มอดูล:zh/data/nan-pron/-019/documentation

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือหน้าเอกสารการใช้งานสำหรับ มอดูล:zh/data/nan-pron/-019

--[=[

a-phá-tò a-sá-gá-o͘h a-sá-lì ah ah是 ah未是 ai甜 am屁 am枚 am蜅蠐 at下 at價數 at制 at彎 at手尾 at手霸 at折 at斷 at曲 at條 at止 at王梨 at秤頭 at米糕 at脈 at阻 a̍h a̍h有che a̍h有一個 a̍k仔

bak-khù bak手 bak水 bak流瘍 bak濁 bak著 bang bat bat事 bat人 bat代誌 bat字 bat寶 bat想 bat無夠 bat無透 bat芳臭 bat貨 bat透透 bat進退 ba̍k-khú物仔 ba̍k水 ba̍uh beh bi bih bih-chhih bih-khǹg bih去站 bih咯雞 bih嘴 bih涵貓 bih相找 bih走 bih起來 bih雄 bih雨 bih頷 bih鬚 bi̍h boa̍h boa̍t boeh--bò͘ boeh-m̄ boeh-nî boeh-thái boeh-ti̍h boeh-tó生 boeh倚 boeh吐 boeh吐boeh吐 boeh按怎 boeh是 boeh晝 boeh暗仔 boeh死 boeh無 boeh相共 boeh知 boeh著 boeh親像 bok bo̍k-bo̍k泅 bu-là-chià bui目 bu̍h bu̍t bàn-boh bàng bá-tah bái bái手 bái手仔 báng báu bì-luh bì-luh肚 bín bî-tha-mín bî-tá-mín bòng bùn bûn床 bā-chhē bā-hio̍h bā-sà bān bāu bā搭 bā搭sà bā斗 bā鬥 bē-kah bē-khat得 bē-ti̍h得 bē-tàng bē使 bē使得 bē使無 bē使講 bē免得 bē出聲 bē合 bē和 bē堪 bē堪leh bē堪得 bē好勢 bē安 bē少 bē少得 bē平 bē度 bē得赴 bē得過 bē心適 bē怪得 bē按算 bē擋得 bē曉 bē曉得 bē曉得講 bē曉歹勢 bē止 bē歹 bē活 bē爽 bē生 bē用 bē用leh bē用得 bē直得 bē缺得 bē致到 bē要緊 bē見笑 bē記 bē記得 bē趕得赴 bē輸 bē輸teh bē通tháu bē過意 bē離得 bē靈 bē靠leh bē靠得 bē鬥

chah布 chah營 chah銃 chah飯 chak chak-chō chang chang出來 chang著 cha̍k cha̍p-cha̍p唸 cha̍t cha̍t氣 cha̍t鼻 chek che̍h chhan chhap chheh chheh氣 chhe̍h chhe̍h聲 chhe̍k chhiau chhiauh chhia̍k chhih chhih低 chhih倒 chhio chhio-gih-gih chhio-kho̍k-kho̍k chhio-kia̍k-kia̍k chhio-tiô chhioh chhioh日 chhio̍k chhio頭 chhip chhit-thô chhit-thô-gín仔 chhit-thô-á chhit-thô人 chhit-thô仔 chhit-thô伴 chhit-thô客 chhit-thô物 chhit-thô腳 chhiu chhiám chhiám仔 chhiáⁿ黃 chhiân chhiâng chhiâu chhiâu-chhe̍k chhiâu-chhōe chhiâu促 chhiâu借 chhiâu價數 chhiâu徙 chhiâu振動 chhiâu撥 chhiâu時鐘 chhiâu時間 chhiâu策 chhiâu骨 chhiâu齊 chhiò chhiù chhiú chhiûⁿ chhiāng chhiō chhiō影 chhiūⁿ chhiūⁿ水 chhi̍h chhi̍h倚來 chhi̍h雙科 chhi̍h電鈴 chhng chhoah chhoah一下 chhoah冰 chhoah嘴鬚 chhoah屎 chhoah屎星 chhoah屎水 chhoah心 chhoah斷 chhoah毛 chhoah活鳥 chhoah流 chhoah鼻草 chhoa̍h chhoa̍h角 chhoeh chhoeh氣 chhoân chhoân嫁妝 chho̍k chhuh chhàng chhàng鬚 chháiⁿ-chhoah chháⁿ chháⁿ手 chhâm-chhâm流 chhè chhèng-phu̍t-phu̍t chhèng價 chhèng影 chhèng氣 chhèng煙 chhèng芳 chhèng著 chhèng高 chhèng鼻 chhèng鼻空 chhé chhé-soah chhé勻 chhé尾 chhé平 chhé擺 chhé數 chhé消 chhê chhím chhíⁿ chhî-chhî chhîm chhîⁿ chhî瞷 chhòaⁿ chhó chhûn chhā-chhā-chông chhā-chhā滾 chhāi chhāi暗毒 chhāi歹心 chhāi破爛 chhāi行 chhāi靈 chhāⁿ chhē chhē人命 chhē低 chhē保 chhē名 chhē尾 chhē底 chhē數 chhē清 chhē理 chhē空 chhē罪 chhē落 chhē落來 chhē食 chhńg食 chhōa chhōa囡仔 chhōa嫁 chhōa尿夢 chhōa尿婆 chhōa操 chhōa歹 chhōa路 chhōa路的 chhōa路雞 chhōa隊 chhōa頭 chhōa頭個 chhōe chhōe出 chhōe著 chhū chhūn死 chhū底 chi chia--ê chiah chiah-ê chiah久仔 chiat chia̍p chih chim嘴 chin chiong chip chit素 chiuh-chiuh哮 chià chián chiáⁿ chiáⁿ嘴 chiáⁿ水 chiáⁿ色 chiâu chiâu-chiâu齊 chiâu全 chiâu勻 chiâu齊 chiān chiāⁿ chi̍p chiⁿ chiⁿ鼠 chn̂g chn̄g choat choaⁿ choh choāi choāiⁿ choān cho̍h chu-ná-mih chun chut chu̍t chàm cháiⁿ chán cháng cháⁿ châm châng chèⁿ嘴 chìⁿ chìⁿ訥 chìⁿ鴨 chìⁿ鴨仔 chí chíⁿ chíⁿ仔 chíⁿ仔囝 chíⁿ囝 chíⁿ葉 chíⁿ薑 chíⁿ鳥 chíⁿ鳥仔 chîn chòaⁿ chô chông chông紅燈 chông躐 chông錢 chông錢空 chùn chûi chûi頭 chām chāⁿ chē chē少 chē底 chē歲 chē清 chē著贏 chē話 chē過 chē頭嘴 chńg甲 chńg甲心 chńg甲油 chńg頭 chńg頭仔 chō chōa chōe chū chūn chūn嘴phóe chū板 chū桌巾 chū紙 chū肩 chǹg狗空 chǹg空縫 chǹg骨

