มอดูล:zh/data/nan-pron/-019/documentation

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือหน้าเอกสารการใช้งานสำหรับ มอดูล:zh/data/nan-pron/-019

a-phá-tò a-sá-gá-o͘h a-sá-lì ah a̍h a̍h有che a̍h有一個 ah是 ah未是 ai甜 a̍k仔 am屁 am枚 am蜅蠐 at下 at價數 at制 at彎 at手尾 at手霸 at折 at斷 at曲 at條 at止 at王梨 at秤頭 at米糕 at脈 at阻

á蛦 ám ám-ám ám-phe̍h ám-thong-thong ám湯 ám湯屎 ám滯 ám漿 ám濾 ám糜 ám糜仔 ám糜花 ám鼻哥 áⁿ áⁿ倚 áⁿ規旁

àu-hiú-hiú àu-phú àu-tū-tū àu古 àu古車 àu名 àu娼 àu客 àu屎 àu屎面 àu棗 àu漉 àu綠 àu翕 àu聲 àu肉 àu腳數 àu膿 àu膿膿 àu臭 àu貨 àu風 àu黃 àⁿ前向後 àⁿ腰 àⁿ落來 àⁿ落去 àⁿ身 àⁿ頭

ân-tauh-tauh ân-tòng-tòng ân-tu-tu ân丟丟 ân燥 ân空 ân逼逼 âⁿ âⁿ做 âⁿ閘 âⁿ食

ā-soah是 ā-soah有 ā使 ā好 ā有 ā著 āiⁿ āiⁿ巾 ām ām-ām ām-phōng-phōng

bā-chhē bā-hio̍h bā-sà bā搭 bā搭sà bā斗 bā鬥 bái bái手 bái手仔 bak bak-khù ba̍k-khú物仔 ba̍k水 bak手 bak水 bak流瘍 bak濁 bak著 bàn-boh bān bang báng bàng bat bat事 bat人 bat代誌 bat字 bat寶 bat想 bat無夠 bat無透 bat芳臭 bat貨 bat透透 bat進退 báu bāu ba̍uh bē-kah bē-khat得 bē-tàng bē-ti̍h得 bē使 bē使得 bē使無 bē使講 bē免得 bē出聲 bē合 bē和 bē堪 bē堪leh bē堪得 bē好勢 bē安 bē少 bē少得 bē平 bē度 bē得赴 bē得過 bē心適 bē怪得 bē按算 bē擋得 bē曉 bē曉得 bē曉得講 bē曉歹勢 bē止 bē歹 bē活 bē爽 bē生 bē用 bē用leh bē用得 bē直得 bē缺得 bē致到 bē要緊 bē見笑 bē記 bē記得 bē趕得赴 bē輸 bē輸teh bē通tháu bē過意 bē離得 bē靈 bē靠leh bē靠得 bē鬥 beh bi bì-luh bì-luh肚 bî-tá-mín bî-tha-mín bih bih-chhih bih-khǹg bi̍h bih去站 bih咯雞 bih嘴 bih涵貓 bih相找 bih走 bih起來 bih雄 bih雨 bih頷 bih鬚 bín boa̍h boa̍t boeh--bò͘ boeh-m̄ boeh-nî boeh-thái boeh-ti̍h boeh-tó生 boeh倚 boeh吐 boeh吐boeh吐 boeh按怎 boeh是 boeh晝 boeh暗仔 boeh死 boeh無 boeh相共 boeh知 boeh著 boeh親像 bok bo̍k-bo̍k泅 bòng bu-là-chià bu̍h bui目 bùn bûn床 bu̍t

chah布 chah營 chah銃 chah飯 cháiⁿ chak chak-chō cha̍k chàm châm chām chán chang cháng châng chang出來 chang著 cha̍p-cha̍p唸 cha̍t cha̍t氣 cha̍t鼻 cháⁿ chāⁿ chē chē少 chē底 chē歲 chē清 chē著贏 chē話 chē過 chē頭嘴 che̍h chek chèⁿ嘴 chhā-chhā-chông chhā-chhā滾 chhāi chhāi暗毒 chhāi歹心 chhāi破爛 chhāi行 chhāi靈 chháiⁿ-chhoah chhâm-chhâm流 chhan chhàng chhàng鬚 chhap chháⁿ chháⁿ手 chhāⁿ chhé chhé-soah chhé勻 chhé尾 chhé平 chhé擺 chhé數 chhé消 chhè chhê chhē chhē人命 chhē低 chhē保 chhē名 chhē尾 chhē底 chhē數 chhē清 chhē理 chhē空 chhē罪 chhē落 chhē落來 chhē食 chheh chhe̍h chhe̍h聲 chheh氣 chhe̍k chhèng-phu̍t-phu̍t chhèng價 chhèng影 chhèng氣 chhèng煙 chhèng芳 chhèng著 chhèng高 chhèng鼻 chhèng鼻空 chhî-chhî chhî瞷 chhia̍k chhiám chhiám仔 chhiân chhiâng chhiāng chhiau chhiâu chhiâu-chhe̍k chhiâu-chhōe chhiâu促 chhiâu借 chhiâu價數 chhiâu徙 chhiâu振動 chhiâu撥 chhiâu時鐘 chhiâu時間 chhiâu策 chhiâu骨 chhiâu齊 chhiauh chhiáⁿ黃 chhih chhi̍h chhi̍h倚來 chhi̍h雙科 chhi̍h電鈴 chhih低 chhih倒 chhím chhîm chhio chhio-gih-gih chhio-kho̍k-kho̍k chhio-kia̍k-kia̍k chhio-tiô chhiò chhiō chhiō影 chhioh chhioh日 chhio̍k chhio頭 chhip chhit-thô chhit-thô-á chhit-thô-gín仔 chhit-thô人 chhit-thô仔 chhit-thô伴 chhit-thô客 chhit-thô物 chhit-thô腳 chhiu chhiú chhiù chhiûⁿ chhiūⁿ chhiūⁿ水 chhíⁿ chhîⁿ chhng chhńg食 chhó chhōa chhōa囡仔 chhōa嫁 chhōa尿夢 chhōa尿婆 chhōa操 chhōa歹 chhōa路 chhōa路的 chhōa路雞 chhōa隊 chhōa頭 chhōa頭個 chhoah chhoa̍h chhoa̍h角 chhoah一下 chhoah冰 chhoah嘴鬚 chhoah屎 chhoah屎星 chhoah屎水 chhoah心 chhoah斷 chhoah毛 chhoah活鳥 chhoah流 chhoah鼻草 chhoân chhoân嫁妝 chhòaⁿ chhōe chhōe出 chhōe著 chhoeh chhoeh氣 chho̍k chhū chhū底 chhuh chhûn chhūn死 chi chí chia--ê chià chiah chiah-ê chiah久仔 chián chiān chia̍p chiat chiâu chiâu-chiâu齊 chiâu全 chiâu勻 chiâu齊 chiáⁿ chiáⁿ嘴 chiáⁿ水 chiáⁿ色 chiāⁿ chih chim嘴 chin chîn chiong chip chi̍p chit素 chiuh-chiuh哮 chiⁿ chíⁿ chíⁿ仔 chíⁿ仔囝 chíⁿ囝 chíⁿ葉 chíⁿ薑 chíⁿ鳥 chíⁿ鳥仔 chìⁿ chìⁿ訥 chìⁿ鴨 chìⁿ鴨仔 chiⁿ鼠 chńg甲 chńg甲心 chńg甲油 chńg頭 chńg頭仔 chǹg狗空 chǹg空縫 chǹg骨 chn̂g chn̄g chô chō chōa choāi choāiⁿ choān choat choaⁿ chòaⁿ chōe choh cho̍h chông chông紅燈 chông躐 chông錢 chông錢空 chu-ná-mih chū chū板 chū桌巾 chū紙 chū肩 chûi chûi頭 chun chùn chūn chūn嘴phóe chut chu̍t

ek-khú-suh光 eng eng埃 eng埃圾洗 eng埃撓夾

ê早 ê昏 ê昏時 ê昏頓 ê晝 ê晡 ê暗 ê話

gâi哥 gâi板 gám gām gām目 gām面 gàn gàn水 gàn鋼 gàn鐵 gāng gāng-gāng去 gāng去 gāng目 gap gâu gâu-sô gâu-to̍h gâu人 gâu做人 gâu參疼 gâu想 gâu摸 gâu早 gâu滾 gâu滾笑 gâu講 gâu講話 gâu變 gâu雕 gâuo-ló gê-gê gê-lān gê神 gêng giâ giâ勢故 giâ勢頭 giâ枷 giâ症頭 giâ硬篙 giâ篙尺 giâ身勢 giâ車輦 giâ雉雞 giâ頭 giâ高 giâ魚翁 giah-chhoaⁿ gia̍h gia̍h-kê gia̍h乩 gia̍h倒手 gia̍h刀 gia̍h尾蟲 gia̍h懸 gia̍h手 gia̍h狂 gia̍h目 gia̍h筆 gia̍h頭 gia̍h高 giah刺 giah痕 giah破 giám giàn giàn逝逝 giàn頭 giang giang仔 gia̍p命 giat-láu giáu giâu-gî gih gih-tah gìm龜雞 gîm gîm墘 gîm簷 gīm gin-giang gín仔 gín仔tioh gín仔人 gín仔仃 gín仔伴 gín仔兄 gín仔兵 gín仔囝 gín仔嬰 gín仔尿 gín仔崽 gín仔工 gín仔式 gín仔性 gín仔戲 gín仔時 gín仔桃 gín仔樣 gín仔歌 gín仔氣 gín仔物 gín仔猴 gín仔王 gín仔疕 gín仔相 gín仔科 gín仔精 gín仔耍 gín仔聲 gín仔胚 gín仔衣 gín仔衫 gín仔豚 gín仔面 gín仔頭 gín仔鬼 gín仔齒 gín仔齣 gîn gîn一下 gîn目 gīn gīn-siâu gīn人 gīn神 gió gió一下 giô giô-ê giô仔街 giōng giú giú人客 giú生理 giú票 giú起來 giú近 giú鈴仔 giú長 gōa

Ha-oa-ih hah hahN hai haiⁿ hàiⁿ hak ham ham-ham hám hàm hàm-hàm hàm-phu̍h hàm其夸 hàm古 hàm大 hàm想 hàm斗籠 hàm泛仔 hàm泛代 hàm泛過 hàm浡 hàm空 hàm腫 hàm話 hàm貳郎 hàm鏡 hâm hām hām肉kap han-tó-lù hân háng頭 hàng hàng奶 hap hat ha̍t hau hau-siâu hau六 hau六話 hau六講 háⁿ háⁿ-hông hàⁿ--nà hàⁿ--nò͘ hâⁿ hāⁿ he he-m̄ heh hehN hehN熱 hehN睏 hem̄ hēng hēⁿ he痀 he龜 hi-nó͘-khì hia hiah hiah-chē hiah-ê hiah-nih hiahN hiahN場 hiahN市 hiah久仔 hiah個 hiah呢 hiam hiam椒仔 hián hiàn hiat hiat-kak hiat-ka̍k hiat-sak hiat下 hiat仔 hiat出去 hiat掉 hiat石頭 hiau hiau-pai hiàu hiâu hiâu腳倉 hiauh hiauh殼 hiauh痞 hiauh皮 hiàⁿ hiâⁿ火 hìm hin hiò͘ hiong狂 hit hit-pêng hit仔 hit手 hiù hiù芳水 hiuⁿ hiⁿ hìⁿ hìⁿ-sak hìⁿ掉 hìⁿ韆鞦 hm hm̀ hm̂ hmh hm̍h hng hńg ho ho-ho hò͘-sù管 hô-lîn豆 hô͘ hō͘ hō͘人拍 hoa hoa̍h hoa̍h入 hoa̍h出 hoa̍h步 hoa̍h路 hóaⁿ hōaⁿ hōaⁿ定 hōaⁿ家 hōaⁿ家事 hōaⁿ家的 hōaⁿ店 hōaⁿ手頭 hōaⁿ數 hōaⁿ盤 hōaⁿ膽 hōaⁿ舵 hōaⁿ錢 hōaⁿ雙祧 hōaⁿ頭 hōaⁿ鼎 hōaⁿ鼓板 hoa去 hóe目 hôe hoh hông hông發 hong嘴phóe ho͘-lú-bóng ho͘-té-lù ho͘ⁿ hu hu-hu吼 hú-ló間 hū-hū響 hûi-lú-mù hut死

ià-ià ià得 ià落落 iah ia̍h開 ian ian-jín ián iân仔chan iāng iap-chhih-gáng ia̍t ia̍t扇 ia̍t火 ia̍t葵扇 ia̍t風 iau iau-sà-sà iauⁿ iau寒餓 iau想 iau揜揜 iau死 iau燥 iau燥亂 iau燥燥 iau牢 iau狂 iau瘼瘼 iau監囚 iau羅 iau荒 iau過飢 iau飽吵 iau餓 iau饞 iau鬼 iau鬼嘴 iāⁿ in in兜 in娘leh in娘姓 ioh ioh出出 ioh猜 ioh著 ioh覓 iok卯 io囝 io飼 it著 iuⁿ-ā iúⁿ


ìⁿ-ò͘ⁿ

ī啦

jek去 jek過 jiak-khù jiàu癢 jiàu破 jiàu耙仔 jiàu頭殼 jiâu jiâu-phóe-phóe jiâu痕 jiâu皮 ji̍h ji̍h破 ji̍h電鈴 jîm jiok jip jiû joán

