จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ดูเพิ่ม: ya, , , และ

ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

(ya4, จู้อิน ㄧㄚˋ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠄮𠄮
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱎫
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠮜𠮜
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠵣𠵣
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡇼𡇼
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫳃
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡴭𡴭
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡶦𡶦
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡷻𡷻
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡸗𡸗
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡹄𡹄
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡿖𡿖
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢛄𢛄
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢛟𢛟
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢮊𢮊
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣉩𣉩
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𭭈
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 46. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 47. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 48. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 49. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤸱𤸱
 50. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬑏
 51. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥅴
 52. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥏝𥏝
 53. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥐕𥐕
 54. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 55. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥒧𥒧
 56. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 57. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 58. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 59. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 60. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 61. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 62. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦉟𦉟
 63. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦉧𦉧
 64. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 65. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦜖𬁺
 66. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧈝𧈝
 67. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 68. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 69. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 70. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 71. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 72. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 73. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 74. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬨍
 75. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 76. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 77. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨓴𨓴
 78. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 79. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 80. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰿴
 81. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨹝𨹝
 82. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩑔𩑔
 83. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 84. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩨠𩨠
 85. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩮝𩮝
 86. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱇍
 87. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪆰𬸭
 88. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 89. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪖐𪖐
 90. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬹺
 91. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪘬𱌷
 92. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪘲𬺌
 93. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫜰