หมวดหมู่:ภาษาครีโอลเฮติ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาครีโอลเฮติ
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาครีโอลเฮติ
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาครีโอลเฮติ
ภาษาครีโอลเฮติ
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาครีโอลเฮติในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาครีโอลเฮติ
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาครีโอลเฮติ
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาครีโอลเฮติ
ครีโอลเฮติ

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาครีโอลเฮติ

ภาษานี้เป็นพูดในเฮติ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาครีโอลเฮติ:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติครีโอลเฮติ
ชื่อพ้อง
  • ครีโอลไฮติ
  • ไฮติครีโอล
  • เฮติครีโอล
  • ครีโอล
  • Haitian Creole
  • Creole
  • Haitian
  • Kreyòl
รหัสภาษาht
กลุ่มภาษา ภาษาครีโอล-พิดจิน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ33491


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้