ka-choa̍h ka-chōe ká衰 kà湯湯 kà漉漉 kā-kā叫 kā-kā滾 kā伊 kā比起來 kah kah-m̄是 kài田 kaiⁿ kàiⁿ kâiⁿ kak kám kám仔 kám仔店 kám仔貨 kan-kan仔 kan-taⁿ kán kán婢 kàng kàng目 kàng目尾 kāng kap ka̍p ka̍p-ka̍p叫 ka̍p-siâu ka̍p食 kauh ka̍uh kauh死 kauh過 kauh餡 kau查某 kâⁿ ka刀蟲 ka剪蟲 ke-ke叫 kê--leh kê話 ke̍h ke̍h-kô ke̍h-koāiⁿ ke̍h-lān-koāiⁿ ke̍h口 ke̍h手 ke̍h理 ke̍h癖 ke̍h目 ke̍h空 ke̍h耳 ke̍h腳 ke̍h話 ke̍h風 kek酒 kēng kēng-ân kēng倚 kēng後 kēng開 keⁿ kéⁿ-kui kêⁿ著 kha khà khà-sàng khà更 khà涸 khà邊鼓 khà門 khà鼓 khà鼓墘 khah khah-bē khah-chē kha̍h kha̍h朦 khah久仔 khah佔贏 khah使 khah來leh khah值 khah停 khah停仔 khah免 khah加 khah加mā著 khah加講 khah去 khah大門 khah大面 khah失澧 khah好 khah嬴 khah常 khah強 khah快講 khah慘 khah捅 khah斂 khah早 khah早leh khah會 khah會曉 khah有錢 khah有閒 khah猛 khah疼 khah直 khah知影 khah等 khah緊 khah苦 khah親像 khah講 khah貴 khah贏無 khah贏面 khah起 khah輸 khah輸人 khah輸勢 khah輸面 khah開 kháiⁿ kha̍k kha̍k痰 kha̍k紅 kha̍k血 khám khám站 khàm khàm印 khàm土 khàm瓦 khàm甌 khàm草 khàm著 khàm起來 khām-sàu khan-páng khàng khap khat khat水 khau khauh-khauh顫 kha̍uh-kha̍uh-chhoah kha̍uh-kha̍uh-tiō kha̍uh-kha̍uh唸 khau仔 khau刀 khau刀lian khau刀花 khau刻 khau削 khau剝 khau剝錢 khau嘴phóe khau嘴鬚 khau帆 khau掛削 khau洗 khau痧 khau稗仔 khau翻頭 khau耳屎 khau草 khau詐 khau鐘 khau風 khau鼎 khâⁿ khè khè斷 khè甘蔗 khè肉骨 khê khê位 khê手 khê空 khê著 khê話 khê馬 khē-khòa kheh khehN-khehN嗽 khehN8 kheh著 kheng-khiang khêng khêng數 khêng碗底 khêng財庫 khêng貨底 khêⁿ著 khî khia khiā khiā--leh khiā-bē在 khiā-tiâu khiā互在 khiā倒吊 khiā出來 khiā厝 khiā名 khiā在 khiā天露 khiā宅 khiā家 khiā屏 khiā山頂 khiā崗 khiā戶 khiā戶頭 khiā挺 khiā擂台 khiā擺 khiā梯 khiā泅 khiā滷 khiā牌 khiā王 khiā琴 khiā直 khiā直直 khiā碑 khiā票 khiā秋 khiā立 khiā算 khiā起 khiā起來 khiā頭 khiah khiak khian khiàn khiàn損 khiàn芳 khiân khiang khiàng khiàng人 khiàng手 khiàng查某 khiàng腳 khiàng腳兵 khiap khiap勢 khiap意 khiat khiâu khia空 khioh khioh來飼 khioh俗仔 khioh倚 khioh像 khioh公金 khioh司仔 khioh囝 khioh囝姆 khioh囝婆 khioh囝母 khioh囡仔 khioh姐 khioh姐母 khioh媽 khioh字紙 khioh客 khioh寶 khioh小影 khioh尪仔 khioh師仔 khioh彩市 khioh影 khioh怨 khioh恨 khioh拾 khioh捐金 khioh捐錢 khioh摺 khioh擱 khioh樣 khioh款 khioh現仔 khioh癖 khioh白肉 khioh破爛 khioh碇 khioh稅 khioh稻屑 khioh空 khioh笑 khioh笚仔 khioh肥肉 khioh腳走 khioh藥 khioh襉 khioh起腳 khioh郵票 khioh金 khioh鋸仔 khioh錠 khioh錢 khioh零星 khioh面 khioh風水 khioh骨 khioh骨頭 khioh鬮 khi̍p khi̍t khi̍t-kho̍k板 khi̍t仔 khiú khiú-ân khiú尾溜 khiú後腳 khiú手後靪 khiú生理 khiú直 khiú鋸仔戰 khiú長 khiú頭鬃 khiú高 khiû khiû做一khiu khiû毛 khiû筋 khiu7N khiuⁿ-7-嘴 khiuⁿ-7-癖 khiuⁿ-7-骨 khiūⁿ嘴 khîⁿ khîⁿ-ân-ân khǹg khǹg--teh khǹg-leh khǹg下 khǹg坦倒 khǹg棺 khǹg步 khǹg站 khǹg著頭 khǹg行 khǹg規堆 khǹg貨 khó͘毛仔 khò khò͘ khò傷 khò著 khô頭 khòa khòa下 khòa手 khòa線 khòa車 khòaⁿ khòe khoeh khoeh目 khok khok-仔 kho̍k kho̍k-kho̍k叫 khong-ku-lí khóng khòng khòng-bù khōng khu-lá-chì khû-? khû-khiā khû燒 khu̍h-khu̍h吼 khu̍h-khu̍h嗽 khûi儉 khun khún頭 khûn khun刀 khu̍t尾巷 khu̍t尾筆 khu̍t尾路 khu̍t松 khu̍t步 khu̍t種 khu̍t頭 khu̍t頭山 khu̍t頭巷 khu̍t頭步 khu̍t頭港 khu̍t頭路 kí指 kia̍h目 kia̍k kián kia̍p kia̍p嘴 kiat kia̍t kiat掉 kiáu鬼 kiāu kiāu開 kîn kiu kiu-kiu kiù kiù筋 kiuh kiuh布 kiuh帶 kiuh筋 kiu去 kiu水 kiu腳 kíⁿ著 kiⁿ跋倒 kǹg kô-kô纏 kō落來 koāi koāi-bē贏 koāi著 koâiⁿ koâiⁿ低 koâiⁿ崎 koâiⁿ度 koâiⁿ手 koâiⁿ旺 koāiⁿ koāiⁿ著 koân-lāng koân低 koân低肩 koân價 koân到 koân坪 koân度 koân聲 koat kōaⁿ kōaⁿ定 kōaⁿ水 kōe kōe著 koe̍h koh koh樣 ko̍k kōng kōng頭 ko͘ ko͘起來 kù熏 kui kùi kùi痧 kui仔魚 kui魚 kùn kûn-môe kûn互爛 kûn湯 kûn爛 kûn肉 kut

là涼 lâ-giâ lâ-sâm lā-hio̍h lā-lûn燒 lā散 lā火 la̍h lài-tah lāi-hio̍h lak la̍k la̍k-la̍k-chhoah la̍k胸坎 la̍k衫褲 la̍k起來 la̍k鹹菜 lak濁火 lak空 lak鑽 lam lám lám勢 lám弱 lám爛 lám腳數 lám貨 lám路 lám身 lám身命 làm làm-chàm làm-làm làm土 làm田 làm窟 làm肚 lan lân lân甘蔗 lân蔗ha̍h lān lān-chhōaⁿ lān-pha lān-pha蔥 lān-pha袋 lān-sui lān幔 lān核 lān核仔 lān毛 lān爛 lān蔓 lān鳥 lān鳥毛 lān鳥頭 lang lang-lang láng láng-tiâu láng來 láng褲 láng頭 láng頭的 làng làng-liâu làng工 làng日 làng月 làng空 làng空勺 làng窟 làng縫 làng開 làng雨 làng雨縫 làng風 lāng縫 lāng鬆 lang一工 lang工 lang日 lang曠 lang空 lang縫 lang雨暫 lang雨縫 lap lap-o lap本 lap落去 lap落水 lap著人 láu láu仔 làu làu胸 lé-khàng lé人 lé佮khu̍t lé佮體 lé罵 lè番仔火 lê-bóng lê頭 leh leh-hiâu le̍h le̍h-le̍h-tân le̍h-le̍h吼 leh斗 lek le̍k le̍k死 lèng lèng走 lêng耳仔 lēng-lēng lēng去 li-li-lak-lak lí-lí-lo-lo lì-? lì-lè叫 lì做兩塊 lì皮 lì破 lì破面 lì面皮 lî-á-kah lî-lî仔 liah lia̍h lia̍h-iau lia̍h中和 lia̍h中欄 lia̍h做 lia̍h做題 lia̍h兔仔 lia̍h公工 lia̍h包 lia̍h去賣 lia̍h叫 lia̍h和 lia̍h在外 lia̍h外 lia̍h大誤 lia̍h妖 lia̍h姦 lia̍h定 lia̍h影 lia̍h折 lia̍h拳 lia̍h數 lia̍h死訣 lia̍h準 lia̍h狂 lia̍h猴 lia̍h痧筋 lia̍h白兔 lia̍h直 lia̍h看 lia̍h硬鼻 lia̍h空 lia̍h空縫 lia̍h筋 lia̍h算 lia̍h篙泅 lia̍h膨碼 lia̍h著 lia̍h袒橫 lia̍h袒直 lia̍h話屑 lia̍h話虱 lia̍h話骨 lia̍h講 lia̍h賊 lia̍h走水 lia̍h走私 lia̍h近路 lia̍h過馬 lia̍h配 lia̍h魚 lia̍h魚個 lia̍h鱟 lia̍h鱟仔 lia̍h齊 lia̍h齒煙 lia̍h龍 liah落來 lia̍k liam liám liām liam腳 liam腳行 liàn liàn一空 liàn落去 liang liâu liâu水 li̍h lim lim-ám lím lìm lìm一下 lìm一醒 limhō͘礁 lim完 lim散酒 lim水 lim湯 lim茶 lim酒 lim食 lim食thit lin-long lìn lîn-jín lió liô liô肉 lio̍k lio̍k土糜 lio̍k散 lio̍k溶 liòng li̍p liú-liah liù口供 liù手 liù皮 liû ló͘力 lò人 lò矮 lò腳 lò腳lò手 lò腳蚊 lô͘ lō͘-lō͘幌 loa̍h loah鹽 loán loán-loán-leh lòe lôe lo̍k lom lóm lòm long lóng lóng共 lóng包 lóng嬴 lóng是 lóng會使 lóng欲 lóng無 lóng總 lóng總包 lóng頭 lòng lòng-lòng叫 lòng-lòng哮 lòng曠 lòng炮 lòng球 lòng破 lòng著 lòng開 long過來 lop lo͘ lo͘-lài-bà lu lù仔 lù傷 lù破皮 lù著 lúi lûi lūi-lūi lūi落去 lun lún lut-sian lu̍t lu̍t手ńg lu̍t葉仔 lut去 lut身軀 lu仔

m̄-bat m̄-chiah m̄-chiah著 m̄-koh m̄-kú m̄-kuh m̄-tih m̄-ti̍h m̄-tih命 m̄七粕 m̄但 m̄使 m̄來 m̄值 m̄值得 m̄值得講 m̄值錢 m̄免 m̄免想 m̄免講 m̄免閣講 m̄准 m̄去 m̄哼哼 m̄單 m̄好 m̄好勢 m̄好意思 m̄好看 m̄定 m̄容 m̄忍看 m̄愛 m̄應m̄插 m̄成 m̄成丁 m̄成三兩 m̄成人 m̄成垢鬼 m̄成材 m̄成樣 m̄成鬼 m̄捌 m̄捌好袪 m̄捌風色 m̄插 m̄放伊煞 m̄放煞 m̄敢 m̄敢當 m̄是 m̄是人 m̄是勢 m̄是味素 m̄是按呢 m̄是款 m̄是空 m̄止 m̄無 m̄煞 m̄甘 m̄畏 m̄知 m̄知偌濟 m̄知因端 m̄知影 m̄知醒 m̄知頭天 m̄知頭總 m̄管 m̄耳 m̄聽 m̄肯 m̄著 m̄著勢 m̄見 m̄認 m̄通 m̄通見怪 m̄過 m̄過心 m̄閣 m̄限定 m̄願 m̄驚 m̄驚見笑 Ma-lá-sóng mā是 mái指 mài mài-chhap伊 mài啊啦 mài想 mài數想 mài滕伊 mài講 mau mauh me me-lóng me起來 mi mí-nih mih mih使 mng moa moa衫 moh mo͘-té-lù mo͘h mo͘h-mo͘h mo͘h壁鬼 mûi

nah nah-nng-nah-nng nah字 nah腰 nauh ne-óng nê-báng罩 nê衫 neh ne̍h ng ng-khàm ng-khǹg ng-ko̍k雞 ng-ng挹挹 n̄g ngauh ngeh nge̍h ngiah-嘴齒 ngiau ngiau-ngiau ngiau-ti ngiauh ngia̍uh ngia̍uh-ngia̍uh-soan ngiau胝 ngiu ngiú ng名挹姓 ng呼雞 ng挹 nî仔 nî衫 nià niâ niā niā-niā niā-tiāⁿ nih nih-nih望 nih-nih看 nih閃 nng nǹg nǹg鑽 nn̂g nóa nóa粿 nóa麵粉 nòa

ńg套 ńg袖

o-ló o-ló欣羡 oa-sá-bih oái仔索 oa̍ih oaihN著 oaiⁿ oáiⁿ oan-ná oān-nā oe oh oh出世 oh取 oh得 oh得形容 oh得講 oh比 oh相處 oh紡 oh落 oh講 oh趁 oh車 oh辦 oh過 oh閣oh oh鬥 om o͘-bá-sáng o͘-ián o͘-jí-sáng o͘-lín-gió o͘-tó͘-bài oⁿ-oⁿ睏

ó͘土

ò͘-bà ò͘ⁿ-ò͘ⁿ嚷 òⁿ-òⁿ嚷


pa-chí-lù pà落來 pāi墓 paiⁿ pa̍k pa̍k戲 pa̍k月 pa̍k月仔 pa̍k田 pa̍k田園 pa̍k耕 pa̍k船 pan pan-bē振動 pān-phōe pan落來 pan起來 pa̍t仔 pauh pe-pe peh peh哈 peh山 peh山虎 peh崎 peh懸 peh牆 peh起來 peh起腳 peh高peh低 pek pek巴 péng péng-chhiò péng-liàn狗仔 péng倒 péng倒轉 péng出來 péng字典 péng旁 péng狗仔 péng變 péng起來 peⁿ-ân peⁿ布 pe飯 pha pha-sióng phā phah-nóa phah-pho̍k仔 phah-sak phah-tân phah-tú直 phah信號 phah倒 phah傷 phah包 phah噠 phah圖 phah地基 phah城戲 phah對 phah平 phah底蒂 phah拌 phah拍 phah拚 phah掉 phah損 phah散 phah斷 phah旋 phah棒球 phah歹 phah死 phah死結 phah活結 phah消 phah烏青 phah無疑 phah熄 phah片 phah牌 phah相濫 phah短扎 phah短腳 phah破 phah票 phah算 phah索仔 phah羽毛球 phah胎 phah胖碼 phah著 phah著傷 phah踏 phah輸 phah辟 phah退堂鼓 phah通 phah通套 phah錫工 phah鐵 phah鐵婆 phah鐵師傅 phah電報 phah電影 phah電話 phah靶 phah頭前 phāiⁿ phāiⁿ行李 phàn phàng見 pha̍uh phàⁿ phàⁿ殼字 phāⁿ phāⁿ七仔 phe phè起來 phe̍h phehN8 phêng phēng phēng有力 phēng椅 phēng看覓 phēng衰旺 phēng運氣 pheⁿ phêⁿ phêⁿ本 phî phia̍k phián phiàn-chì phiàn土 phia5N phiân phiāng phiat-phiat吼 phia̍t phiaⁿ phiáⁿ phiâⁿ倒轉 phiaⁿ來phiaⁿ去 phih phin-枝骨 phin-條肉 phín仔 phîn phîn-phîn phiò phiu phiù phiⁿ phīⁿ phng-phng吼 phǹg phngh phò phò͘ phò桐 phò石 phò粿 phô͘ phō phoa-ⁿ-伴 phoa̍h phoa̍h腳 phoa̍h衫 phoa̍h鍊 phoat phōaⁿ人客 phòe phòe仔 phoe̍h phoe性命 phoe死 phoe老命 pho̍k-pho̍k-tio phok凸 phok起來 phóng phòng-@包 phòng-nah鏡 phòng-phòng大 phòng大 phòng泡 phòng迣 phòng鼠 phōng鬆 phu-ló͘-pheh-lah phú phú-phú phú味 phú殕仔光 phú殕光 phú灰色 phú色 phú蔥 phū phū-phū滾 phū出來 phū血 phū起來 phuh phùi phùi嘴瀾 phùi瀾 phùi血 phun phún phu2n phun水 phut-phut phut-phut-tiô phut-phut跳 phut傷 phut斷 phut樹oe phut死 phut落來 pí-chǹg piak piak油 piak破 pian--tiâu pián pián仙 piàng piàng-piàng吼 piaⁿ piàⁿ空空 piaⁿ來piaⁿ去 pih pih-chah pih手la̍k腳 pih手ńg pih扎 pih褲腳 pín仔 pín仔骨 pín針 pìn-piàng吼 pit pit-sûn pit去 pit痕 pit皮 pit縫 pit裂 pit開 piⁿ--tiâu piⁿ手尾 piⁿ鐵面 piⁿ面皮 pô͘ pō͘-pîn pō͘-pīn pòa poa̍h poa̍h落來 poat poh pōng著 po͘ po͘去 po͘心 po͘柴 pû土豆 puh puh出來 puh波 puh疿仔 puh粒仔 puh膿 puh芛 puh芽 pûn pûn-hoa pûn互熄 pûn吹的 pûn啡仔 pûn啡啡仔 pûn喇叭 pûn嚷 pûn氣 pûn火 pûn雞kui pûn雞kui仔 pûn風 pûn風球 put土 ph