ek-khú-suh光 eng eng埃 eng埃圾洗 eng埃撓夾

giah-chhoaⁿ giah刺 giah痕 giah破 giang giang仔 giat-láu gia̍h gia̍h-kê gia̍h乩 gia̍h倒手 gia̍h刀 gia̍h尾蟲 gia̍h懸 gia̍h手 gia̍h狂 gia̍h目 gia̍h筆 gia̍h頭 gia̍h高 gia̍p命 gih gih-tah gin-giang giàn giàn逝逝 giàn頭 giám giáu giâ giâu-gî giâ勢故 giâ勢頭 giâ枷 giâ症頭 giâ硬篙 giâ篙尺 giâ身勢 giâ車輦 giâ雉雞 giâ頭 giâ高 giâ魚翁 gió gió一下 giô giô-ê giô仔街 giú giú人客 giú生理 giú票 giú起來 giú近 giú鈴仔 giú長 giōng gàn gàn水 gàn鋼 gàn鐵 gám gâi仔錢 gâi哥 gâi板 gâu gâu-sô gâu-to̍h gâuo-ló gâu人 gâu做人 gâu參疼 gâu想 gâu摸 gâu早 gâu滾 gâu滾笑 gâu講 gâu講話 gâu變 gâu雕 gê-gê gê-lān gêng gê神 gìm龜雞 gín仔 gín仔tioh gín仔人 gín仔仃 gín仔伴 gín仔兄 gín仔兵 gín仔囝 gín仔嬰 gín仔尿 gín仔崽 gín仔工 gín仔式 gín仔性 gín仔戲 gín仔時 gín仔桃 gín仔樣 gín仔歌 gín仔氣 gín仔物 gín仔猴 gín仔王 gín仔疕 gín仔相 gín仔科 gín仔精 gín仔耍 gín仔聲 gín仔胚 gín仔衣 gín仔衫 gín仔豚 gín仔面 gín仔頭 gín仔鬼 gín仔齒 gín仔齣 gîm gîm墘 gîm簷 gîn gîn一下 gîn目 gām gām目 gām面 gāng gāng-gāng去 gāng去 gāng目 gīm gīn gīn-siâu gīn人 gīn神 gōa

hah hahN hai haiⁿ hak ham ham-ham han-tó-lù hap hat hau hau-siâu hau六 hau六話 hau六講 ha̍t he he-m̄ heh hehN hehN熱 hehN睏 hem̄ he痀 he龜 hi-nó͘-khì hia hiah hiah-chē hiah-nih hiah-ê hiahN hiahN場 hiahN市 hiah久仔 hiah個 hiah呢 hiam hiam椒仔 hiat hiat-kak hiat-ka̍k hiat-sak hiat下 hiat仔 hiat出去 hiat掉 hiat石頭 hiau hiau-pai hiauh hiauh殼 hiauh痞 hiauh皮 hin hiong狂 hit hit-pêng hit仔 hit手 hiuⁿ hiàn hiàu hiàⁿ hián hiâu hiâu腳倉 hiâⁿ火 hiò͘ hiù hiù芳水 hiⁿ hm hmh hm̀ hm̂ hm̍h hng ho ho-ho hoa hoa̍h hoa̍h入 hoa̍h出 hoa̍h步 hoa̍h路 hoa去 hoh hong嘴phóe ho͘-lú-bóng ho͘-té-lù ho͘ⁿ hu hu-hu吼 hut死 hàiⁿ hàm hàm-hàm hàm-phu̍h hàm其夸 hàm古 hàm大 hàm想 hàm斗籠 hàm泛仔 hàm泛代 hàm泛過 hàm浡 hàm空 hàm腫 hàm話 hàm貳郎 hàm鏡 hàng hàng奶 hàⁿ--nà hàⁿ--nò͘ hám háng頭 háⁿ háⁿ-hông hâm hân hâⁿ hìm hìⁿ hìⁿ-sak hìⁿ掉 hìⁿ韆鞦 hò͘-sù管 hóaⁿ hóe目 hô-lîn豆 hôe hông hông發 hô͘ hú-ló間 hûi-lú-mù hām hām肉kap hāⁿ hēng hēⁿ hńg hōaⁿ hōaⁿ定 hōaⁿ家 hōaⁿ家事 hōaⁿ家的 hōaⁿ店 hōaⁿ手頭 hōaⁿ數 hōaⁿ盤 hōaⁿ膽 hōaⁿ舵 hōaⁿ錢 hōaⁿ雙祧 hōaⁿ頭 hōaⁿ鼎 hōaⁿ鼓板 hō͘ hō͘人拍 hū-hū響

ian ian-jín iap-chhih-gáng iau iau-sà-sà iauⁿ iau寒餓 iau想 iau揜揜 iau死 iau燥 iau燥亂 iau燥燥 iau牢 iau狂 iau瘼瘼 iau監囚 iau羅 iau荒 iau過飢 iau飽吵 iau餓 iau饞 iau鬼 iau鬼嘴 ia̍h開 ia̍t ia̍t扇 ia̍t火 ia̍t葵扇 ia̍t風 in in兜 in娘leh in娘姓 ioh ioh出出 ioh猜 ioh著 ioh覓 iok卯 io囝 io飼 it著 iuⁿ-ā ià-ià ià得 ià落落 ián iân仔chan iúⁿ iāng iāⁿ

jek過 jiak-khù jiok jip jiàu癢 jiàu破 jiàu耙仔 jiàu頭殼 jiâu jiâu-phóe-phóe jiâu痕 jiâu皮 jiû ji̍h ji̍h破 ji̍h電鈴 joán jîm

ka-chē ka-chōe kah kah-m̄是 kaiⁿ kak kan-kan仔 kan-taⁿ kap kauh kauh死 kauh過 kauh餡 kau查某 ka̍p ka̍p-ka̍p叫 ka̍p-siâu ka̍p食 ka̍uh ka刀蟲 ka剪蟲 ke-ke叫 kek酒 ke̍h ke̍h-koāiⁿ ke̍h-kô ke̍h-lān-koāiⁿ ke̍h口 ke̍h手 ke̍h理 ke̍h癖 ke̍h目 ke̍h空 ke̍h耳 ke̍h腳 ke̍h話 ke̍h風 keⁿ kha khah khah-bē khah-chē khah久仔 khah佔贏 khah使 khah來leh khah值 khah停 khah停仔 khah免 khah加 khah加mā著 khah加講 khah去 khah大門 khah大面 khah失澧 khah好 khah嬴 khah常 khah強 khah快講 khah慘 khah捅 khah斂 khah早 khah早leh khah會 khah會曉 khah有錢 khah有閒 khah猛 khah疼 khah直 khah知影 khah等 khah緊 khah苦 khah親像 khah講 khah貴 khah贏無 khah贏面 khah起 khah輸 khah輸人 khah輸勢 khah輸面 khah開 khan-páng khap khat khat水 khau khauh-khauh顫 khau仔 khau刀 khau刀lian khau刀花 khau刻 khau削 khau剝 khau剝錢 khau嘴phóe khau嘴鬚 khau帆 khau掛削 khau洗 khau痧 khau稗仔 khau翻頭 khau耳屎 khau草 khau詐 khau鐘 khau風 khau鼎 kha̍h kha̍h朦 kha̍k kha̍k痰 kha̍k紅 kha̍k血 kha̍uh-kha̍uh-chhoah kha̍uh-kha̍uh-tiō kha̍uh-kha̍uh唸 kheh khehN-khehN嗽 khehN8 kheh著 kheng-khiang khia khiah khiak khian khiang khiap khiap勢 khiap意 khiat khia空 khioh khioh來飼 khioh俗仔 khioh倚 khioh像 khioh公金 khioh司仔 khioh囝 khioh囝姆 khioh囝婆 khioh囝母 khioh囡仔 khioh姐 khioh姐母 khioh媽 khioh字紙 khioh客 khioh寶 khioh小影 khioh尪仔 khioh師仔 khioh彩市 khioh影 khioh怨 khioh恨 khioh拾 khioh捐金 khioh捐錢 khioh摺 khioh擱 khioh樣 khioh款 khioh現仔 khioh癖 khioh白肉 khioh破爛 khioh碇 khioh稅 khioh稻屑 khioh空 khioh笑 khioh笚仔 khioh肥肉 khioh腳走 khioh藥 khioh襉 khioh起腳 khioh郵票 khioh金 khioh鋸仔 khioh錠 khioh錢 khioh零星 khioh面 khioh風水 khioh骨 khioh骨頭 khioh鬮 khiu7N khiuⁿ-7-嘴 khiuⁿ-7-癖 khiuⁿ-7-骨 khiàn khiàng khiàng人 khiàng手 khiàng查某 khiàng腳 khiàng腳兵 khiàn損 khiàn芳 khiân khiâu khiú khiú-ân khiú尾溜 khiú後腳 khiú手後靪 khiú生理 khiú直 khiú鋸仔戰 khiú長 khiú頭鬃 khiú高 khiû khiû做一khiu khiû毛 khiû筋 khiā khiā--leh khiā-bē在 khiā-tiâu khiā互在 khiā倒吊 khiā出來 khiā厝 khiā名 khiā在 khiā天露 khiā宅 khiā家 khiā屏 khiā山頂 khiā崗 khiā戶 khiā戶頭 khiā挺 khiā擂台 khiā擺 khiā梯 khiā泅 khiā滷 khiā牌 khiā王 khiā琴 khiā直 khiā直直 khiā碑 khiā票 khiā秋 khiā立 khiā算 khiā起 khiā起來 khiā頭 khiūⁿ嘴 khi̍p khi̍t khi̍t-kho̍k板 khi̍t仔 khoeh khoeh目 khok khok-仔 khong-ku-lí kho̍k kho̍k-kho̍k叫 khu-lá-chì khun khun刀 khu̍h-khu̍h吼 khu̍h-khu̍h嗽 khu̍t尾巷 khu̍t尾筆 khu̍t尾路 khu̍t松 khu̍t步 khu̍t種 khu̍t頭 khu̍t頭山 khu̍t頭巷 khu̍t頭步 khu̍t頭港 khu̍t頭路 khà khà-sàng khàm khàm印 khàm土 khàm瓦 khàm甌 khàm草 khàm著 khàm起來 khàng khà更 khà涸 khà邊鼓 khà門 khà鼓 khà鼓墘 kháiⁿ khám khám站 khâⁿ khè khè斷 khè甘蔗 khè肉骨 khê khêng khêng數 khêng碗底 khêng財庫 khêng貨底 khêⁿ著 khê位 khê手 khê空 khê著 khê話 khê馬 khî khîⁿ khîⁿ-ân-ân khò khòa khòaⁿ khòa下 khòa手 khòa線 khòa車 khòe khòng khòng-bù khò͘ khò傷 khò著 khóng khó͘毛仔 khô頭 khún頭 khû-? khû-khiā khûi儉 khûn khû燒 khām-sàu khē-khòa khōng khǹg khǹg--teh khǹg-leh khǹg下 khǹg坦倒 khǹg棺 khǹg步 khǹg站 khǹg著頭 khǹg行 khǹg規堆 khǹg貨 kiat kiat掉 kia̍h目 kia̍k kia̍p kia̍p嘴 kia̍t kiu kiu-kiu kiuh kiuh布 kiuh帶 kiuh筋 kiu去 kiu水 kiu腳 kián kiáu鬼 kiù kiù筋 kiāu kiāu開 kiⁿ跋倒 koat koe̍h koh koh樣 koâiⁿ koâiⁿ低 koâiⁿ崎 koâiⁿ度 koâiⁿ手 koâiⁿ旺 koân-lāng koân低 koân低肩 koân價 koân到 koân坪 koân度 koân聲 koāi koāi-bē贏 koāiⁿ koāiⁿ著 koāi著 ko̍k ko͘ ko͘起來 kui kui仔魚 kui魚 kut kàiⁿ kài田 kàng kàng目 kàng目尾 kà湯湯 kà漉漉 kám kám仔 kám仔店 kám仔貨 kán kán婢 ká衰 kâiⁿ kâⁿ kéⁿ-kui kê--leh kêⁿ著 kê話 kíⁿ著 kí指 kîn kô-kô纏 kùi kùi痧 kùn kù熏 kûn-môe kûn互爛 kûn湯 kûn爛 kûn肉 kā-kā叫 kā-kā滾 kāng kā伊 kā比起來 kēng kēng-ân kēng倚 kēng後 kēng開 kōaⁿ kōaⁿ定 kōaⁿ水 kōe kōe著 kōng kōng頭 kō落來 kǹg

