จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ดูเพิ่ม: yu, , , และ


ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

 • คำอ่านภาษาไทย: อวี้

อักษรโรมัน[แก้ไข]

พินอิน (yù)

 1. – and; with; to; for; give, grant
 2. – take charge of, control, manage; officer
 3. – metaphor
 4. – metaphor, analogy; example; like
 5. – district, region, boundary; land
 6. – ground, fertile land
 7. – 4 walls; Short form for Austria (墺太利) in Japanese
 8. , – mysterious, obscure, profound
 9. – old woman, hag
 10. – old woman, hag
 11. – residence; lodge; dwell
 12. – monopolize, take sole possession
 13. – valley, ravine
 14. – luxuriant, elegant
 15. – refined, cultured, polished
 16. – drive, ride; chariot; manage
 17. – happy
 18. – regret, be sorry; alarmed
 19. – more and more, even more
 20. – lust, desire, passion; appetite
 21. – or, either, else; perhaps, maybe
 22. – bright light, sunlight; dazzling
 23. – branch, fork; tray
 24. – thorny shrub with yellow flowers; a kind of oak
 25. – luxuriant; dense, thick; moody
 26. – desire, want, long for; intend
 27. – give birth to; bring up, educate
 28. – run swiftly
 29. – bathe, wash; bath
 30. – ditch
 31. – fareshare reclaimed from river
 32. – place in Sichuan
 33. – bright; flame
 34. – bright, shining, brilliant
 35. – shine, illumine, reflect
 36. – bright and sparkling
 37. – blaze
 38. – warm; warmth
 39. , – prison, jail; case; lawsuit
 40. – devil
 41. – black
 42. – jade, precious stone, gem
 43. – get well, recover
 44. – get well, recover
 45. – bore with awl; bright, charming
 46. – defend, resist, hold out against
 47. – pray; entreat, beg, plead; prayer
 48. – trousseau
 49. – Guangdong and Guangxi provinces; initial particle
 50. – seam
 51. – rope
 52. – drag–net made of fine mesh
 53. – penalty, fine; punish, penalize
 54. – writing brush, pencil; thereupon
 55. – pen; radical number 129
 56. – produce, give birth to; educate
 57. – mother's brother, uncle
 58. – taro
 59. – pasture, park, garden; mansion
 60. – yam
 61. – yam
 62. – vine
 63. – edible fern
 64. – a fabulous creature like a turtle; a toad
 65. – frog, toad
 66. – lane; alley
 67. – public office; official residence
 68. – abundant, rich, plentiful
 69. – fame, reputation; praise
 70. – criticize, scold, blame, ridicule
 71. – proclaim, instruct; edict
 72. – fame, reputation; praise
 73. – language, words;saying, expression
 74. – proclaim, instruct; edict
 75. – accuse falsely; slander, libel
 76. – relaxed, comfortable, at ease
 77. 輿 – cart, palanquin; public opinion
 78. – doctrinaire, abstruse, unrealistic
 79. – meet, come across, encounter
 80. – comply with, obey; shun, avoid
 81. – sweet smelling, rich in aroma
 82. – rare treasure
 83. – a poker; brass filings; to file
 84. – rare treasure
 85. – block, obstruct, stop up, conceal
 86. , – threshold; separated, confined
 87. – block, obstruct, stop up
 88. – profound, subtle; warm; sunny
 89. – offer sacrifice for rain
 90. – cloud
 91. – prepare, arrange; in advance
 92. – prepare, arrange; in advance
 93. – surfeited, satiated; confer
 94. – to eat too much, surfeited; to confer
 95. – surfeited, satiated; confer
 96. – drive, ride; manage, control
 97. – black horses
 98. – drive, ride; manage, control
 99. , – luxuriant; dense, thick; moody
 100. – sell; child, childish; nourish
 101. – a mythical creature said hurl san
 102. 鳿
 103. , – swoop
 104. – mynah bird
 105. – snipe, kingfisher
 106. – myna; manah
 107. – snipe, kingfisher
 108. – beg, appeal for help
 109. – gown, long dress
 110. – officer, military rank