ดัชนี:รากอักษรจีน/門

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

門 (รากอักษรจีนที่ 169)[แก้ไข]

−4 ขีด[แก้ไข]

𠁣, 𠃛

+0 ขีด[แก้ไข]

, 𨳇, 𨳈,

+1 ขีด[แก้ไข]

, , 𨳉, 𫔘, , 𰿥

+2 ขีด[แก้ไข]

, , , 𨳊, 𨳋, 𨳌, 𨳍, 𨳎, 𨳏, 𬮅, 𰿗, , 𬮘, 𮤫, 𰿦

+3 ขีด[แก้ไข]

, , , , , , , 𨳐, 𨳑, 𨳒, 𨳓, 𨳔, 𨳕, 𨳖, 𫔙, 𬮆, 𮤇, 𰿘, 𰿙, 𰿚, 𰿛, , , , , , 𨷿, 𨸀, 𨸁, 𫔬, 𬮙, 𬮚, 𬮛, 𮤬, 𮤭, 𰿧

+4 ขีด[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , 𨳗, 𨳘, 𨳙, 𨳚, 𨳛, 𨳜, 𨳝, 𨳞, 𨳟, 𨳠, 𨳡, 𨳢, 𨳣, 𨳤, 𨳥, 𨳦, 𨳧, 𨳨, 𨳩, 𨳪, 𨳫, 𨳬, 𨳭, 𨳮, 𨳯, 𨳰, 𨳱, 𨳲, 𫔚, 𫔛, 𬮇, 𬮈, 𮤈, 𮤉, 𰿜, 𰿝, , , , , , , , , 𨸂, 𨸃, 𫔭, 𫔮, 𫔯, 𬮜, 𬮝, 𬮞, 𬮟, 𮤮, 𮤯, 𮤰, 𰿨, 𰿩, 𰿪, 𰿫

+5 ขีด[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 𨳳, 𨳴, 𨳵, 𨳶, 𨳷, 𨳸, 𨳹, 𨳺, 𨳻, 𨳼, 𨳽, 𨳾, 𨳿, 𨴀, 𨴁, 𨴂, 𨴃, 𨴄, 𨴅, 𨴆, 𨴇, 𨴈, 𨴉, 𨴊, 𨴋, 𨴌, 𫔜, 𫔝, 𫔞, 𫔟, 𫔠, 𬮉, 𮤊, 𮤋, 𮤌, 𮤍, 𰿞, , , 𫔰, 𫠂, 𬮠, 𬮡, 𮤱, 𮤲, 𰿬, 𰿭

+6 ขีด[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , 𨴍, 𨴎, 𨴏, 𨴐, 𨴑, 𨴒, 𨴓, 𨴔, 𨴕, 𨴖, 𨴗, 𨴘, 𨴙, 𨴚, 𨴛, 𨴜, 𨴝, 𨴞, 𨴟, 𨴠, 𨴡, 𨴢, 𨴣, 𨴤, 𨴥, 𨴦, 𮤎, 𮤏, 𰿟, , , , , , , , , , , 𨸄, 𨸅, 𫔱, 𬮢, 𬮣, 𬮤, 𬮥, 𬮦, 𬮧, 𮤳, 𰿮

+7 ขีด[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , 𨴧, 𨴨, 𨴩, 𨴪, 𨴫, 𨴬, 𨴭, 𨴮, 𨴯, 𨴰, 𨴱, 𨴲, 𨴳, 𨴴, 𨴵, 𨴶, 𨴷, 𨴸, 𨴹, 𨴺, 𨴻, 𨴼, 𨴽, 𨴾, 𨴿, 𨵀, 𨵁, 𨵂, 𨵃, 𨵄, 𨵅, 𨵆, 𨵇, 𫔡, 𫔢, 𫔣, 𫔤, 𬮊, 𬮋, 𬮌, , , , , , 𫔲, 𫔳, 𬮨, 𬮩, 𬮪, 𰿯, 𰿰

+8 ขีด[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨵈, 𨵉, 𨵊, 𨵋, 𨵌, 𨵍, 𨵎, 𨵏, 𨵐, 𨵑, 𨵒, 𨵓, 𨵔, 𨵕, 𨵖, 𨵗, 𨵘, 𨵙, 𨵚, 𨵛, 𨵜, 𨵝, 𨵞, 𨵟, 𨵠, 𨵡, 𨵢, 𨵣, 𨵤, 𫔥, 𫔦, 𫔧, 𮤐, 𮤑, 𮤒, 𮤓, 𮤔, 𮤕, 𮤖, 𰿠, 𰿡, 𰿢, , , , , , , , , , , 𫔴, 𬮫, 𬮬, 𬮭, 𬮮, 𬮯, 𬮰, 𮤴, 𮤵, 𮤶, 𰿱, 𰿲, 𰿳

