ดัชนี:รากอักษรจีน/疒

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

疒 (รากอักษรจีนที่ 104)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𤴥𬏚

+2 ขีด[แก้ไข]

𤴦𤴧𤴨𤴩𤴪𤴫𤴬𤴭𤴮

+3 ขีด[แก้ไข]

𤴯𤴰𤴱𤴲𤴳𤴴𤴵𤴶𬏛𬏜𱱉𱱊

+4 ขีด[แก้ไข]

𤴷𤴸𤴹𤴺𤴻𤴼𤴽𤴾𤴿𤵀𤵁𤵂𤵃𤵄𤵅𤵆𤵇𤵈𤵉𤵊𤵋𤵌𤵍𤵎𤵏𤵐𤵑𤵒𤵓𤵔𤵕𤵖𪽨𪽩𪽪𪽫𬏝𬏞𬏟𬏠𭼆𭼇𰣢𰣣𰣤𰣥𰣦𰣧𰣨𱱋𱱌

+5 ขีด[แก้ไข]

㽿𤵗𤵘𤵙𤵚𤵛𤵜𤵝𤵞𤵟𤵠𤵡𤵢𤵣𤵤𤵥𤵦𤵧𤵨𤵩𤵪𤵫𤵬𤵭𤵮𤵯𤵰𤵱𤵲𤵳𤵴𤵵𤵶𪽬𪽭𪽮𫞬𬏡𬏢𬏣𬏤𬏥𬏦𭼈𭼉𰣩𰣪𱱍𱱎𱱏𱱐𱱑

+6 ขีด[แก้ไข]

𤵷𤵸𤵹𤵺𤵻𤵼𤵽𤵾𤵿𤶀𤶁𤶂𤶃𤶄𤶅𤶆𤶇𤶈𤶉𤶊𤶋𤶌𤶍𤶎𤶏𤶐𤶑𤶒𤶓𤶔𪽯𬏧𬏨𬏩𬏪𬏫𬏬𭼊𭼋𭼌𭼍𰣫𰣬𱱒𱱓𱱔

+7 ขีด[แก้ไข]

𤶕𤶖𤶗𤶘𤶙𤶚𤶛𤶜𤶝𤶞𤶟𤶠𤶡𤶢𤶣𤶤𤶥𤶦𤶧𤶨𤶩𤶪𤶫𤶬𤶭𤶮𤶯𤶰𤶱𤶲𤶳𤶴𤶵𤶶𤶷𤶸𤶹𤶺𤶻𤶼𤶽𤶾𤶿𤷀𤷁𪽰𪽱𬏭𬏮𬏯𬏰𬏱𭼎𭼏𭼐𭼑𭼒𰣭𰣮𰣯𱱕𱱖

+8 ขีด[แก้ไข]

𤷂𤷃𤷄𤷅𤷆𤷇𤷈𤷉𤷊𤷋𤷌𤷍𤷎𤷏𤷐𤷑𤷒𤷓𤷔𤷕𤷖𤷗𤷘𤷙𤷚𤷛𤷜𤷝𤷞𤷟𤷠𤷡𤷢𤷣𤷤𤷥𤷦𤷧𤷨𤷩𤷪𤷫𤷬𤷭𤷮𤷯𤷰𤷱𤷲𤷳𤷴𤷵𤷶𤷷𤷸𤷹𤷺𪽲𬏲𬏳𬏴𬏵𭼓𭼔𭼕𭼖𰣰𰣱𰣲𰣳𰣴𱱗

+9 ขีด[แก้ไข]

𤷻𤷼𤷽𤷾𤷿𤸀𤸁𤸂𤸃𤸄𤸅𤸆𤸇𤸈𤸉𤸊𤸋𤸌𤸍𤸎𤸏𤸐𤸑𤸒𤸓𤸔𤸕𤸖𤸗𤸘𤸙𤸚𤸛𤸜𤸝𤸞𤸟𤸠𤸡𤸢𤸣𤸤𤸥𤸦𤸧𤸨𤸩𪽳𪽴𪽵𬏶𬏷𬏸𭼗𭼘𭼙𭼚𭼛𭼜𭼝𰣵𰣶𰣷𰣸𰣹𱱘𱱙𱱚𱱛𱱜

+10 ขีด[แก้ไข]

