ดัชนี:พจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน/ช

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ศัพท์เหล่านี้มาจาก พจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่เล่ม ๑ ถึงเล่ม ๓ หมวดอักษร ช

หมายเหตุ ศัพท์บางคำอาจมีการให้ความหมายเพิ่มเติมอีกในเล่มหลัง

เนื้อหา: