ดัชนี:รากอักษรจีน/雨

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

雨 (รากอักษรจีนที่ 173)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𮦄

+1 ขีด[แก้ไข]

𩁶

+2 ขีด[แก้ไข]

𩁷𩁸𫕝𱁑𲉰

+3 ขีด[แก้ไข]

𩁹𩁺𩁻𩁼𩁽𩁾𩁿𩂀𩂁𫕞𬯸𮦅

+4 ขีด[แก้ไข]

𩂂𩂃𩂄𩂅𩂆𩂇𩂈𩂉𩂊𩂋𩂌𩂍𩂎𩂏𩂐𩂑𫕟𫕠𬯹𬯺𮦆𮦇𮦈𮦉𲉱𲉲

+5 ขีด[แก้ไข]

𩂒𩂓𩂔𩂕𩂖𩂗𩂘𩂙𩂚𩂛𩂜𩂝𩂞𩂟𩂠𩂡𫕡𫕢𬯻𮦊𮦋𮦌𮦍𱁒𱁓𲉳𲉴

+6 ขีด[แก้ไข]

𩂢𩂣𩂤𩂥𩂦𩂧𩂨𩂩𩂪𩂫𩂬𩂭𩂮𩂯𩂰𩂱𩂲𩂳𩂴𩂵𩂶𫕣𫕤𮦎𮦏𲉵𲉶𲉷

+7 ขีด[แก้ไข]

𩂷𩂸𩂹𩂺𩂻𩂼𩂽𩂾𩂿𩃀𩃁𩃂𩃃𩃄𩃅𩃆𩃇𩃈𩃉𩃊𩃋𩃌𩃍𩃎𩃏𩃐𩃑𫕥𫕦𬯼𬯽𮦐𮦑𮦒𮦓𱁔𱁕𱁖𱁗𱁘𱁙𱁚𲉸

+8 ขีด[แก้ไข]

𩃒𩃓𩃔𩃕𩃖𩃗𩃘𩃙𩃚𩃛𩃜𩃝𩃞𩃟𩃠𩃡𩃢𩃣𩃤𩃥𩃦𩃧𩃨𩃩𩃪𩃫𩃬𩃭𩃮𩃯𩃰𩃱𩃲𩃳𩃴𫕧𫕨𬯾𬯿𬰀𬰁𬰂𬰃𮦔𮦕𮦖𮦗𮦘𮦙𮦚𮦛𱁛𱁜𱁝𱁞𱁟𲉹𲉺𲉻𲉼𲉽𲉾𲉿𲊀𲊁

+9 ขีด[แก้ไข]

𩃵𩃶𩃷𩃸𩃹𩃺𩃻𩃼𩃽𩃿𩄀𩄁𩄂𩄃𩄄𩄅𩄆𩄇𩄈𩄉𩄊𩄋𩄌𩄍𩄎𩄏𩄐𩄑𩄒𩄓𩄔𩄕𩄖𫕩𫕪𬰄𬰅𬰆𬰇𮦜𮦝𮦞𮦟𮦠𮦡𮦢𮦣𱁠𱁡𱁢

+10 ขีด[แก้ไข]

𩃾𩄗𩄘𩄙𩄚𩄛𩄜𩄝𩄞𩄟𩄠𩄡𩄢𩄣𩄤𩄥𩄦𩄧𩄨𩄩𩄪𩄫𩄬𩄭𩄯𩄰𩄱𩄲𩄳𩄴𩄵𩄶𩄷𩄸𩄹𩄺𫕫𬰈𮦤𮦥𮦦𮦧𮦨𮦩𮦪𮦫𲊂𲊃

+11 ขีด[แก้ไข]

𩄻𩄼𩄽𩄾𩄿𩅀𩅁𩅂𩅃𩅄𩅅𩅆𩅇𩅈𩅉𩅊𩅋𩅌𩅍𩅎𩅏𩅐𩅑𩅒𩅓𩅔𩅕𩅖𩅗𩅘𩅙𩅚𩅛𩅜𫕬𫕭𬰉𬰊𮦬𱁣𲊄𲊅𲊆𲊇

+12 ขีด[แก้ไข]

𩅝𩅞𩅟𩅠𩅡𩅢𩅣𩅤𩅥𩅦𩅧𩅨𩅩𩅪𩅫𩅬𩅭𩅮𩅯𩅰𩅱𩅲𩅳𩅴𩅵𩅶𩅷𩅸𩅹𩅺𩅻𫕮𫕯𫕰𫕱𬰋𬰌𬰍𮦭𮦮𮦯𮦰𮦱𮦲𲊈𲊉

+13 ขีด[แก้ไข]

𩅼𩅽𩅾𩅿𩆀𩆁𩆂𩆃𩆄𩆅𩆆𩆇𩆈𩆉𩆊𩆋𩆌𩆍𩆎𩆏𩆐𫕲𬰎𬰏𬰐𮦳𮦴𮦵𮦶𲊊

+14 ขีด[แก้ไข]

𩆑𩆒𩆓𩆔𩆕𩆖𩆗𩆘𩆙𩆚𩆛𩆜𩆝𩆞𩆟𩆠𩆡𩆢𩆣𫕳𫕴𬰑𬰒𬰓𬰔𮦷𮦸𮦹𮦺𮦻𱁤𲊋𲊌

+15 ขีด[แก้ไข]

𩆤𩆥𩆦𩆧𩆨𩆩𩆪𩆫𩆬𮦼𱁥𱁦𱁧𱁨𲊍𲊎𲊏𲊐

+16 ขีด[แก้ไข]

𩆭𩆮𩆯𩆰𩆱𩆲𩆳𩆴𫕵𫕶𮦽𱁩

+17 ขีด[แก้ไข]

𩆵𩆶𩆷𩆸𩆹𩆺𩆻𩆼𩆽𩆾𮦾

+18 ขีด[แก้ไข]

𩆿𩇀𩇁𩇂𩇃𩇄𩇅𩇆𩇇𮦿𲊑𲊒

+19 ขีด[แก้ไข]

𬰕𮧀𮧁𲊓

+20 ขีด[แก้ไข]

𩇈𩇉𲊔

+21 ขีด[แก้ไข]

𩇊𩇋𩇌𩇍𩇎𫕷

+22 ขีด[แก้ไข]

𬰖𮧂

+23 ขีด[แก้ไข]

𩇏𱁪

+24 ขีด[แก้ไข]

𩇐𩇑𱁫

+28 ขีด[แก้ไข]

+30 ขีด[แก้ไข]

𩇒

+31 ขีด[แก้ไข]

+32 ขีด[แก้ไข]

𩇓

+40 ขีด[แก้ไข]

𩇔

+44 ขีด[แก้ไข]

+76 ขีด[แก้ไข]

𱁬