㾿𤸪𤸫𤸬𤸭𤸮𤸯𤸰𤸱𤸲𤸳𤸴𤸵𤸶𤸷𤸸𤸹𤸺𤸻𤸼𤸽𤸾𤸿𤹀𤹁𤹂𤹃𤹄𤹅𤹆𤹇𤹈𤹉𤹊𤹋𤹌𤹍𤹎𤹏𤹐𤹑𤹒𤹓𤹔𤹕𤹖𤹗𤹘𤹙𤹚𤹛𤹜𪽶𪽷𫞭𬏹𭼞𰣺𰣻𰣼𰣽𱱝𱱞𱱟𱱠

+11 ขีด[แก้ไข]

𤹝𤹞𤹟𤹠𤹡𤹢𤹣𤹤𤹥𤹦𤹧𤹨𤹩𤹪𤹫𤹬𤹭𤹮𤹯𤹰𤹱𤹲𤹳𤹴𤹵𤹶𤹷𤹸𤹹𤹺𤹻𤹼𤹽𤹾𤹿𤺀𤺁𤺂𤺞𬏺𬏻𭼟𭼠𭼡𭼢𭼣𭼤𭼥𭼦𭼧𰣾𰣿𰤀𱱡𱱢

+12 ขีด[แก้ไข]

𤺃𤺄𤺅𤺆𤺇𤺈𤺉𤺊𤺋𤺌𤺍𤺎𤺏𤺐𤺑𤺒𤺓𤺔𤺕𤺖𤺗𤺘𤺙𤺚𤺛𤺜𤺝𤺟𤺠𤺡𤺢𤺣𤺤𤺥𤺦𤺧𤺨𤺩𤺪𤺫𤺬𤺭𤺮𤺯𤺰𤺱𤺲𤺳𤺴𤺵𤺶𤺷𤺸𤺹𪽸𪽹𬏼𬏽𭼨𭼩𭼪𭼫𭼬𭼭𰤁𰤂𰤃𰤄𱱣𱱤𱱥𱱦

+13 ขีด[แก้ไข]

𤺺𤺻𤺼𤺽𤺾𤺿𤻀𤻁𤻂𤻃𤻄𤻅𤻆𤻇𤻈𤻉𤻊𤻋𤻌𤻍𤻎𤻏𤻐𤻑𤻒𤻓𤻔𬏾𭼮𭼯𰤅𰤆𰤇𱱧𱱨𱱩𱱪

+14 ขีด[แก้ไข]

𤻕𤻖𤻗𤻘𤻙𤻚𤻛𤻜𤻝𤻞𤻟𤻠𤻡𤻢𤻣𤻤𤻥𤻦𤻧𤻨𤻩𤻪𤻫𤻬𤻭𤻮𤻯𪽺𭼰𭼱𭼲𭼳𭼴𰤈𱱫𱱬

+15 ขีด[แก้ไข]

𤻰𤻱𤻲𤻳𤻴𤻵𤻶𤻷𤻸𤻹𤻺𤻻𤻼𤻽𤻾𤻿𭼵𭼶𭼷𰤉𱱭𱱮𱱯

+16 ขีด[แก้ไข]

𤼀𤼁𤼂𤼃𤼄𤼅𤼆𤼇𤼈𤼉𤼊𬏿𬐀𭼸

+17 ขีด[แก้ไข]

𤼋𤼌𤼍𤼎𤼏𬐁𰤊𱱰𱱱

+18 ขีด[แก้ไข]

𤼐𤼑𤼒𤼓𤼔𤼕𤼖𤼗𱱲

+19 ขีด[แก้ไข]

𤼘𤼙𤼚𤼛𭼹𭼺

+20 ขีด[แก้ไข]

𤼜𤼝𤼞

+21 ขีด[แก้ไข]

𤼟𤼠𤼡𱱳

+22 ขีด[แก้ไข]

𤼢𭼻

+23 ขีด[แก้ไข]

𤼣𭼼

+24 ขีด[แก้ไข]

𤼤

+25 ขีด[แก้ไข]

𰤋