lak lak濁火 lak空 lak鑽 lam lan lang lang-lang lang一工 lang工 lang日 lang曠 lang空 lang縫 lang雨暫 lang雨縫 lap lap-o lap本 lap落去 lap落水 lap著人 la̍h la̍k la̍k-la̍k-chhoah la̍k胸坎 la̍k衫褲 la̍k起來 la̍k鹹菜 leh leh-hiâu leh斗 lek le̍h le̍h-le̍h-tân le̍h-le̍h吼 le̍k le̍k死 li-li-lak-lak liah liah落來 liam liam腳 liam腳行 liang lia̍h lia̍h-iau lia̍h中和 lia̍h中欄 lia̍h做 lia̍h做題 lia̍h兔仔 lia̍h公工 lia̍h包 lia̍h去賣 lia̍h叫 lia̍h和 lia̍h在外 lia̍h外 lia̍h大誤 lia̍h妖 lia̍h姦 lia̍h定 lia̍h影 lia̍h折 lia̍h拳 lia̍h數 lia̍h死訣 lia̍h準 lia̍h狂 lia̍h猴 lia̍h痧筋 lia̍h白兔 lia̍h直 lia̍h看 lia̍h硬鼻 lia̍h空 lia̍h空縫 lia̍h筋 lia̍h算 lia̍h篙泅 lia̍h膨碼 lia̍h著 lia̍h袒橫 lia̍h袒直 lia̍h話屑 lia̍h話虱 lia̍h話骨 lia̍h講 lia̍h賊 lia̍h走水 lia̍h走私 lia̍h近路 lia̍h過馬 lia̍h配 lia̍h魚 lia̍h魚個 lia̍h鱟 lia̍h鱟仔 lia̍h齊 lia̍h齒煙 lia̍h龍 lia̍k lim lim-ám limhō͘礁 lim完 lim散酒 lim水 lim湯 lim茶 lim酒 lim食 lim食thit lin-long lio̍k lio̍k土糜 lio̍k散 lio̍k溶 liàn liàn一空 liàn落去 liám liâu liâu水 liòng lió liô liô肉 liù口供 liù手 liù皮 liú-liah liû liām li̍h li̍p loah鹽 loa̍h lom long long過來 lop loán loán-loán-leh lo̍k lo͘ lo͘-lài-bà lu lun lut-sian lut去 lut身軀 lu̍t lu̍t手ńg lu̍t葉仔 lu仔 lài-tah làm làm-chàm làm-làm làm土 làm田 làm窟 làm肚 làng làng-liâu làng工 làng日 làng月 làng空 làng空勺 làng窟 làng縫 làng開 làng雨 làng雨縫 làng風 làu làu胸 là涼 lám lám勢 lám弱 lám爛 lám腳數 lám貨 lám路 lám身 lám身命 láng láng-tiâu láng來 láng褲 láng頭 láng頭的 láu láu仔 lâ-giâ lâ-sâm lân lân甘蔗 lân蔗ha̍h lèng lèng走 lè番仔火 lé-khàng lé人 lé佮khu̍t lé佮體 lé罵 lê-bóng lêng耳仔 lê頭 lì-? lì-lè叫 lìm lìm一下 lìm一醒 lìn lì做兩塊 lì皮 lì破 lì破面 lì面皮 lí-lí-lo-lo lím lî-lî仔 lî-á-kah lîn-jín lòe lòm lòng lòng-lòng叫 lòng-lòng哮 lòng曠 lòng炮 lòng球 lòng破 lòng著 lòng開 lò人 lò矮 lò腳 lò腳lò手 lò腳蚊 lóm lóng lóng共 lóng包 lóng嬴 lóng是 lóng會使 lóng欲 lóng無 lóng總 lóng總包 lóng頭 ló͘力 lôe lô͘ lù仔 lù傷 lù破皮 lù著 lúi lún lûi lā-hio̍h lā-lûn燒 lāi-hio̍h lān lān-chhōaⁿ lān-pha lān-pha蔥 lān-pha袋 lān-sui lāng縫 lāng鬆 lān幔 lān核 lān核仔 lān毛 lān爛 lān蔓 lān鳥 lān鳥毛 lān鳥頭 lā散 lā火 lēng-lēng lēng去 lō͘-lō͘幌 lūi-lūi lūi落去

mauh me me-lóng me起來 mi mih mih使 mng moa moa衫 moh mo͘-té-lù mo͘h mo͘h-mo͘h mo͘h壁鬼 mài mài-chhap伊 mài啊啦 mài想 mài數想 mài滕伊 mài講 mái指 mí-nih mûi mā是 m̄-bat m̄-chiah m̄-chiah著 m̄-koh m̄-kuh m̄-kú m̄-tih m̄-tih命 m̄-ti̍h m̄七粕 m̄但 m̄使 m̄來 m̄值 m̄值得 m̄值得講 m̄值錢 m̄免 m̄免想 m̄免講 m̄免閣講 m̄准 m̄去 m̄哼哼 m̄單 m̄好 m̄好勢 m̄好意思 m̄好看 m̄定 m̄容 m̄忍看 m̄愛 m̄應m̄插 m̄成 m̄成丁 m̄成三兩 m̄成人 m̄成垢鬼 m̄成材 m̄成樣 m̄成鬼 m̄捌 m̄捌好袪 m̄捌風色 m̄插 m̄放伊煞 m̄放煞 m̄敢 m̄敢當 m̄是 m̄是人 m̄是勢 m̄是味素 m̄是按呢 m̄是款 m̄是空 m̄止 m̄無 m̄煞 m̄甘 m̄畏 m̄知 m̄知偌濟 m̄知因端 m̄知影 m̄知醒 m̄知頭天 m̄知頭總 m̄管 m̄耳 m̄聽 m̄肯 m̄著 m̄著勢 m̄見 m̄認 m̄通 m̄通見怪 m̄過 m̄過心 m̄閣 m̄限定 m̄願 m̄驚 m̄驚見笑

nah-nng-nah-nng nah字 nah腰 nauh ne-óng neh ne̍h ng ng-khàm ng-khǹg ng-ko̍k雞 ng-ng挹挹 ngauh ngeh nge̍h ngiah-嘴齒 ngiau ngiau-ngiau ngiau-ti ngiauh ngiau胝 ngia̍uh ngia̍uh-ngia̍uh-soan ngiu ngiú ng名挹姓 ng呼雞 ng挹 nih nih-nih望 nih-nih看 nih閃 nià niâ niā niā-niā niā-tiāⁿ nng nn̂g nê-báng罩 nê衫 nî仔 nî衫 nòa nóa nóa粿 nóa麵粉 nǹg nǹg鑽 n̄g

