ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:พจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน/จ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ศัพท์เหล่านี้มาจาก พจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่เล่ม ๑ ถึงเล่ม ๓ หมวดอักษร จ

หมายเหตุ ศัพท์บางคำอาจมีการให้ความหมายเพิ่มเติมอีกในเล่มหลัง

เนื้อหา: