คำวิเศษณ์

จาก วิกิพจนานุกรม ที่เก็บคำศัพท์เสรี

ภาษาไทย[แก้]

คำนาม[แก้]

คำวิเศษณ์

  1. คำประกอบนาม สรรพนาม กริยา หรือวิเศษณ์ ให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็น 9 ชนิด ดังนี้

ลักษณวิเศษณ์[แก้]

ลักษณวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ประกอบลักษณะต่างๆ เช่น สี สัณฐาน ขนาด เสียง อาการ กลิ่น รสความรู้สึก ฯลฯ ตัวอย่าง : พี่ชอบคนดี , น้องชอบใส่เสื้อสีชมพู

กาลวิเศษณ์[แก้]

กาลวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ประกอบบอกเวลา เช่น เช้า สาย บ่าย เย็น พลบค่ำ หัวค่ำ โต้รุ่ง อดีต ปีจจุบัน อนาคต ฯลฯ ตัวอย่าง : ฉันกินข้าวตอนบ่าย , แม่นอนหลับตั้งแต่หัวค่ำ

สถานวิเศษณ์[แก้]

สถานวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ประกอบบอกสถานที่ เช่น บน ล่าง เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก ไกล ใกล้ ฯลฯ

ประมาณวิเศษณ์[แก้]

ประมาณวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ประกอบบอกจำนวนแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

  1. บอกจำนวนนับ เช่น ที่หนึ่ง หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า เป็นต้น จะใช้เป็นตัวหนังสือ หรือ ตัวเลข
  2. บอกจำนวนปริมาณ คือ การใช้คำวิเศษณ์ประมาณค่าโดยไม่ชี้เฉพาะเจาะจง

นิยมวิเศษณ์[แก้]

นิยมวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่บอกความชี้เฉพาะเจาะจง เช่น นี้ นั้น โน้น ฯลฯ

อนิยมวิเศษณ์[แก้]

อนิยมวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ไม่บอกความชี้เฉพาะเจาะจง เช่น ใด อะไร ทำไม ฯลฯ

ปฤจฉาวิเศษณ์[แก้]

ปฤจฉาวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่มีเนื้อความเป็นคำถาม เช่น ใด อะไร ไหน ฯลฯ

ประติชญาวิเศษณ์[แก้]

ประติชญาวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ประกอบคำเรียกร้องหรือขานรับ เพื่อแสดงความสละสลวยของภาษาและความเป็นกันเองระหว่างผู้พูด เช่น ครับ ค่ะ จ๊ะ จ๋า ฯลฯ

ประติเสธวิเศษณ์[แก้]

ประติเสธวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ประกอบบอกความปฏิเสธหรือไม่ยอมรับ เช่น ไม่ มิ ไม่ใช่ บ่ ฯลฯ

หน้าที่ของคำวิเศษณ์[แก้]

  1. ขยายคำนาม
  2. ขยายคำกริยา
  3. ขยายคำวิเศษณ์
  4. เป็นกริยาในภาคแสดงของประโยค