o-ló o-ló欣羡 oa-sá-bih oaihN著 oaiⁿ oan-ná oa̍ih oe oh oh出世 oh取 oh得 oh得形容 oh得講 oh比 oh相處 oh紡 oh落 oh講 oh趁 oh車 oh辦 oh過 oh閣oh oh鬥 om oáiⁿ oái仔索 oān-nā o͘-bá-sáng o͘-ián o͘-jí-sáng o͘-lín-gió o͘-tó͘-bài oⁿ-oⁿ睏

pa-chí-lù paiⁿ pan pan-bē振動 pan落來 pan起來 pauh pa̍k pa̍k戲 pa̍k月 pa̍k月仔 pa̍k田 pa̍k田園 pa̍k耕 pa̍k船 pa̍t仔 pe-pe peh peh哈 peh山 peh山虎 peh崎 peh懸 peh牆 peh起來 peh起腳 peh高peh低 pek pek巴 peⁿ-ân peⁿ布 pe飯 pha pha-sióng phah-nóa phah-pho̍k仔 phah-sak phah-tân phah-tú直 phah信號 phah倒 phah傷 phah包 phah噠 phah圖 phah地基 phah城戲 phah對 phah平 phah底蒂 phah拌 phah拍 phah拚 phah掉 phah損 phah散 phah斷 phah旋 phah棒球 phah歹 phah死 phah死結 phah活結 phah消 phah烏青 phah無疑 phah熄 phah片 phah牌 phah相濫 phah短扎 phah短腳 phah破 phah票 phah算 phah索仔 phah羽毛球 phah胎 phah胖碼 phah著 phah著傷 phah踏 phah輸 phah辟 phah退堂鼓 phah通 phah通套 phah錫工 phah鐵 phah鐵婆 phah鐵師傅 phah電報 phah電影 phah電話 phah靶 phah頭前 pha̍uh phe phehN8 phe̍h pheⁿ phia5N phiat-phiat吼 phia̍k phia̍t phiaⁿ phiaⁿ來phiaⁿ去 phih phin-枝骨 phin-條肉 phiu phiàn-chì phiàn土 phián phiáⁿ phiân phiâⁿ倒轉 phiò phiù phiāng phiⁿ phng-phng吼 phngh phoa-ⁿ-伴 phoat phoa̍h phoa̍h腳 phoa̍h衫 phoa̍h鍊 phoe̍h phoe性命 phoe死 phoe老命 phok凸 phok起來 pho̍k-pho̍k-tio phu-ló͘-pheh-lah phu2n phuh phun phun水 phut-phut phut-phut-tiô phut-phut跳 phut傷 phut斷 phut樹oe phut死 phut落來 phàn phàng見 phàⁿ phàⁿ殼字 phè起來 phêng phêⁿ phêⁿ本 phín仔 phî phîn phîn-phîn phò phòe phòe仔 phòng-@包 phòng-nah鏡 phòng-phòng大 phòng大 phòng泡 phòng迣 phòng鼠 phò͘ phò桐 phò石 phò粿 phóng phô͘ phùi phùi嘴瀾 phùi瀾 phùi血 phú phú-phú phún phú味 phú殕仔光 phú殕光 phú灰色 phú色 phú蔥 phā phāiⁿ phāiⁿ行李 phāⁿ phāⁿ七仔 phēng phēng有力 phēng椅 phēng看覓 phēng衰旺 phēng運氣 phīⁿ phō phōaⁿ人客 phōng鬆 phū phū-phū滾 phū出來 phū血 phū起來 phǹg piak piak油 piak破 pian--tiâu piaⁿ piaⁿ來piaⁿ去 pih pih-chah pih手la̍k腳 pih手ńg pih扎 pih褲腳 pit pit-sûn pit去 pit痕 pit皮 pit縫 pit裂 pit開 piàng piàng-piàng吼 piàⁿ空空 pián pián仙 piⁿ--tiâu piⁿ手尾 piⁿ鐵面 piⁿ面皮 poat poa̍h poa̍h落來 poh po͘ po͘去 po͘心 po͘柴 puh puh出來 puh波 puh疿仔 puh粒仔 puh膿 puh芛 puh芽 put土 pà落來 péng péng-chhiò péng-liàn狗仔 péng倒 péng倒轉 péng出來 péng字典 péng旁 péng狗仔 péng變 péng起來 pìn-piàng吼 pí-chǹg pín仔 pín仔骨 pín針 pòa pô͘ pûn pûn-hoa pûn互熄 pûn吹的 pûn啡仔 pûn啡啡仔 pûn喇叭 pûn嚷 pûn氣 pûn火 pûn雞kui pûn雞kui仔 pûn風 pûn風球 pû土豆 pāi墓 pān-phōe pōng著 pō͘-pîn pō͘-pīn ph

