ข้ามไปเนื้อหา

kirjoittaa

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์

[แก้ไข]

รูปแบบอื่น

[แก้ไข]
 • (ภาษาปาก, ภาษาถิ่น) kirjottaa

รากศัพท์

[แก้ไข]

สืบทอดจากภาษาฟินนิกดั้งเดิม *kirjoittadak; เทียบเท่า kirja (mark, pattern, book) +‎ -oittaa

การออกเสียง

[แก้ไข]

คำกริยา

[แก้ไข]

kirjoittaa

 1. (สกรรม) เขียน
 2. (สกรรม) สะกด
  kirjoittaa väärin
  to misspell
  Kuinka kirjoitetaan ”onomatopoeettinen”?
  How do you spell ‘onomatopoeic’?
 3. (สกรรม, ~ + a subject at the Finnish lukio) สอบวัดความรู้
  Kirjoitin englannin/biologian/saksan/matematiikan viime keväänä.
  I took an examination in English/biology/German/mathematics last spring.
 4. (อกรรม, ~ ylioppilaaksi) สอบเข้า, สอบผ่านในการรับเข้าศึกษา, จบการศึกษา (from the Finnish lukio)
 5. รูปสั้นของ konekirjoittaa (กดแป้นพิมพ์).

การผันรูป

[แก้ไข]
การผันรูปของ kirjoittaa (Kotus type 53/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kirjoitan en kirjoita 1st sing. olen kirjoittanut en ole kirjoittanut
2nd sing. kirjoitat et kirjoita 2nd sing. olet kirjoittanut et ole kirjoittanut
3rd sing. kirjoittaa ei kirjoita 3rd sing. on kirjoittanut ei ole kirjoittanut
1st plur. kirjoitamme emme kirjoita 1st plur. olemme kirjoittaneet emme ole kirjoittaneet
2nd plur. kirjoitatte ette kirjoita 2nd plur. olette kirjoittaneet ette ole kirjoittaneet
3rd plur. kirjoittavat eivät kirjoita 3rd plur. ovat kirjoittaneet eivät ole kirjoittaneet
passive kirjoitetaan ei kirjoiteta passive on kirjoitettu ei ole kirjoitettu
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kirjoitin en kirjoittanut 1st sing. olin kirjoittanut en ollut kirjoittanut
2nd sing. kirjoitit et kirjoittanut 2nd sing. olit kirjoittanut et ollut kirjoittanut
3rd sing. kirjoitti ei kirjoittanut 3rd sing. oli kirjoittanut ei ollut kirjoittanut
1st plur. kirjoitimme emme kirjoittaneet 1st plur. olimme kirjoittaneet emme olleet kirjoittaneet
2nd plur. kirjoititte ette kirjoittaneet 2nd plur. olitte kirjoittaneet ette olleet kirjoittaneet
3rd plur. kirjoittivat eivät kirjoittaneet 3rd plur. olivat kirjoittaneet eivät olleet kirjoittaneet
passive kirjoitettiin ei kirjoitettu passive oli kirjoitettu ei ollut kirjoitettu
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kirjoittaisin en kirjoittaisi 1st sing. olisin kirjoittanut en olisi kirjoittanut
2nd sing. kirjoittaisit et kirjoittaisi 2nd sing. olisit kirjoittanut et olisi kirjoittanut
3rd sing. kirjoittaisi ei kirjoittaisi 3rd sing. olisi kirjoittanut ei olisi kirjoittanut
1st plur. kirjoittaisimme emme kirjoittaisi 1st plur. olisimme kirjoittaneet emme olisi kirjoittaneet
2nd plur. kirjoittaisitte ette kirjoittaisi 2nd plur. olisitte kirjoittaneet ette olisi kirjoittaneet
3rd plur. kirjoittaisivat eivät kirjoittaisi 3rd plur. olisivat kirjoittaneet eivät olisi kirjoittaneet
passive kirjoitettaisiin ei kirjoitettaisi passive olisi kirjoitettu ei olisi kirjoitettu
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. kirjoita älä kirjoita 2nd sing. ole kirjoittanut älä ole kirjoittanut
3rd sing. kirjoittakoon älköön kirjoittako 3rd sing. olkoon kirjoittanut älköön olko kirjoittanut
1st plur. kirjoittakaamme älkäämme kirjoittako 1st plur. olkaamme kirjoittaneet älkäämme olko kirjoittaneet
2nd plur. kirjoittakaa älkää kirjoittako 2nd plur. olkaa kirjoittaneet älkää olko kirjoittaneet
3rd plur. kirjoittakoot älkööt kirjoittako 3rd plur. olkoot kirjoittaneet älkööt olko kirjoittaneet
passive kirjoitettakoon älköön kirjoitettako passive olkoon kirjoitettu älköön olko kirjoitettu
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kirjoittanen en kirjoittane 1st sing. lienen kirjoittanut en liene kirjoittanut
2nd sing. kirjoittanet et kirjoittane 2nd sing. lienet kirjoittanut et liene kirjoittanut
3rd sing. kirjoittanee ei kirjoittane 3rd sing. lienee kirjoittanut ei liene kirjoittanut
1st plur. kirjoittanemme emme kirjoittane 1st plur. lienemme kirjoittaneet emme liene kirjoittaneet
2nd plur. kirjoittanette ette kirjoittane 2nd plur. lienette kirjoittaneet ette liene kirjoittaneet
3rd plur. kirjoittanevat eivät kirjoittane 3rd plur. lienevät kirjoittaneet eivät liene kirjoittaneet
passive kirjoitettaneen ei kirjoitettane passive lienee kirjoitettu ei liene kirjoitettu
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st kirjoittaa present kirjoittava kirjoitettava
long 1st2 kirjoittaakseen past kirjoittanut kirjoitettu
2nd inessive1 kirjoittaessa kirjoitettaessa agent1, 3 kirjoittama
instructive kirjoittaen negative kirjoittamaton
3rd inessive kirjoittamassa 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative kirjoittamasta
illative kirjoittamaan
adessive kirjoittamalla
abessive kirjoittamatta
instructive kirjoittaman kirjoitettaman
4th nominative kirjoittaminen
partitive kirjoittamista
5th2 kirjoittamaisillaan

คำพ้องความ

[แก้ไข]

คำประสม

[แก้ไข]

คำประสม

[แก้ไข]