+9 ขีด[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨵥, 𨵦, 𨵧, 𨵨, 𨵩, 𨵪, 𨵫, 𨵬, 𨵭, 𨵮, 𨵯, 𨵰, 𨵱, 𨵲, 𨵳, 𨵴, 𨵵, 𨵶, 𨵷, 𨵸, 𨵹, 𨵺, 𨵻, 𨵼, 𨵽, 𨵾, 𨵿, 𫔨, 𬮍, 𬮎, 𮤗, 𮤘, 𮤙, 𮤚, 𮤛, 𰿣, , , , , , , 𨸆, 𨸇, 𨸈, 𬮱, 𬮲, 𬮳, 𬮴, 𬮵, 𮤷, 𰿴, 𰿵, 𰿶

+10 ขีด[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𨶀, 𨶁, 𨶂, 𨶃, 𨶄, 𨶅, 𨶆, 𨶇, 𨶈, 𨶉, 𨶊, 𨶋, 𨶌, 𨶍, 𨶎, 𨶏, 𨶐, 𨶑, 𨶒, 𨶓, 𨶔, 𨶕, 𨶖, 𨶗, 𨶘, 𨶙, 𨶚, 𨶛, 𬮏, 𬮐, 𬮑, 𮤜, 𮤝, 𮤞, , , , , 𨸉, 𨸊, 𫔵, 𫔶, 𰿷, 𰿸

+11 ขีด[แก้ไข]

, , , , , , 𨶜, 𨶝, 𨶞, 𨶟, 𨶠, 𨶡, 𨶢, 𨶣, 𨶤, 𨶥, 𨶦, 𨶧, 𨶨, 𨶩, 𨶪, 𨶫, 𫔩, 𬮒, 𮤟, 𮤠, 𮤡, , 𫔷, 𫔸, 𬮶, 𬮷, 𰿹, 𰿺

+12 ขีด[แก้ไข]

, , , , , 𨶬, 𨶭, 𨶮, 𨶯, 𨶰, 𨶱, 𨶲, 𨶳, 𨶴, 𨶵, 𨶶, 𨶷, 𨶸, 𨶹, 𨶺, 𨶻, 𨶼, 𨶽, 𨶾, 𨶿, 𨷀, 𨷁, 𨷂, 𬮓, 𮤢, 𮤣, 𮤤, 𮤥, 𨸋, 𨸌, 𬮸, 𬮹, 𮤸, 𰿻, 𰿼

+13 ขีด[แก้ไข]

, , , , , , , , 𨷃, 𨷄, 𨷅, 𨷆, 𨷇, 𨷈, 𨷉, 𨷊, 𨷋, 𨷌, 𨷍, 𨷎, 𨷏, 𨷐, 𨷑, 𨷒, 𨷓, 𨷕, 𨷖, 𨷗, 𫔪, 𬮔, 𬮕, 𮤦, 𮤧, , 𰿽, 𰿾

+14 ขีด[แก้ไข]

, , 𨷔, 𨷘, 𨷙, 𨷚, 𨷛, 𨷜, 𨷝, 𨷞, 𬮖, 𮤨, 𰿤, 𨸍, 𫔹, 𰿿, 𱀀

+15 ขีด[แก้ไข]

𨷟, 𨷠, 𨷡, 𨷢, 𨷣, 𨷤, 𨷥, 𬮗

+16 ขีด[แก้ไข]

𨷦, 𨷧, 𨷨, 𨷩, 𨷪, 𨷫, 𨷬, 𨷭, 𨷮, 𨷶, 𮤩

+17 ขีด[แก้ไข]

𨷯, 𨷰, 𨷱, 𨷲, 𨷳, 𨷴, 𨷵, 𨷸, 𫔫, 𮤪, 𨸎

+18 ขีด[แก้ไข]

𨷷, 𨷹, 𨷺

+19 ขีด[แก้ไข]

𨷻

+21 ขีด[แก้ไข]

𨷼

+24 ขีด[แก้ไข]

𨷽, 𨷾