sa-bui sa-bí-suh sa-m̄著 sa-sí-mih sahN sahN-sahN吼 sahN-tiâu sahN-ân sahN勢 sahN心 sahN氣 sahN潤 sahN著 sahN頷管 sahN風 sai-nai sak sak-khù sak倒 sak倚 sak做堆 sak稻 sak走 sak跋倒 sak車 sak門 sak開 sak頭 sap sap仔 sat-bûn sat鼻 sa̍h sa̍h麵水 saⁿ借問 sa無著 sa著總 sa錢 seh縫 se̍h se̍h單槓 se̍h圈仔 se̍h地球 se̍h場 se̍h椅 se̍h玲啷 se̍h磨 se̍h箍 se̍h箍輾 se̍h螺 se̍h螺梯 se̍h螺水 se̍h路 se̍h頭 seⁿ鍋 si-si-chhoah si-si-se̍h-se̍h siam sian siap疊 siap錢 siat-chuh sio̍h sio̍h-sio̍h siàng siàu siàu念 siàu想 siàu櫃 siàu目 siàu簿 sián siáu siâm siâm-tiâu-tiâu siâm袖 siâm頭毛 siâm頭鬃 siâm頷管 siâng siâu siâⁿ siâⁿ人 siâⁿ出來 siô siô-siô siān siān-siān siān-tuh-tuh siān假那虎魚 siān嘟嘟 siān斗 siān篤篤 siān落落 siān蟲 siān蟶 siān雨 siān頭 siāⁿ層 siāⁿ籃 siū siūⁿ杯 si刷 so-so soah soah鹽 soan soh soh乳 soh汗 soāiⁿ仔 soān尿 so͘ so͘腰 so油 so烏 so紅 su-pú-lín-guh su-tó-pù suh suh乳 suh水 suh熏 sàm罵 sàng素 sáng sáng勢 sáng氣 sì-siù sì-sù sìm sìm尾後 sòa勢 sòa口 sòa嘴 sòa嘴尾 sòa尾 sòa手 sòa接 sòa擺 sòa班 sòa落去 sòa話 sòa隊 sòa風 sóa sô-sô sô-sô也 sô-sô仔 sông sông風 sô犅 sô龜 sù-sī súi súi查某 súi樣 súi步 súi氣 súi體 sāi-thái sē-sē sēng壞 sē神 sē軟 sē頭sē神 sīm sńg水 sńg法 sńg笑 sōng sǹg

