หมวดหมู่:ศัพท์ภาษาเดนมาร์กที่รับมาจากภาษากรีกโบราณ