sa-bí-suh sa-bui sa-m̄著 sa-sí-mih sa̍h sa̍h麵水 sahN sahN-ân sahN-sahN吼 sahN-tiâu sahN勢 sahN心 sahN氣 sahN潤 sahN著 sahN頷管 sahN風 sai-nai sāi-thái sak sak-khù sak倒 sak倚 sak做堆 sak稻 sak走 sak跋倒 sak車 sak門 sak開 sak頭 sàm罵 sáng sáng勢 sáng氣 sàng素 sap sap仔 sat-bûn sat鼻 saⁿ借問 sa無著 sa著總 sa錢 sē-sē sē神 sē軟 sē頭sē神 se̍h se̍h單槓 se̍h圈仔 se̍h地球 se̍h場 se̍h椅 se̍h玲啷 se̍h磨 se̍h箍 se̍h箍輾 se̍h螺 se̍h螺梯 se̍h螺水 se̍h路 se̍h頭 seh縫 sēng壞 seⁿ鍋 si-si-chhoah si-si-se̍h-se̍h sì-siù sì-sù siam siâm siâm-tiâu-tiâu siâm袖 siâm頭毛 siâm頭鬃 siâm頷管 sian sián siān siān-siān siān-tuh-tuh siān假那虎魚 siān嘟嘟 siān斗 siān篤篤 siān落落 siān蟲 siān蟶 siān雨 siān頭 siàng siâng siap疊 siap錢 siat-chuh siáu siàu siàu念 siàu想 siàu櫃 siàu目 siàu簿 siâu siâⁿ siâⁿ人 siâⁿ出來 siāⁿ層 siāⁿ籃 sìm sìm尾後 sīm siô siô-siô sio̍h sio̍h-sio̍h siū siūⁿ杯 si刷 sńg水 sńg法 sńg笑 sǹg so-so sô-sô sô-sô也 sô-sô仔 sô犅 sô龜 sóa sòa勢 sòa口 sòa嘴 sòa嘴尾 sòa尾 sòa手 sòa接 sòa擺 sòa班 sòa落去 sòa話 sòa隊 sòa風 soah soah鹽 soāiⁿ仔 soan soān尿 soh soh乳 soh汗 sông sông風 sōng so͘ so͘腰 so油 so烏 so紅 su-pú-lín-guh su-tó-pù sù-sī suh suh乳 suh水 suh熏 súi súi查某 súi樣 súi步 súi氣 súi體

