ภาษาบาลี

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาไทย[แก้]

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ:
[[w:
q:กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย|กำเนิดภาษาบาลี]]

[[w:

q:กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย|Wikipedia ]]

คำนาม[แก้]

ภาษาบาลี

  1. ภาษาที่ใช้ในการบันทึกคัมภีร์ของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท, ภาษามคธ ก็เรียก ผู้คนโดยทั่วไปที่ไม่ใช่นักภาษาศาสตร์ มักจะเรียกคู่กันไปว่า ภาษาบาลีสันสกฤต เนื่องจากภาษาทั้งสองมีคำศัพท์และไวยากรณ์ที่คล้ายคลึงกัน และมีอิทธิพลต่อภาษาไทยเป็นอย่างมาก

อังกฤษ : Pali บาลี : ปาลิ