panna

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ดูเพิ่ม: paññā และ paṇṇa

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์ 1[แก้ไข]

สืบทอดจากภาษาฟินนิกดั้งเดิม *pandak ซึ่งสืบทอดจากภาษายูราลิกดั้งเดิม *pane- เกี่ยวข้องกับภาษาเอร์เซีย панемс (pańems).

การออกเสียง[แก้ไข]

คำกริยา[แก้ไข]

panna

 1. (สกรรม) จับ, วาง, ตั้ง
  Pane kirja pöydälle!
  วางหนังสือเล่มนั้นลงบนโต๊ะ!
  Panimme ikkunan kiinni.
  พวกเราปิดหน้าต่าง
  (แปลตรงตัว “พวกเราจับหน้าต่างให้ปิด”)
 2. (สกรรม) ส่ง (ไปไหน = illative (of the third infinitive)) (ทำให้ใครสักคนไปสักที่หนึ่ง)
  Panin lapsen nukkumaan.
  ฉันส่งเด็กเข้านอน
  Isä pani aamulla lapset kouluun.
  พ่อส่งเด็ก ๆ ไปเรียนตอนเช้าแล้ว
 3. (สกรรม, คำกริยานุเคราะห์) ทำให้ใครบางคนทำสิ่งต่าง ๆ (ทำอะไร = illative of the third infinitive)
  panna alokkaat punnertamaanสั่งให้ทหารเกณฑ์วิดพื้น
 4. (อกรรม) to start doing (+ translative (of the verbal noun))
  Pane juoksuksi!
  เริ่มวิ่ง!
 5. (สกรรม) ฝากเงิน
 6. (สกรรม) ทำเบียร์
  panna oluttaทำเบียร์
 7. (หยาบคาย, สกรรม, มักจะไม่มีจุดจบ) เย็ด
  Me pantiin taas koko yö.
  พวกเราเย็ดกันทั้งคืนอีกครั้ง
หมายเหตุการใช้[แก้ไข]
 • ในความหมาย "จับ วาง ตั้ง", บางครั้งจะนำศัพท์อื่นที่พ้องความมาใช้แทนในสถานการณ์ที่เป็นทางการมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับการใช้แบบหยาบคาย การใช้เช่นนี้ไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและยังโดนวิจารณ์จากคนบางกลุ่มอีกด้วย
 • ในความหมาย "เย็ด": มักใช้กับฝ่ายรุก ขณะที่ศัพท์ ottaa จะใช้กับฝ่ายรับ ถึงกระนั้นก็ไม่ได้ใช้ในลักษณะนี้ได้เพียงแบบเดียว
การผันรูป[แก้ไข]
การผันรูปของ panna (Kotus type 67/tulla, no gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. panen en pane 1st sing. olen pannut en ole pannut
2nd sing. panet et pane 2nd sing. olet pannut et ole pannut
3rd sing. panee ei pane 3rd sing. on pannut ei ole pannut
1st plur. panemme emme pane 1st plur. olemme panneet emme ole panneet
2nd plur. panette ette pane 2nd plur. olette panneet ette ole panneet
3rd plur. panevat eivät pane 3rd plur. ovat panneet eivät ole panneet
passive pannaan ei panna passive on pantu ei ole pantu
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. panin en pannut 1st sing. olin pannut en ollut pannut
2nd sing. panit et pannut 2nd sing. olit pannut et ollut pannut
3rd sing. pani ei pannut 3rd sing. oli pannut ei ollut pannut
1st plur. panimme emme panneet 1st plur. olimme panneet emme olleet panneet
2nd plur. panitte ette panneet 2nd plur. olitte panneet ette olleet panneet
3rd plur. panivat eivät panneet 3rd plur. olivat panneet eivät olleet panneet
passive pantiin ei pantu passive oli pantu ei ollut pantu
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. panisin en panisi 1st sing. olisin pannut en olisi pannut
2nd sing. panisit et panisi 2nd sing. olisit pannut et olisi pannut
3rd sing. panisi ei panisi 3rd sing. olisi pannut ei olisi pannut
1st plur. panisimme emme panisi 1st plur. olisimme panneet emme olisi panneet
2nd plur. panisitte ette panisi 2nd plur. olisitte panneet ette olisi panneet
3rd plur. panisivat eivät panisi 3rd plur. olisivat panneet eivät olisi panneet
passive pantaisiin ei pantaisi passive olisi pantu ei olisi pantu
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. pane älä pane 2nd sing. ole pannut älä ole pannut
3rd sing. pankoon älköön panko 3rd sing. olkoon pannut älköön olko pannut
1st plur. pankaamme älkäämme panko 1st plur. olkaamme panneet älkäämme olko panneet
2nd plur. pankaa älkää panko 2nd plur. olkaa panneet älkää olko panneet
3rd plur. pankoot älkööt panko 3rd plur. olkoot panneet älkööt olko panneet
passive pantakoon älköön pantako passive olkoon pantu älköön olko pantu
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. pannen en panne 1st sing. lienen pannut en liene pannut
2nd sing. pannet et panne 2nd sing. lienet pannut et liene pannut
3rd sing. pannee ei panne 3rd sing. lienee pannut ei liene pannut
1st plur. pannemme emme panne 1st plur. lienemme panneet emme liene panneet
2nd plur. pannette ette panne 2nd plur. lienette panneet ette liene panneet
3rd plur. pannevat eivät panne 3rd plur. lienevät panneet eivät liene panneet
passive pantaneen ei pantane passive lienee pantu ei liene pantu
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st panna present paneva pantava
long 1st2 pannakseen past pannut pantu
2nd inessive1 pannessa pantaessa agent1, 3 panema
instructive pannen negative panematon
3rd inessive panemassa 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative panemasta
illative panemaan
adessive panemalla
abessive panematta
instructive paneman pantaman
4th nominative paneminen
partitive panemista
5th2 panemaisillaan
คำพ้องความ[แก้ไข]
ลูกคำ[แก้ไข]
คำคุณศัพท์
คำนาม
คำกริยา
อ่านเพิ่ม[แก้ไข]

คำสลับอักษร[แก้ไข]

ภาษาอิตาลี[แก้ไข]

คำนาม [แก้ไข]

panna แม่แบบ:หญิง

 1. ครีม