zung1

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ภาษากวางตุ้ง[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

zung1

 1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 2. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 3. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 4. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 5. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𠊞
 6. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 7. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 8. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 9. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 10. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 11. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 12. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 13. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 14. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 15. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 16. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 17. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 18. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 19. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 20. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 21. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 22. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 23. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 24. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 25. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 26. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 27. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 28. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 29. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 30. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 31. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𣽁
 32. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 33. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 34. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 35. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 36. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 37. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 38. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 39. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𥟡
 40. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 41. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 42. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 43. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 44. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 45. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 46. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 47. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 48. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 49. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 50. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 51. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 52. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 53. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 54. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 55. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 56. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 57. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𦬕
 58. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 59. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 60. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 61. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 62. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 63. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 64. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 65. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 66. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 67. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 68. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 69. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 70. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 71. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 72. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 73. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 74. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 75. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 76. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𨨩
 77. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 78. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 79. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 80. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 81. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𩅞
 82. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 83. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 84. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 85. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 86. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 87. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 88. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 89. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