tâi tâi落去 Tāi-pit tāi-seng tāi仔 tāi公 taiⁿ tak-liú仔蟲 tak口 tàm-tàm tàm垂 tàm頭 tâm-chiuh-chiuh tâm濕 tâm透過 tàn-hiat-kak tàn-hiat-tiau tàn-hiat丟 tàn-sak tàn掉 tân tân螺 tân雷 tàng tàng目尾 tang時 tap táu根 tauh ta̍uh-ta̍uh tauh仔 tauh紐 taⁿ taⁿ-chiah tâⁿ tāⁿ tāⁿ失 tāⁿ字 tāⁿ怪 tāⁿ漏 tāⁿ目 tāⁿ筆 tāⁿ誤 taⁿ好啊 taⁿ頭 ta埔 ta官 ta家 ta家官 ta家新婦 ta草 té飯 tè-chhē tè-kha後 tè人樣 tè嘴 tè嘴尾 tè時 tè會著 tè樣 tè流水 tè班 tè眾人 tè聲 tè船 tè著 tè車 tē仔 tē錢 teh teh-beh teh-lián寶 teh-oe teh倒去 teh八面仔 teh嗽 teh地金 teh墓紙 teh壞去 teh定 teh年 teh扁 teh枝 teh死 teh死人 teh氣 teh無閒 teh破 teh禮 teh茶盤 teh茶/ teh著 teh重 teh驚 tèng tēng tēng實 tēng柴 tēng涸涸 tēng身 tēng骨 tèⁿ têⁿ tēⁿ--leh tēⁿ-ân thá-khò thà thà園 thà火 thà田 thà草驚蛇 thà開 thái thài thài-iah thài-lù thâi thâi人 thâi人搶物 thâi低 thâi傷 thâi價 thâi割 thâi嬴 thâi死 thâi破皮 thâi輸 thâi雞教猴 thâi雞閹卵 thâi頭 thâi頭破額 thak嘴齒 thak指 thak斥 thak算 thak算盤 thám thām thām-thē thām肚 thán-chhiò thán-khiā thán-khiā扁 thán敧 thán敧倒 thán敧睏 thán敧身 thán斜身 thán欹泅 thán直 thàng thàng弄 thàng心 thàng心講 thàng過 thàng骨 thāng thap that that--tiâu that-that滇 that仔 that倒街 that嘴 that嘴空 that密 that實 that斗 that椆 that死 that淀 that滇 that礙 that空 tháu tháu-bē開 tháu放 tháu氣 tháu脫 tháu褪 tháu退 tháu開 tháu風 thāu thāu藥 thāu蟲藥 thau蟲 tháⁿ thāⁿ thè-phù thē theh--tioh theh-puh the̍h the̍h-肩 the̍h來 the̍h出 the̍h大印的 the̍h著 thek the倒練腰 thí-? thí翅 thí葵扇 thí雨傘 thí順 thiám頭 thiām海 thiām落去 thiām落海 thi̍h thi̍h-thi̍h叫 thìm thīm thîn thîn水 thîn茶 thit thit直 thīⁿ thīⁿ-thīⁿ補補 thīⁿ倚 thīⁿ合 thīⁿ紐仔 thīⁿ衫 thn̂g thn̄g燒 thn̄g菜 thô͘-má-toh thoa--h-出來 thoah thoah門 thoah開 thóaⁿ土 thóaⁿ平 thóaⁿ草 thoe刀 thóng出 thóng頭 thōng起來 tho͘-kè-sò͘ thuh thuh仔 thuh嘴齒 thuh土機 thuh土腳 thuh拐仔 thuh破 thuh起來 thuh高 thún thún踏 thûn-thûn thūn-bē-tīⁿ thūn嘴齒 thūn土 thūn地 thūn地基 thūn岸 thūn平 thūn本 thūn落去 thut thu̍t thu̍t-kut thu̍t-lián thu̍t出去 thu̍t去 thu̍t嘴 thu̍t胎 thu̍t腸 thu̍t臼 thu̍t輪 thut毛 thut腳 tī-leh tī-teh tī厝 tī厝裡 tī厝頂 tī搭 tī搭位 tī時 tī海裡 tī當時 tiak tiàm tiàm--leh tiàm密密 tia̍p tiap仔久 tiàu遠 tiâu tiâu--tiâu tiâu熏 tiâu癖 tiâu腹 tiâu莓 tiâu鼎 tiaⁿ來tiaⁿ去 tiaⁿ落去 tiaⁿ落水 tīchia tih tih-beh tih-beh死 ti̍h tīhia tim tìm tìm-sak tìm掉 tìm死 tìm烏 tìm看覓leh tìm石頭 tìm紅 tìm綠 tìm色 tìm藍 tìm重 tìm青 tìm頭 tīm卵 tīm燒 tīm藥仔 tīm補 tīm雞 tīn-tōng-hìⁿ tiô出去 tioh tioh-àn tioh腫頭仔 tioh起來 tìⁿ憨 tìⁿ戇 tìⁿ死 tìⁿ滑稽 tìⁿ濕濕 tìⁿ生 tìⁿ痟 tìⁿ空 tìⁿ笑 tìⁿ笑科 tìⁿ笑面 tīⁿ tīⁿ-that-that tīⁿ-tīⁿ tīⁿ流 tīⁿ滿滿 tò-sàng tò͘ tò͘-tâm tò͘圖 tò͘紙 tò͘著 tò͘過去 tō͘-koâi仔 tō͘-tēng toah toe-3後緝 tóe tòe tòe-bē著 tòe-bē著陣 tòe-kha跡 tòe人 tòe人走 tòe前tòe後 tòe嘴尾 tòe尾 tòe尾就 tòe尾後 tòe後面 tòe拜 tòe會仔 tòe著 tòe路 to̍h起來 tok斷 tòm頭 tong-tong食 tòng-gōng tōng tōng無路 tu tu-tu-sak-sak tú--leh tú--tiâu tú-bē著 tú-chiah tú-tī--leh tú-tú tú-tú仔好 tú-tú好 tú-tú有 tú-仔 tú人 tú仔 tú仔chiah tú仔好 tú像 tú嘴 tú壁 tú天 tú好 tú工錢 tú巧 tú數 tú時陣 tú欲 tú當 tú著 tú親像 tú觸 tú錘 tú門 tú面 tù-bē-tiâu tù會tiâu tù水 tù無久 tù頭 tû-leh tū水 tū鹹 tua̍h-ta̍uh來 tuh tuh-ka-chōe tuh-ku tuh-tuh想 tu̍h tu̍h-tu̍h叫 tu̍h破 tu̍h空 tu̍h臭 tuh油 tuh眠 tuh眠tuh tuh頭 tùn走 tut tu去 tu土機 tu流 tu臍 tu開 tu頭風 tu風 tu高機

un落來 u̍t u̍t兩字 u̍t著漆

ún痀ê ún痀仔蟲 ún痀橋

ùi ùn-chiàng ùn水