taiⁿ tak-liú仔蟲 tak口 tang時 tap tauh tauh仔 tauh紐 ta̍uh-ta̍uh taⁿ taⁿ-chiah taⁿ好啊 taⁿ頭 ta埔 ta官 ta家 ta家官 ta家新婦 ta草 teh teh-beh teh-lián寶 teh-oe teh倒去 teh八面仔 teh嗽 teh地金 teh墓紙 teh壞去 teh定 teh年 teh扁 teh枝 teh死 teh死人 teh氣 teh無閒 teh破 teh禮 teh茶盤 teh茶/ teh著 teh重 teh驚 thak嘴齒 thak指 thak斥 thak算 thak算盤 thap that that--tiâu that-that滇 that仔 that倒街 that嘴 that嘴空 that密 that實 that斗 that椆 that死 that淀 that滇 that礙 that空 thau蟲 theh--tioh theh-puh thek the̍h the̍h-肩 the̍h來 the̍h出 the̍h大印的 the̍h著 the倒練腰 thit thit直 thiám頭 thiām海 thiām落去 thiām落海 thi̍h thi̍h-thi̍h叫 thn̂g thn̄g燒 thn̄g菜 thoa--h-出來 thoah thoah門 thoah開 thoe刀 tho͘-kè-sò͘ thuh thuh仔 thuh嘴齒 thuh土機 thuh土腳 thuh拐仔 thuh破 thuh起來 thuh高 thut thut毛 thut腳 thu̍t thu̍t-kut thu̍t-lián thu̍t出去 thu̍t去 thu̍t嘴 thu̍t胎 thu̍t腸 thu̍t臼 thu̍t輪 thà thài thài-iah thài-lù thàng thàng弄 thàng心 thàng心講 thàng過 thàng骨 thà園 thà火 thà田 thà草驚蛇 thà開 thá-khò thái thám thán-chhiò thán-khiā thán-khiā扁 thán敧 thán敧倒 thán敧睏 thán敧身 thán斜身 thán欹泅 thán直 tháu tháu-bē開 tháu放 tháu氣 tháu脫 tháu褪 tháu退 tháu開 tháu風 tháⁿ thâi thâi人 thâi人搶物 thâi低 thâi傷 thâi價 thâi割 thâi嬴 thâi死 thâi破皮 thâi輸 thâi雞教猴 thâi雞閹卵 thâi頭 thâi頭破額 thè-phù thìm thí-? thí翅 thí葵扇 thí雨傘 thí順 thîn thîn水 thîn茶 thóaⁿ土 thóaⁿ平 thóaⁿ草 thóng出 thóng頭 thô͘-má-toh thún thún踏 thûn-thûn thām thām-thē thām肚 thāng thāu thāu藥 thāu蟲藥 thāⁿ thē thīm thīⁿ thīⁿ-thīⁿ補補 thīⁿ倚 thīⁿ合 thīⁿ紐仔 thīⁿ衫 thōng起來 thūn-bē-tīⁿ thūn嘴齒 thūn土 thūn地 thūn地基 thūn岸 thūn平 thūn本 thūn落去 tiak tiap仔久 tia̍p tiaⁿ來tiaⁿ去 tiaⁿ落去 tiaⁿ落水 tih tih-beh tih-beh死 tim tioh tioh-àn tioh腫頭仔 tioh起來 tiàm tiàm--leh tiàm密密 tiàu遠 tiâu tiâu--tiâu tiâu熏 tiâu癖 tiâu腹 tiâu莓 tiâu鼎 tiô出去 ti̍h toah toe-3後緝 tok斷 tong-tong食 to̍h起來 tu tu-tu-sak-sak tua̍h-ta̍uh來 