ดัชนี:รากอักษรจีน/肉

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

肉 (รากอักษรจีนที่ 130)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𮌇𱼀

+1 ขีด[แก้ไข]

𰭾

+2 ขีด[แก้ไข]

𦘩𦘪𦘫𦘬𦘭𦘮𦘯𦘰𦘱𦘲𦘳𰭿𰮀𰮁𰮂𱼁

+3 ขีด[แก้ไข]

𦘴𦘵𦘶𦘷𦘸𦘹𦘺𦘻𦘼𦘽𦘾𬚯𮌈𮌉𮌊𰮃𰮄𰮅𰮆𱼂

+4 ขีด[แก้ไข]

𦘿𦙀𦙁𦙂𦙃𦙄𦙅𦙆𦙇𦙈𦙉𦙊𦙋𦙌𦙍𦙎𦙏𦙐𦙑𦙒𦙓𦙔𦙕𦙖𦙘𦙙𦙚𦙛𦙜𦙝𦙞𦙟𦙠𦙡𦙢𦙣𦙤𦙥𦙦𦙧𦙨𦙩𫆖𫆗𫆘𬚰𬚱𬚲𬚳𮌋𰮇𰮈𰮉𰮊𰮋𰮌𰮍𰮎𰮏𰮐𰮑𱼃

+5 ขีด[แก้ไข]

𡋜𣍨𦙪𦙫𦙬𦙭𦙮𦙯𦙰𦙱𦙲𦙳𦙴𦙵𦙶𦙷𦙸𦙹𦙺𦙻𦙼𦙽𦙾𦙿𦚀𦚁𦚂𦚃𦚄𦚅𦚆𦚇𦚈𦚉𦚊𦚋𦚌𦚍𦚎𦚏𦚐𦚑𦚒𦚓𦚔𦚕𦚖𦚗𦚘𦚙𦚚𦚛𦚜𫆙𫆚𫆛𫆜𬚴𬚵𬚶𮌌𮌍𮌎𮌏𰮒𰮓𰮔𰮕𰮖𰮗𰮘𰮙𰮚𰮛𰮜𱼄

+6 ขีด[แก้ไข]

𣍯𣍰𦚝𦚞𦚟𦚠𦚡𦚢𦚣𦚤𦚥𦚦𦚧𦚨𦚩𦚪𦚫𦚬𦚭𦚮𦚯𦚰𦚱𦚲𦚳𦚴𦚵𦚶𦚷𦚸𦚺𦚻𦚼𦚽𦚾𦚿𦛀𦛁𦛂𦛃𦛄𦛅𦛆𦛇𦛈𦛉𦛊𦛋𦛌𦛍𦛎𦛏𦛐𦛑𦛒𦛓𫆝𫆞𬚷𬚸𬚹𬚺𮌐𮌑𮌒𮌓𰮝𰮞𰮟𰮠𰮡𰮢𰮣𰮤𱼅𱼆𱼇𱼈

+7 ขีด[แก้ไข]

𬂀⁕、𦛔𦛕𦛖𦛗𦛘𦛙𦛚𦛛𦛜𦛝𦛞𦛟𦛠𦛡𦛢𦛣𦛤𦛥𦛦𦛧𦛨𦛩𦛪𦛫𦛬𦛭𦛮𦛯𦛰𦛱𦛲𦛳𦛴𦛵𦛶𦛷𦛸𦛹𦛺𦛻𦛼𦛽𦛾𦛿𦜀𦜁𦜂𦜃𦜄𦜅𫆟𫆠𫆡𬚻𬚼𬚽𬚾𬚿𬛀𬛁𮌔𮌕𮌖𮌗𮌘𮌙𰮥𰮦𰮧𰮨𰮩𰮪𱼉𱼊𱼋𱼌

+8 ขีด[แก้ไข]

𦜆𦜇𦜈𦜉𦜊𦜋𦜌𦜍𦜎𦜏𦜐𦜑𦜒𦜓𦜔𦜕𦜖𦜗𦜘𦜙𦜚𦜛𦜜𦜝𦜞𦜟𦜠𦜡𦜢𦜣𦜤𦜥𦜦𦜧𦜨𦜩𦜪𦜫𦜬𦜭𦜮𦜯𦜰𦜱𦜲𦜴𦜵𦜶𦜷𦜸𦜹𦜺𦜻𦜼𦜽𦜾𦜿𦝀𦝁𦝂𦝃𦝄𦝅𦝆𦝇𦝈𦝉𦝊𦝋𦝌𦝍𦝎𦝏𦝐𦝑𦝒𦝓𦝔𦝕𦝖𦝗𦝘𦝙𫆢𫆣𫆤𫆥𬛂𬛃𬛄𬛅𬛆𬛇𮌚𮌛𮌜𮌝𮌞𮌟𮌠𰮫𰮬𰮭𰮮𰮯𰮰𰮱𰮲𰮳𰮴

+9 ขีด[แก้ไข]

𦝚𦝛𦝜𦝝𦝞𦝟𦝠𦝡𦝢𦝣𦝤𦝥𦝦𦝧𦝨𦝩𦝪𦝫𦝬𦝭𦝮𦝯𦝰𦝱𦝲𦝳𦝴𦝵𦝶𦝷𦝸𦝹𦝺𦝻𦝼𦝽𦝾𦝿𦞀𦞁𦞂𦞃𦞄𦞅𦞆𦞇𦞈𦞉𦞊𦞋𦞌𦞍𦞎𦞏𦞐𦞑𦞒𦞓𦞔𦞕𦞖𦞗𦞘𦟓𦟔𫆦𫆧𫆨𬛈𬛉𬛊𬛋𮌡𮌢𮌣𮌤𮌥𰮵𰮶𰮷𰮸𰮹𰮺𰮻𰮼𰮽𰮾𰮿𰯀𱼍𱼎𱼏𱼐𱼑𱼒

