ดัชนี:รากอักษรจีน/戈

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

戈 (รากอักษรจีนที่ 62)[แก้ไข]

−2 ขีด[แก้ไข]

𫠠

−1 ขีด[แก้ไข]

𭠍

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𢦌𢦍𪭉𭟮

+2 ขีด[แก้ไข]

𢦎𢦏𢦐𢦑𪭊𫻦𫻧

+3 ขีด[แก้ไข]

𢦒𢦓𢦔𢦕𢦖𢦗𢦘𢦙𫻨𭟯

+4 ขีด[แก้ไข]

𢦚𢦛𢦜𢦝𢦞𢦟𢦠𢦡𢦢𢦣𢦤𢦥𫻩𫻪𭟰𭟱𭟲𰒤𰒥

+5 ขีด[แก้ไข]

𢦦𢦧𢦨𢦩𢦪𢦫𢦬𢦭𢦮𢦯𢦰𢦱𢦲𢦳𢦴𢦵𢦶𪭋𪭌𫻫𫻬𭟳𰒦𰒧𰒨

+6 ขีด[แก้ไข]

𢦷𢦸𢦹𢦺𢦻𢦼𢦽𢦾𪭍𪭎𫻭𫻮𫻯𫻰𫻱𰒩

+7 ขีด[แก้ไข]

𢦿𢧀𢧁𢧂𢧃𢧄𢧅𢧆𢧇𪭏𪭐𫻲𫻳𫻴𫻵𫻶𭟴𭟵𰒪

+8 ขีด[แก้ไข]

𢧈𢧉𢧊𢧋𢧌𢧍𢧎𢧏𢧐𢧑𢧒𢧓𪭑𫻷𫻸𫻹𫻺𫻻𫻼𫻽𫻾𭟶𰒫𱟜

+9 ขีด[แก้ไข]

𢧔𢧕𢧖𢧗𢧘𢧙𢧚𢧛𢧜𢧝𢧞𢧟𢧠𢧡𪭒𫻿𫼀𭟷𰒬𰒭𰒮

+10 ขีด[แก้ไข]

𠎶𢧢𢧣𢧤𢧥𢧦𢧧𢧩𢧪𢧫𢧬𢧭𢧮𢧯𢧰𢧱𪭓𫼁𭟸𭟹𰒯𱟝𱟞

+11 ขีด[แก้ไข]

𢧨𢧲𢧳𢧴𢧵𢧶𢧷𢧸𢧹𢧺𢧻𢧼𢧽𢧾𢧿𢨀𢨁𢨂𢨃𢨄𢨅𢨆𫼂𫼃𭟺𭟻𭟼𰒰𰒱𱟟𱟠

+12 ขีด[แก้ไข]

𢨇𢨈𢨉𢨊𢨋𢨌𢨍𢨎𢨏𢨑𢨒𪭔𪭕𪭖𫼄𫼅𫼆𫼇𫼈𭟽𰒲𰒳

+13 ขีด[แก้ไข]

𢨓𢨔𢨕𢨖𢨗𭟾

+14 ขีด[แก้ไข]

𢨘𢨙

+15 ขีด[แก้ไข]

𢨚𢨛𢨜𢨝

+16 ขีด[แก้ไข]

𢨞𢨟𢨠𱟡

+17 ขีด[แก้ไข]

𢨡𢨢𢨣

+18 ขีด[แก้ไข]

+22 ขีด[แก้ไข]

𪭗