tuh tuh-ka-chōe tuh-ku tuh-tuh想 tuh油 tuh眠 tuh眠tuh tuh頭 tut tu̍h tu̍h-tu̍h叫 tu̍h破 tu̍h空 tu̍h臭 tu去 tu土機 tu流 tu臍 tu開 tu頭風 tu風 tu高機 tàm-tàm tàm垂 tàm頭 tàn-hiat-kak tàn-hiat-tiau tàn-hiat丟 tàn-sak tàng tàng目尾 tàn掉 táu根 tâi tâi落去 tâm-chiuh-chiuh tâm濕 tâm透過 tân tân螺 tân雷 tâⁿ tè-chhē tè-kha後 tèng tèⁿ tè人樣 tè嘴 tè嘴尾 tè時 tè會著 tè樣 tè流水 tè班 tè眾人 tè聲 tè船 tè著 tè車 té飯 têⁿ tìm tìm-sak tìm掉 tìm死 tìm烏 tìm看覓leh tìm石頭 tìm紅 tìm綠 tìm色 tìm藍 tìm重 tìm青 tìm頭 tìⁿ憨 tìⁿ戇 tìⁿ死 tìⁿ滑稽 tìⁿ濕濕 tìⁿ生 tìⁿ痟 tìⁿ空 tìⁿ笑 tìⁿ笑科 tìⁿ笑面 tò-sàng tòe tòe-bē著 tòe-bē著陣 tòe-kha跡 tòe人 tòe人走 tòe前tòe後 tòe嘴尾 tòe尾 tòe尾就 tòe尾後 tòe後面 tòe拜 tòe會仔 tòe著 tòe路 tòm頭 tòng-gōng tò͘ tò͘-tâm tò͘圖 tò͘紙 tò͘著 tò͘過去 tóe tù-bē-tiâu tùn走 tù會tiâu tù水 tù無久 tù頭 tú--leh tú--tiâu tú-bē著 tú-chiah tú-tú tú-tú仔好 tú-tú好 tú-tú有 tú-tī--leh tú-仔 tú人 tú仔 tú仔chiah tú仔好 tú像 tú嘴 tú壁 tú天 tú好 tú工錢 tú巧 tú數 tú時陣 tú欲 tú當 tú著 tú親像 tú觸 tú錘 tú門 tú面 tû-leh tāi-seng tāi仔 tāi公 tāⁿ tāⁿ失 tāⁿ字 tāⁿ怪 tāⁿ漏 tāⁿ目 tāⁿ筆 tāⁿ誤 tēng tēng實 tēng柴 tēng涸涸 tēng身 tēng骨 tēⁿ--leh tēⁿ-ân tē仔 tē錢 tī-leh tī-teh tīchia tīhia tīm卵 tīm燒 tīm藥仔 tīm補 tīm雞 tīn-tōng-hìⁿ tīⁿ tīⁿ-that-that tīⁿ-tīⁿ tīⁿ流 tīⁿ滿滿 tī厝 tī厝裡 tī厝頂 tī搭 tī搭位 tī時 tī海裡 tī當時 tōng tōng無路 tō͘-koâi仔 tō͘-tēng tū水 tū鹹

un落來 u̍t u̍t兩字 u̍t著漆

àu-hiú-hiú àu-phú àu-tū-tū àu古 àu古車 àu名 àu娼 àu客 àu屎 àu屎面 àu棗 àu漉 àu綠 àu翕 àu聲 àu肉 àu腳數 àu膿 àu膿膿 àu臭 àu貨 àu風 àu黃 àⁿ前向後 àⁿ腰 àⁿ落來 àⁿ落去 àⁿ身 àⁿ頭

ám-phe̍h ám-thong-thong ám-ám ám湯 ám湯屎 ám滯 ám漿 ám濾 ám糜 ám糜仔 ám糜花 ám鼻哥 áⁿ áⁿ倚 áⁿ規旁 á無 á蛦

ân-tu-tu ân-tòng-tòng ân-ân ân丟丟 ân燥 ân空 ân逼逼 âⁿ âⁿ做 âⁿ閘 âⁿ食

ê早 ê昏 ê昏時 ê昏頓 ê晝 ê晡 ê暗 ê話

ìⁿ-ò͘ⁿ


ò͘-bà ò͘ⁿ-ò͘ⁿ嚷 òⁿ-òⁿ嚷

ó͘土


ùn-chiàng ùn水 ù冰

ún痀ê ún痀仔蟲 ún痀橋

ā-soah是 ā-soah有 āiⁿ āiⁿ巾 ām ām-phōng-phōng ām-ām ā使 ā好 ā有 ā著

ī啦

ńg套 ńg袖


]=]