ข้ามไปเนื้อหา

nya

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ดูเพิ่ม: nyā

ภาษาจ้วง[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

(จ้วงมาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย): /ɲa˨˦/

  • เลขวรรณยุกต์: nya1
  • การแบ่งพยางค์: nya
  • คำอ่านภาษาไทย (ประมาณ): ญาจัตวา

คำนาม[แก้ไข]

nya (อักขรวิธีปี 1957–1982 nya)

  1. วัชพืช

ภาษาญี่ปุ่น[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

nya

  1. พยางค์ฮิรางานะ にゃ (nya) หรือคาตากานะ ニャ (nya) ในการถอดเป็นอักษรโรมันแบบเฮปเบิร์น

ภาษาสวาฮีลี[แก้ไข]

รากศัพท์ 1[แก้ไข]

สืบทอดจากภาษาแบนทูดั้งเดิม *-nɪ̀a.

คำกริยา[แก้ไข]

-nya (infinitive kunya)

  1. ฝนตก
  2. ตกอย่างฝน
  3. ปล่อยของเหลว

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ -nya
Non-finite forms
Form Positive Negative
Infinitive kunya kutokunya
Simple finite forms
Positive form Singular Plural
Imperative kunya kunyeni
Habitual hunya
Complex finite forms
Polarity Persons Persons / Classes Classes
1st 2nd 3rd / M-wa M-mi Ma Ki-vi N U Ku Pa Mu
Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. / 1 Pl. / 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 / 14 15 / 17 16 18
Past
Positive nilikunya
nalikunya
tulikunya
twalikunya
ulikunya
walikunya
mlikunya
mwalikunya
alikunya walikunya ulikunya ilikunya lilikunya yalikunya kilikunya vilikunya ilikunya zilikunya ulikunya kulikunya palikunya mulikunya
Relative niliokunya
naliokunya
tuliokunya
twaliokunya
uliokunya
waliokunya
mliokunya
mwaliokunya
aliokunya waliokunya uliokunya iliokunya liliokunya yaliokunya kiliokunya viliokunya iliokunya ziliokunya uliokunya kuliokunya paliokunya muliokunya
Negative sikunya hatukunya hukunya hamkunya hakunya hawakunya haukunya haikunya halikunya hayakunya hakikunya havikunya haikunya hazikunya haukunya hakukunya hapakunya hamukunya
Present
Positive ninakunya
nakunya
tunakunya unakunya mnakunya anakunya wanakunya unakunya inakunya linakunya yanakunya kinakunya vinakunya inakunya zinakunya unakunya kunakunya panakunya munakunya
Relative ninaokunya
naokunya
tunaokunya unaokunya mnaokunya anaokunya wanaokunya unaokunya inaokunya linaokunya yanaokunya kinaokunya vinaokunya inaokunya zinaokunya unaokunya kunaokunya panaokunya munaokunya
Negative sikunyi hatukunyi hukunyi hamkunyi hakunyi hawakunyi haukunyi haikunyi halikunyi hayakunyi hakikunyi havikunyi haikunyi hazikunyi haukunyi hakukunyi hapakunyi hamukunyi
Future
Positive nitakunya tutakunya utakunya mtakunya atakunya watakunya utakunya itakunya litakunya yatakunya kitakunya vitakunya itakunya zitakunya utakunya kutakunya patakunya mutakunya
Relative nitakaokunya tutakaokunya utakaokunya mtakaokunya atakaokunya watakaokunya utakaokunya itakaokunya litakaokunya yatakaokunya kitakaokunya vitakaokunya itakaokunya zitakaokunya utakaokunya kutakaokunya patakaokunya mutakaokunya
Negative sitakunya hatutakunya hutakunya hamtakunya hatakunya hawatakunya hautakunya haitakunya halitakunya hayatakunya hakitakunya havitakunya haitakunya hazitakunya hautakunya hakutakunya hapatakunya hamutakunya
Subjunctive
Positive ninye tunye unye mnye anye wanye unye inye linye yanye kinye vinye inye zinye unye kunye panye munye
Negative nisinye tusinye usinye msinye asinye wasinye usinye isinye lisinye yasinye kisinye visinye isinye zisinye usinye kusinye pasinye musinye
Present Conditional
Positive ningekunya tungekunya ungekunya mngekunya angekunya wangekunya ungekunya ingekunya lingekunya yangekunya kingekunya vingekunya ingekunya zingekunya ungekunya kungekunya pangekunya mungekunya
Negative nisingekunya
singekunya
tusingekunya
hatungekunya
usingekunya
hungekunya
msingekunya
hamngekunya
asingekunya
hangekunya
wasingekunya
hawangekunya
usingekunya
haungekunya
isingekunya
haingekunya
lisingekunya
halingekunya
yasingekunya
hayangekunya
kisingekunya
hakingekunya
visingekunya
havingekunya
isingekunya
haingekunya
zisingekunya
hazingekunya
usingekunya
haungekunya
kusingekunya
hakungekunya
pasingekunya
hapangekunya
musingekunya
hamungekunya
Past Conditional
Positive ningalikunya tungalikunya ungalikunya mngalikunya angalikunya wangalikunya ungalikunya ingalikunya lingalikunya yangalikunya kingalikunya vingalikunya ingalikunya zingalikunya ungalikunya kungalikunya pangalikunya mungalikunya
Negative nisingalikunya
singalikunya
tusingalikunya
hatungalikunya
usingalikunya
hungalikunya
msingalikunya
hamngalikunya
asingalikunya
hangalikunya
wasingalikunya
hawangalikunya
usingalikunya
haungalikunya
isingalikunya
haingalikunya
lisingalikunya
halingalikunya
yasingalikunya
hayangalikunya
kisingalikunya
hakingalikunya
visingalikunya
havingalikunya
isingalikunya
haingalikunya
zisingalikunya
hazingalikunya
usingalikunya
haungalikunya
kusingalikunya
hakungalikunya
pasingalikunya
hapangalikunya
musingalikunya
hamungalikunya
Conditional Contrary to Fact
Positive ningelikunya tungelikunya ungelikunya mngelikunya angelikunya wangelikunya ungelikunya ingelikunya lingelikunya yangelikunya kingelikunya vingelikunya ingelikunya zingelikunya ungelikunya kungelikunya pangelikunya mungelikunya
General Relative
Positive ninyao tunyao unyao mnyao anyao wanyao unyao inyao linyao yanyao kinyao vinyao inyao zinyao unyao kunyao panyao munyao
Negative nisiokunya tusiokunya usiokunya msiokunya asiokunya wasiokunya usiokunya isiokunya lisiokunya yasiokunya kisiokunya visiokunya isiokunya zisiokunya usiokunya kusiokunya pasiokunya musiokunya
Gnomic
Positive nanya twanya wanya mwanya anya wanya wanya yanya lanya yanya chanya vyanya yanya zanya wanya kwanya panya mwanya
Perfect
Positive nimekunya tumekunya umekunya mmekunya amekunya wamekunya umekunya imekunya limekunya yamekunya kimekunya vimekunya imekunya zimekunya umekunya kumekunya pamekunya mumekunya
"Already"
Positive nimeshakunya tumeshakunya umeshakunya mmeshakunya ameshakunya wameshakunya umeshakunya imeshakunya limeshakunya yameshakunya kimeshakunya vimeshakunya imeshakunya zimeshakunya umeshakunya kumeshakunya pameshakunya mumeshakunya
"Not yet"
Negative sijanya hatujanya hujanya hamjanya hajanya hawajanya haujanya haijanya halijanya hayajanya hakijanya havijanya haijanya hazijanya haujanya hakujanya hapajanya hamujanya
"If/When"
Positive nikinya tukinya ukinya mkinya akinya wakinya ukinya ikinya likinya yakinya kikinya vikinya ikinya zikinya ukinya kukinya pakinya mukinya
"If not"
Negative nisipokunya tusipokunya usipokunya msipokunya asipokunya wasipokunya usipokunya isipokunya lisipokunya yasipokunya kisipokunya visipokunya isipokunya zisipokunya usipokunya kusipokunya pasipokunya musipokunya
Consecutive
Positive nikanya tukanya ukanya mkanya akanya wakanya ukanya ikanya likanya yakanya kikanya vikanya ikanya zikanya ukanya kukanya pakanya mukanya
Not all possible forms are listed in the table. Transitive verbs can take object concords, relative concords can agree with all noun classes, and many other forms not commonly seen in modern Standard Swahili are absent from the table. See Appendix:Swahili verbs for more information.

ลูกคำ[แก้ไข]

รากศัพท์ 2[แก้ไข]

สืบทอดจากภาษาแบนทูดั้งเดิม *-nèa.

คำกริยา[แก้ไข]

-nya (infinitive kunya)

  1. ถ่ายอุจจาระ