 𩍹, 𩍺, 𩍼, 𩍽, 𩍾, 𱁾,

รากอักษรจีน 韋[แก้ไข]

𩏴

รากอักษรจีน 韭[แก้ไข]

𩐖

รากอักษรจีน 音[แก้ไข]

𫖜

รากอักษรจีน 頁[แก้ไข]

, , , 𩖆, 𩖇, 𩖈, 𮨥

รากอักษรจีน 風[แก้ไข]

𩙖, 𩙗, 𩙘, 𩙙, 𩙚

รากอักษรจีน 食[แก้ไข]

, , 𩟶

รากอักษรจีน 饣[แก้ไข]

รากอักษรจีน 首[แก้ไข]

𩠸

รากอักษรจีน 馬[แก้ไข]

, 𩧂, 𩧃, 𩧄, 𩧅, 𩧆, 𩧇, 𩧈, 𩧉, 𩧊, 𩧋, 𩧌, 𩧍, 𩧎, 𮪜, 𱄹, 𱄺, 𱄻

รากอักษรจีน 骨[แก้ไข]

, , 𩪷, 𩪸, 𩪹, 𩪺, 𬴓

รากอักษรจีน 高[แก้ไข]

, 𩫭

รากอักษรจีน 髟[แก้ไข]

, , , 𩯰, 𩯱, 𩯲, 𩯳, 𩯴, 𩯵, 𩯶, 𩯷, 𩯸, 𩯹

รากอักษรจีน 鬥[แก้ไข]

รากอักษรจีน 鬲[แก้ไข]

, 𩍻, 𩱤, 𩱥, 𬴺, 𱆒

รากอักษรจีน 鬼[แก้ไข]

𩴿

รากอักษรจีน 魚[แก้ไข]

𮬓, , , , , , , 𩼥, 𩼦, 𩼧, 𩼨, 𩼩, 𩼪, 𩼫, 𩼬, 𩼭, 𩼮, 𩼯, 𩼰, 𩼱, 𩼲, 𩼳, 𩼴, 𩼵, 𩼶, 𩼷, 𩼸, 𩼹, 𩼺, 𫚂, 𫚃, 𬵲, 𬵳, 𬵵, 𱇃, , ,

รากอักษรจีน 鱼[แก้ไข]

𬶺

รากอักษรจีน 鳥[แก้ไข]

, , , , , , , 𪇑, 𪇒, 𪇓, 𪇔, 𪇕, 𪇖, 𪇗, 𪇘, 𪇙, 𪇚, 𪇛, 𪇜, 𪇝, 𪇟, 𪇠, 𪇡, 𪇢, 𪇣, 𪇤, 𪇥, 𪇦, 𪇧, 𪇨, 𪇩, 𪇪, 𪇫, 𪇬, 𫛗, 𬷷, 𮭙, 𮭚, 𱉃

รากอักษรจีน 鹵[แก้ไข]

, 𪊆, 𪊇

รากอักษรจีน 鹿[แก้ไข]

, 𪋮, 𪋯, 𪋰, 𪋱, 𪋲, 𪋳, 𪋴

รากอักษรจีน 麥[แก้ไข]

รากอักษรจีน 麻[แก้ไข]

𪎱

รากอักษรจีน 黍[แก้ไข]

, 𪐒

รากอักษรจีน 黑[แก้ไข]

, , , , 𪒩, 𪒪, 𪒫, 𪒬, 𪒭, 𪒮, 𪒯, 𪒰, 𪒱, 𪒲, 𪒳

รากอักษรจีน 黽[แก้ไข]

, 𪓺, 𪓽, 𫜞

รากอักษรจีน 鼓[แก้ไข]

, 𱌌, , 𥀻, 𪇞, 𪔳, 𪔴, 𮮪, 𮮫

รากอักษรจีน 鼠[แก้ไข]

𪖅, 𪖆, 𪖇, 𪖈, 𪖉, 𫜣, 𮮯, 𱌐

รากอักษรจีน 鼻[แก้ไข]

, 𪖶, 𪖷, 𪖸, 𪖹, 𪖺

รากอักษรจีน 齊[แก้ไข]

𪗏, 𪗐, 𪗑

รากอักษรจีน 齒[แก้ไข]

, , , , , 𪙉, 𪙊, 𪙋, 𪙌, 𪙍, 𪙎, 𪙏, 𪙐, 𪙑, 𪙒, 𪙓, 𪙔, 𪙕, 𪙖, 𪙗, 𪙘, 𪙙, 𮯏, 𮯐, 𱌢, 𱌣

รากอักษรจีน 齿[แก้ไข]

𬺖

รากอักษรจีน 龍[แก้ไข]

𪚢, 𱍀

รากอักษรจีน 龜[แก้ไข]

𪓻, 𪛁

รากอักษรจีน 龠[แก้ไข]

, , 𪛋, 𪛌, 𪛍, 𬺠, 𮯠