mind

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาอังกฤษ[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม [แก้ไข]

mind (พหูพจน์ minds)

 1. จิต
 2. จิตใจ, ความสามารถความคิดที่มีเหตุผล, ความสามารถตระหนักสิ่งต่าง ๆ, ความสามารถในการจดจำ
  Despite advancing age, his mind was still as sharp as ever.
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)
  There was no doubt in his mind that they would win.
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)
  My mind just went blank.
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)
 3. มีสมาธิจดจ่อ
  I can’t keep my mind on what I’m doing.
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)
 4. บุคคลที่มีคุณสมบัติทางจิตใจอย่างหนึ่ง
  He was one of history’s greatest minds.
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)
 5. วิจารณญาณ, ความเห็น, ทัศนะ
  He changed his mind after hearing the speech.
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)
 6. ความปรารถนา, ความโน้มเอียง, เจตนา
  She had a mind to go to Paris.
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)
  I have half a mind to do it myself.
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)
  I am of a mind to listen.
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)
 7. สภาพจิตที่เป็นปกติดี
  You are losing your mind.
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)
 8. พิธีสวดในนามของผู้ตายเป็นชั่วระยะเวลาหนึ่งหลังตายไปแล้ว (ดู "มิสซาเรกวีเอม")
  a month's [or monthly] mind; a year's mind

คำกริยา[แก้ไข]

mind (ปัจจุบันกาลเอกพจน์บุรุษที่สาม minds, พาร์ทิซิเพิลปัจจุบันกาล minding, อดีตกาลและพาร์ทิซิเพิลอดีตกาล minded)

 1. (chiefly in the negative) ไม่ชอบ, คัดค้าน, รู้สึกถูกรบกวน
  I wouldn't mind an ice cream right now.
  Do you mind if I smoke?
 2. สอดส่อง, ดูแล (มักเป็นเวลาสั้น ๆ)
  Would you mind my bag for me?
 3. ทำให้แน่ใจ, เอาใจใส่
  Mind you don't knock that glass over.
 4. ระวัง