ดัชนี:รากอักษรจีน/一

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

一 (รากอักษรจีนที่ 1)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

, , , , , , 𠀀, 𠀁, 𠀂, 𫠠, 𬺰

+2 ขีด[แก้ไข]

, , , , , , , , 𠀃, 𠀄, 𠀅, 𠀆, 𪜀, 𪜁, 𫝀, 𬺱, 𬺲, 𬺳, 𬺴

+3 ขีด[แก้ไข]

, , , , , , , , 𠀇, 𠀈, 𠀉, 𠀊, 𠀋, 𠀌, 𪜂, 𫠡, 𬺵, 𬺶, 𬺷, 𬺸, 𬺹

+4 ขีด[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𠀍, 𠀎, 𠀏, 𠀐, 𠀑, 𠀒, 𠀓, 𠀔, 𠀕, 𠀖, 𠀗, 𫠢, 𫠣, 𬺺, 𬺻, 𬺼, 𬺽, 𬺾

+5 ขีด[แก้ไข]

, , , , , , , 𠀘, 𠀙, 𠀚, 𠀜, 𠀞, 𠀟, 𠀠, 𫝁, 𫠤, 𫠥, 𬺿, 𬻀, 𬻁, 𬻂, 𬻃, 𬻄, 𬻅, 𬻆, 𬻇, 𬻈, 𬻉

+6 ขีด[แก้ไข]

, , , , , 𠀡, 𠀢, 𠀣, 𠀤, 𠀦, 𠀧, 𠀨, 𠀪, 𠀫, 𫝂, 𫠦, 𫠧, 𫠨, 𫠩, 𬻊, 𬻋, 𬻌, 𬻍, 𬻎, 𬻏, 𬻐, 𬻑, 𬻒

+7 ขีด[แก้ไข]

, , 𠀬, 𠀭, 𠀮, 𠀰, 𠀱, 𠀲, 𠀳, 𠀴, 𪜃, 𫠪, 𫠫, 𫠬, 𫠭, 𬻓, 𬻔, 𬻕, 𬻖, 𬻗, 𬻘

+8 ขีด[แก้ไข]

, 𠀵, 𠀶, 𠀸, 𠀺, 𠀻, 𪜄, 𫠮, 𬻙, 𬻚, 𬻛, 𬻜, 𬻝

+9 ขีด[แก้ไข]

𠀽, 𠀾, 𠀿, 𠁀, 𠤢, 𪜅, 𫠯, 𫠰, 𫠱, 𫠲, 𬻞, 𬻟, 𬻠

+10 ขีด[แก้ไข]

𠁁, 𠁂, 𠁃, 𠁄, 𠁅, 𪜆, 𫠳, 𫠴, 𫠵, 𬻡, 𬻢, 𬻣, 𬻤, 𬻥

+11 ขีด[แก้ไข]

𠁆, 𠁇, 𠁈, 𠁊, 𠁋, 𫠶, 𬻦, 𬻧, 𬻨

+12 ขีด[แก้ไข]

𠁌, 𠁍, 𫠷, 𫠸, 𫠹, 𫠺, 𫠻, 𬻩, 𬻪, 𬻫, 𬻬, 𬻭, 𬻮

+13 ขีด[แก้ไข]

𠁎, 𠁏, 𠁐, 𠁑, 𠁒, 𫝃, 𫠼, 𫠽, 𬻯

+14 ขีด[แก้ไข]

𠁓, 𠁔, 𫠾, 𫠿, 𬻰

+15 ขีด[แก้ไข]

𠁕, 𠁗, 𠁘, 𠁙, 𠁚, 𠁛, 𠁝, 𤳏, 𪜇, 𫡀

+16 ขีด[แก้ไข]

𠁖

+17 ขีด[แก้ไข]

𠁟, 𫡁, 𫡂

+19 ขีด[แก้ไข]

𠁠

+21 ขีด[แก้ไข]

𬻱