ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/門

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

門 (รากอักษรจีนที่ 169)[แก้ไข]

−4 ขีด[แก้ไข]

𠁣⁕、𠃛

+0 ขีด[แก้ไข]

𨳇𨳈

+1 ขีด[แก้ไข]

𨳉𫔘𰿥

+2 ขีด[แก้ไข]

𨳊𨳋𨳌𨳍𨳎𨳏𬮅𰿗𬮘𮤫𰿦

+3 ขีด[แก้ไข]

𨳐𨳑𨳒𨳓𨳔𨳕𨳖𫔙𬮆𮤇𰿘𰿙𰿚𰿛𲈦𨷿𨸀𨸁𫔬𬮙𬮚𬮛𮤬𮤭𰿧

+4 ขีด[แก้ไข]

𨳗𨳘𨳙𨳚𨳛𨳜𨳝𨳞𨳟𨳠𨳡𨳢𨳣𨳤𨳥𨳦𨳧𨳨𨳩𨳪𨳫𨳬𨳭𨳮𨳯𨳰𨳱𨳲𫔚𫔛𬮇𬮈𮤈𮤉𰿜𰿝𲈧𨸂𨸃𫔭𫔮𫔯𬮜𬮝𬮞𬮟𮤮𮤯𮤰𰿨𰿩𰿪𰿫𲈵𲈶𲈷𲈸

+5 ขีด[แก้ไข]

𨳳𨳴𨳵𨳶𨳷𨳸𨳹𨳺𨳻𨳼𨳽𨳾𨳿𨴀𨴁𨴂𨴃𨴄𨴅𨴆𨴇𨴈𨴉𨴊𨴋𨴌𫔜𫔝𫔞𫔟𫔠𬮉𮤊𮤋𮤌𮤍𰿞𲈨𲈩𫔰𫠂𬮠𬮡𮤱𮤲𰿬𰿭

+6 ขีด[แก้ไข]

𨴍𨴎𨴏𨴐𨴑𨴒𨴓𨴔𨴕𨴖𨴗𨴘𨴙𨴚𨴛𨴜𨴝𨴞𨴟𨴠𨴡𨴢𨴣𨴤𨴥𨴦𮤎𮤏𰿟𲈪𨸄𨸅𫔱𬮢𬮣𬮤𬮥𬮦𬮧𮤳𰿮𲈹𲈺𲈻𲈼

+7 ขีด[แก้ไข]

𨴧𨴨𨴩𨴪𨴫𨴬𨴭𨴮𨴯𨴰𨴱𨴲𨴳𨴴𨴵𨴶𨴷𨴸𨴹𨴺𨴻𨴼𨴽𨴾𨴿𨵀𨵁𨵂𨵃𨵄𨵅𨵆𨵇𫔡𫔢𫔣𫔤𬮊𬮋𬮌𲈫𫔲𫔳𬮨𬮩𬮪𰿯𰿰𲈽𲈾𲈿

+8 ขีด[แก้ไข]

𨵈𨵉𨵊𨵋𨵌𨵍𨵎𨵏𨵐𨵑𨵒𨵓𨵔𨵕𨵖𨵗𨵘𨵙𨵚𨵛𨵜𨵝𨵞𨵟𨵠𨵡𨵢𨵣𨵤𫔥𫔦𫔧𮤐𮤑𮤒𮤓𮤔𮤕𮤖𰿠𰿡𰿢𲈬𲈭𫔴𬮫𬮬𬮭𬮮𬮯𬮰𮤴𮤵𮤶𰿱𰿲𰿳𲉀

+9 ขีด[แก้ไข]

𨵥𨵦𨵧𨵨𨵩𨵪𨵫𨵬𨵭𨵮𨵯𨵰𨵱𨵲𨵳𨵴𨵵𨵶𨵷𨵸𨵹𨵺𨵻𨵼𨵽𨵾𨵿𫔨𬮍𬮎𮤗𮤘𮤙𮤚𮤛𰿣𲈮𨸆𨸇𨸈𬮱𬮲𬮳𬮴𬮵𮤷𰿴𰿵𰿶𲉁𲉂𲉃

+10 ขีด[แก้ไข]

𨶀𨶁𨶂𨶃𨶄𨶅𨶆𨶇𨶈𨶉𨶊𨶋𨶌𨶍𨶎𨶏𨶐𨶑𨶒𨶓𨶔𨶕𨶖𨶗𨶘𨶙𨶚𨶛𬮏𬮐𬮑𮤜𮤝𮤞𲈯𲈰𨸉𨸊𫔵𫔶𰿷𰿸𲉄𲉅

+11 ขีด[แก้ไข]

𨶜𨶝𨶞𨶟𨶠𨶡𨶢𨶣𨶤𨶥𨶦𨶧𨶨𨶩𨶪𨶫𫔩𬮒𮤟𮤠𮤡𲈱𲈲𲈳𲈴𫔷𫔸𬮶𬮷𰿹𰿺𲉆

+12 ขีด[แก้ไข]

𨶬𨶭𨶮𨶯𨶰𨶱𨶲𨶳𨶴𨶵𨶶𨶷𨶸𨶹𨶺𨶻𨶼𨶽𨶾𨶿𨷀𨷁𨷂𬮓𮤢𮤣𮤤𮤥𨸋𨸌𬮸𬮹𮤸𰿻𰿼

+13 ขีด[แก้ไข]

𨷃𨷄𨷅𨷆𨷇𨷈𨷉𨷊𨷋𨷌𨷍𨷎𨷏𨷐𨷑𨷒𨷓𨷕𨷖𨷗𫔪𬮔𬮕𮤦𮤧𰿽𰿾𲉇

+14 ขีด[แก้ไข]

𨷔𨷘𨷙𨷚𨷛𨷜𨷝𨷞𬮖𮤨𰿤𨸍𫔹𰿿𱀀𲉈

+15 ขีด[แก้ไข]

𨷟𨷠𨷡𨷢𨷣𨷤𨷥𬮗

+16 ขีด[แก้ไข]

𨷦𨷧𨷨𨷩𨷪𨷫𨷬𨷭𨷮𨷶𮤩

+17 ขีด[แก้ไข]

𨷯𨷰𨷱𨷲𨷳𨷴𨷵𨷸𫔫𮤪𨸎

+18 ขีด[แก้ไข]

𨷷𨷹𨷺

+19 ขีด[แก้ไข]

𨷻

+21 ขีด[แก้ไข]

𨷼

+24 ขีด[แก้ไข]

𨷽𨷾