+10 ขีด[แก้ไข]

𦞙𦞚𦞛𦞜𦞝𦞞𦞟𦞠𦞡𦞢𦞣𦞤𦞥𦞦𦞧𦞨𦞩𦞪𦞫𦞬𦞭𦞮𦞯𦞰𦞱𦞲𦞳𦞴𦞵𦞶𦞷𦞸𦞹𦞺𦞻𦞼𦞽𦞾𦞿𦟀𦟁𦟂𦟃𦟄𦟅𦟆𦟇𦟈𦟉𦟊𦟋𦟌𦟍𦟎𦟏𦟐𦟑𦟒𦟕𦟖𦟗𫆩𫆪𫆫𫆬𫆭𫆮𫟊𬛌𬛍𬛎𮌦𮌧𮌨𮌩𮌪𮌫𮌬𮌭𮌮𮌯𮌰𰯁𰯂𰯃𰯄𰯅𰯆𰯇𰯈𰯉𰯊𰯋𱼓

+11 ขีด[แก้ไข]

𦟘𦟙𦟚𦟛𦟜𦟝𦟞𦟟𦟠𦟡𦟢𦟣𦟤𦟥𦟦𦟧𦟨𦟩𦟪𦟫𦟬𦟭𦟮𦟯𦟰𦟱𦟲𦟳𦟴𦟵𦟶𦟷𦟸𦟹𦟺𦟻𦟼𦟽𦟾𦟿𦠀𦠁𦠂𫆯𫆰𫆱𫆲𫆳𫆴𬛏𬛐𬛑𬛒𬛓𮌱𮌲𮌳𮌴𮌵𮌶𮌷𮌸𮌹𰯌𰯍𰯎𰯏𰯐𰯑𰯒𰯓𱼔𱼕𱼖𱼗𱼘𱼙

+12 ขีด[แก้ไข]

𦠃𦠄𦠅𦠆𦠇𦠈𦠉𦠊𦠋𦠌𦠍𦠎𦠏𦠐𦠑𦠒𦠓𦠔𦠕𦠖𦠗𦠘𦠙𦠚𦠛𦠜𦠝𦠞𦠟𦠠𦠡𦠢𦠣𦠤𦠥𦠦𦠧𦠨𦠩𦠪𦠫𦠬𦠭𦠮𦠯𦠰𦠱𦠲𦠳𦠴𦠵𦠶𦠷𦠸𦠹𦠺𦠻𦠼𦠽𦡄𦡮𫆵𫆶𫆷𫆸𫜶𬛔𬛕𬛖𬛗𬛘𮌺𮌻𮌼𮌽𮌾𮌿𰯔𰯕𰯖𰯗𰯘𰯙𰯚𰯛𰯜𰯝𱼚𱼛𱼜

+13 ขีด[แก้ไข]

𦠾𦠿𦡀𦡁𦡂𦡃𦡅𦡆𦡇𦡈𦡉𦡊𦡋𦡌𦡍𦡏𦡐𦡑𦡒𦡓𦡔𦡕𦡘𦡙𦡚𦡛𦡜𦡝𦡞𦡟𦡠𦡡𦡢𦡣𦡤𦡥𦡦𦡧𦡨𦡩𦡪𦡫𦡬𦡭𦡯𫆹𫆺𫆻𬛙𬛚𬛛𮍀𮍁𰯞𰯟𰯠𱼝𱼞𱼟

+14 ขีด[แก้ไข]

𤑃𦡎𦡰𦡱𦡲𦡳𦡴𦡵𦡶𦡷𦡸𦡹𦡺𦡻𦡼𦡽𦡾𦡿𦢀𦢁𦢂𦢃𦢄𦢅𦢆𦢇𦢈𦢉𫆼𫆽𬛜𬛝𮍂𮍃𮍄𮍅𮍆𰯡𰯢𰯣𱼠𱼡

+15 ขีด[แก้ไข]

𦢊𦢋𦢌𦢍𦢎𦢏𦢐𦢑𦢒𦢓𦢔𦢕𦢖𦢗𦢘𦢙𦢚𦢛𦢜𦢝𦢞𦢟𦢠𦢡𦢢𦢣𦢤𫆾𫆿𮍇𮍈𮍉𰯤𰯥𰯦𰯧𱼢𱼣

+16 ขีด[แก้ไข]

𦢥𦢦𦢧𦢨𦢩𦢪𦢫𦢬𦢭𦢮𦢯𦢰𦢱𦢲𦢳𦢴𦢵𦢶𦢷𫇀𬛞𮍊𰯨𰯩𰯪𱼤

+17 ขีด[แก้ไข]

𦢸𦢹𦢺𦢻𦢼𦢽𦢾𫇁𬛟𱼥

+18 ขีด[แก้ไข]

𦢿𦣀𦣁𦣂𦣃𦣄𦣅𫇂𰯫

+19 ขีด[แก้ไข]

𤓏𦣆𦣇𦣈𦣉𦣊𦣋𦣌𦣍𦣎𦣏𦣐𬛠

+20 ขีด[แก้ไข]

𦣑𦣒𦣓𦣔𦣕𬛡𮍋𱼦

+21 ขีด[แก้ไข]

𦣖𦣗𦣙𰯬

+22 ขีด[แก้ไข]

𦣘𦣚

+23 ขีด[แก้ไข]

𦣛

+24 ขีด[แก้ไข]

𦣜𰯭

+26 ขีด[แก้ไข]

𫇄