จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

(จู้อิน ㄅㄛˊ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠧛
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠮭
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠷺
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠸳
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡋯
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢐾
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢠺
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢣞
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢩞
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢫯
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢺽
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 39. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 40. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 41. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 42. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣋵
 43. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 44. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 45. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 46. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 47. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 48. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣛓
 49. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 50. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣧧
 51. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 52. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣭷
 53. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 54. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 55. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 56. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 57. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 58. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣽡
 59. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 60. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 61. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤃵
 62. การถอดอักษรแบบพินอินของ 㶿
 63. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 64. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 65. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤒔
 66. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤕝
 67. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 68. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤗺
 69. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 70. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤚽
 71. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 72. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 73. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 74. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 75. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 76. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 77. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 78. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 79. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 80. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤶋
 81. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 82. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 83. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤾝
 84. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 85. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 86. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 87. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥜖
 88. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 89. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 90. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 91. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥭖
 92. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 93. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 94. การถอดอักษรแบบพินอินของ 簿
 95. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥴮
 96. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥹸
 97. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 98. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦃙
 99. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 100. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦈞
 101. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦋉
 102. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 103. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 104. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 105. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 106. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 107. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 108. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦢊
 109. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦤚
 110. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦤣
 111. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 112. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 113. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 114. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 115. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 116. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 117. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦯉
 118. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 119. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦰬
 120. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 121. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 122. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 123. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 124. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 125. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦼭
 126. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦽮
 127. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧇚
 128. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 129. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 130. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 131. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 132. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 133. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 134. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧟱
 135. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 136. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 137. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 138. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 139. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 140. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 141. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧿲
 142. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 143. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 144. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨈩
 145. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨍭
 146. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨏫
 147. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 148. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 149. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 150. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 151. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 152. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 153. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 154. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 155. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 156. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 157. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 158. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 159. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩃶
 160. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩄿
 161. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩌏
 162. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 163. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩍿
 164. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩏯
 165. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 166. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩓐
 167. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩗀
 168. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩙦
 169. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩗒
 170. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩗓
 171. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 172. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 173. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 174. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩟕
 175. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 176. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 177. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 178. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 179. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 180. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 181. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 182. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩣡
 183. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 184. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 185. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 186. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 187. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 188. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩱚
 189. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 190. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 191. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 192. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩷚
 193. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩽛
 194. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 195. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 196. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 197. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪌰
 198. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪍡
 199. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 200. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 201. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪙍