zhà

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

zhà (zha4zha4, จู้อิน ㄓㄚˋ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡗸
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢕮
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣛽
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣹧
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤰦
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥝾
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥬰
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𮉣
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧧻
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧨊𬣶
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧿌
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 46. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨋘
 47. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨡗
 48. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 49. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨢦
 50. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 51. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩬟
 52. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 53. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩶱
 54. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩽽
 55. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫜬