ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/27

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 27 ขีด[แก้ไข]

รากอักษรจีน 十[แก้ไข]

𰆂

รากอักษรจีน 卜[แก้ไข]

𠨋

รากอักษรจีน 口[แก้ไข]

𡆙, 𡆚, 𡆞, 𫭁, 𭍓, 𭍔, 𭍗

รากอักษรจีน 囗[แก้ไข]

𭍹

รากอักษรจีน 夕[แก้ไข]

𣡳

รากอักษรจีน 大[แก้ไข]

𡚥

รากอักษรจีน 女[แก้ไข]

𡤷, 𡤸, 𡤹, 𡤺

รากอักษรจีน 子[แก้ไข]

𡦸

รากอักษรจีน 宀[แก้ไข]

𡬎, 𡬙, 𡬚

รากอักษรจีน 山[แก้ไข]

𡿠, 𡿡, 𡿣, 𡿤

รากอักษรจีน 巛[แก้ไข]

𢀏

รากอักษรจีน 巾[แก้ไข]

𢆇, 𢆈

รากอักษรจีน 广[แก้ไข]

𢌔, 𢌕

รากอักษรจีน 廾[แก้ไข]

𢍷, 𢍸

รากอักษรจีน 彳[แก้ไข]

𢖨

รากอักษรจีน 心[แก้ไข]

, 𢦅, 𢦆, 𢦇

รากอักษรจีน 手[แก้ไข]

𢺰, 𢺱, 𢺲

รากอักษรจีน 攴[แก้ไข]

𣀽, 𣀾

รากอักษรจีน 曰[แก้ไข]

𰗃

รากอักษรจีน 木[แก้ไข]

𣡲, 𣡴, 𣡵, 𪴧, 𬅛

รากอักษรจีน 殳[แก้ไข]

𣫪, 𣫫

รากอักษรจีน 比[แก้ไข]

𣬚

รากอักษรจีน 水[แก้ไข]

, , , 𤅷, 𤅸, 𤅹, 𤅺, 𤅻

รากอักษรจีน 火[แก้ไข]

𤓦, 𤓧, 𤓨, 𤓩, 𪺌, 𬋡

รากอักษรจีน 爿[แก้ไข]

𤖥

รากอักษรจีน 牛[แก้ไข]

รากอักษรจีน 犬[แก้ไข]

𤣤, 𭸴

รากอักษรจีน 瓦[แก้ไข]

𤮸

รากอักษรจีน 田[แก้ไข]

𤴌, 𤴍, 𭻼, 𭻽

รากอักษรจีน 疒[แก้ไข]

𤼢, 𭼻

รากอักษรจีน 目[แก้ไข]

𥍙, 𥍚

รากอักษรจีน 石[แก้ไข]

𥗾, 𥗿, 𥘀

รากอักษรจีน 竹[แก้ไข]

, 𥸐, 𥸑, 𥸒, 𥸓, 𥸔, 𥸕, 𥸖, 𬖈, 𬖉, 𮇁, 𰪥, 𮇂

รากอักษรจีน 米[แก้ไข]

𥾀, 𥾁

รากอักษรจีน 糸[แก้ไข]

, , , 𦇾, 𦇿, 𦈀, 𦈁, 𦈂, 𫄘, 𮉟

รากอักษรจีน 缶[แก้ไข]

𦉨

รากอักษรจีน 网[แก้ไข]

𦍇

รากอักษรจีน 羊[แก้ไข]

𣌞, 𦏯

รากอักษรจีน 肉[แก้ไข]

𦣛

รากอักษรจีน 臼[แก้ไข]

𦧁, 𦧂, 𮍳

รากอักษรจีน 舛[แก้ไข]

𦨆

รากอักษรจีน 舟[แก้ไข]

𦫈

รากอักษรจีน 艸[แก้ไข]

, , 𧆇, 𧆈, 𧆉, 𧆊, 𧆋, 𧆌, 𧆍, 𧆎,

รากอักษรจีน 虫[แก้ไข]

, , 𧖄, 𧖅, 𧖆, 𧖇, 𧖈, 𧖉, 𧖋, 𧖌, 𧖍, 𧖎, 𧖏, 𧖐,

รากอักษรจีน 衣[แก้ไข]

, 𧟘

รากอักษรจีน 見[แก้ไข]

𧢭

รากอักษรจีน 言[แก้ไข]

, , 𧮞, 𧮟, 𧮠, 𧮡

รากอักษรจีน 谷[แก้ไข]

𧯘

รากอักษรจีน 豆[แก้ไข]

, 𧰣, 𧰤

รากอักษรจีน 豕[แก้ไข]

𧲝

รากอักษรจีน 豸[แก้ไข]

, 𧴣

รากอักษรจีน 貝[แก้ไข]

𮚯, 𮚰

รากอักษรจีน 走[แก้ไข]

𧾵

รากอักษรจีน 足[แก้ไข]

, 𨈁, 𨈂, 𨈃, 𬧝, 𰸹

รากอักษรจีน 身[แก้ไข]

รากอักษรจีน 車[แก้ไข]

, 𨏹, 𨏻, 𨏾

รากอักษรจีน 酉[แก้ไข]

𨤇, 𨤈, 𨤉

รากอักษรจีน 金[แก้ไข]

, , , , 𨰞, 𨰟, 𨰠, 𨰡, 𨰢, 𨰣, 𨰤, 𨰥, 𨰦, 𨰧, 𨰨, 𫓤, 𬬣

รากอักษรจีน 門[แก้ไข]

𨷻

รากอักษรจีน 阜[แก้ไข]

𨽴, 𨽵

รากอักษรจีน 隹[แก้ไข]

𱁐

รากอักษรจีน 雨[แก้ไข]

, , , , , 𬰕, 𮧀, 𮧁

รากอักษรจีน 面[แก้ไข]

𩉖, 𩉗, 𩉘

รากอักษรจีน 革[แก้ไข]

, 𩎇

รากอักษรจีน 韋[แก้ไข]

𩏶, 𩏷, 𩏸

รากอักษรจีน 音[แก้ไข]

𩑉

รากอักษรจีน 頁[แก้ไข]

, 𩖏, 𩖐, 𩖑

รากอักษรจีน 風[แก้ไข]

, 𩙝, 𩙞, 𱃒, 𱃓, 𮨳

รากอักษรจีน 飛[แก้ไข]

รากอักษรจีน 食[แก้ไข]

, 𬲢, , , 𬲤

รากอักษรจีน 首[แก้ไข]

𩠹

รากอักษรจีน 香[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 馬[แก้ไข]

, , , , 䮿, 𩧔, 𩧕, 𩧖, 𩧗, 𫘚, 𮪟,

รากอักษรจีน 骨[แก้ไข]

𩪼, 𩪽

รากอักษรจีน 高[แก้ไข]

𩫰, 𩫱, 𬴤, 𬴥

รากอักษรจีน 髟[แก้ไข]

, 𩰁, 𩰂, 𩰃, 𩰄

รากอักษรจีน 鬥[แก้ไข]

รากอักษรจีน 鬯[แก้ไข]

, 𩰩

รากอักษรจีน 鬲[แก้ไข]

𩱫, 𩱬

รากอักษรจีน 鬼[แก้ไข]

𮫪, 𩵄, 𩵅

รากอักษรจีน 魚[แก้ไข]

, , , , 𩽍, 𩽎, 𩽏, 𩽐, 𩽑, 𩽒, 𩽓, 𩽔, 𩽕, 𩽖, 𩽗, 𩽘, 𩽙, 𬵷, 𬵹, 𮬗, 𱇈

รากอักษรจีน 鳥[แก้ไข]

, , , , 𪈃, 𪈄, 𪈅, 𪈆, 𪈇, 𪈈, 𪈉, 𪈊, 𪈋, 𪈌, 𪈍, 𪈎, 𪈏, 𪈐, 𪈑, 𪈒, 𪈓, 𪈔, 𪈕, 𪈖, 𪈗, 𮭝, 𮭞, 𱉅, 𱉆

รากอักษรจีน 鹵[แก้ไข]

𪊉

รากอักษรจีน 鹿[แก้ไข]

𪋵

รากอักษรจีน 麥[แก้ไข]

𪎁, 𪎂, 𮮂

รากอักษรจีน 黃[แก้ไข]

𪏫

รากอักษรจีน 黑[แก้ไข]

, 𪒹, 𪒺, 𪒻, 𪒼, 𪒽, 𪒾

รากอักษรจีน 黽[แก้ไข]

𪓿, 𪔀

รากอักษรจีน 鼎[แก้ไข]

𪔊

รากอักษรจีน 鼓[แก้ไข]

𪔶

รากอักษรจีน 鼠[แก้ไข]

𪖋

รากอักษรจีน 鼻[แก้ไข]

, , 𪖾, 𪖿, 𪗀

รากอักษรจีน 齒[แก้ไข]

, 𪙣, 𪙤, 𪙥, 𪙦, 𪙧, 𪙨, 𪙩, 𪙪, 𪙫, 𪙬, 𪙭, 𪙮, 𪙯, 𫜧, 𬹸, 𮯔, 𮯕, 𱌥

รากอักษรจีน 龍[แก้ไข]

𪚣, 𪚤

รากอักษรจีน 龜[แก้ไข]

𪛂, 𪛃, 𪛄

รากอักษรจีน 龠[แก้ไข]

, 𪛒