ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/車

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

車 (รากอักษรจีนที่ 159)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𰹈𰹉𰹯

+2 ขีด[แก้ไข]

𨊠𨊡𨊢𨊣𨊤𨊥𨊦𰹰𰹱

+3 ขีด[แก้ไข]

𨊧𨊨𨊩𨊪𨊫𨊬𨊭𨊮𨊯𨊰𨊱𨊲𫏲𮜿𰹊𰹋𫐄𫐅𰹲𰹳𰹴𰹵

+4 ขีด[แก้ไข]

𨊳𨊴𨊵𨊶𨊷𨊸𨊹𨊺𨊻𨊼𨊽𨊾𨊿𨋀𨋁𨋂𨋃𨋄𨋅𨋆𨋇𨋈𨋉𨋊𨋋𨋌𨋍𫏳𬧱𮝀𮝁𮝂𮝃𮝄𮝅𰹌𲄳𨐅𨐆𫐆𫐇𬨁𬨂𬨃𮝳𰹶𰹷𰹸𰹹𰹺𰹻𲅀𲅁

+5 ขีด[แก้ไข]

𨋎𨋏𨋐𨋑𨋒𨋓𨋔𨋕𨋖𨋗𨋘𨋙𨋚𨋛𨋜𨋝𨋞𨋟𨋠𨋡𨋢𨋣𨋤𨋥𨋦𨋧𫏴𫏵𬧲𬧳𬧴𮝆𮝇𮝈𮝉𮝊𮝋𮝌𰹍𰹎𰹏𰹐𲄴𨐇𫐈𫐉𫐊𫟤𬨄𬨅𮝴𰹼𰹽𰹾𰹿𰺀𰺁𰺂𰺃

+6 ขีด[แก้ไข]

軿𨋨𨋩𨋪𨋫𨋬𨋭𨋮𨋯𨋰𨋱𨋲𨋳𨋴𨋵𨋶𨋷𨋸𨋹𨋺𨋻𨋼𨋽𨋾𨋿𨌀𨌁𬧵𮝍𮝎𮝏𮝐𮝑𰹑𲄵𲄶轿𨐈𫐋𫐌𬨆𬨇𮝵𰺄𰺅𰺆

+7 ขีด[แก้ไข]

𨌂𨌃𨌄𨌅𨌆𨌇𨌈𨌉𨌊𨌋𨌌𨌍𨌎𨌏𨌐𨌑𨌒𨌓𨌔𨌕𨌖𨌗𨌘𨌙𨌚𨌛𨌜𨌝𨌞𨌟𫏶𫏷𫏸𮝒𮝓𰹒𫐍𬨈𬨉𬨊𬨋𮝶𰺇𰺈𲅂

+8 ขีด[แก้ไข]

𨌠𨌡𨌢𨌣𨌤𨌥𨌦𨌧𨌨𨌩𨌪𨌫𨌬𨌭𨌮𨌯𨌰𨌱𨌲𨌳𨌴𨌵𨌶𨌷𨌸𨌹𨌺𨌻𨌼𨌽𨌾𨌿𨍀𨍁𨍂𨍃𨍄𨍅𨍆𫏹𬧶𬧷𮝔𮝕𮝖𮝗𮝘𮝙𮝚𮝛𮝜𰹓𰹔𰹕𰹖𰹗𰹘𰹙𰹚𲄷𲄸𲄹𫐎𫐏𫐐𫐑𬨌𰺉𰺊𰺋𰺌𰺍𰺎𰺏𰺐𰺑

+9 ขีด[แก้ไข]

𨍇𨍈𨍉𨍊𨍋𨍌𨍍𨍎𨍏𨍐𨍑𨍒𨍓𨍔𨍕𨍖𨍗𨍘𨍙𨍚𨍛𨍜𨍝𨍞𨍟𨍠𨍡𨍢𨍣𨍤𨍥𨍦𨍧𨍨𫏺𫏻𬧸𬧹𮝝𮝞𮝟𰹛𰹜𰹝𰹞𲄺𫐒𫐓𬨍𬨎𬨏𮝷𮝸𰺒𰺓𰺔𰺕

+10 ขีด[แก้ไข]

輿𨍩𨍪𨍫𨍬𨍭𨍮𨍯𨍰𨍱𨍲𨍳𨍴𨍵𨍶𨍷𨍸𨍹𨍺𨍻𨍼𨍽𨍾𨍿𨎀𨎁𨎂𨎃𨎄𨎅𨎆𨎇𨎈𨎉𫏼𫏽⁕、𬧺𮝠𮝡𮝢𰹟𰹠𰹡𰹢𫐔𫟥𬨐𬨑𰺖𰺗

+11 ขีด[แก้ไข]

⁕、𨎊𨎋𨎌𨎍𨎎𨎏𨎐𨎑𨎒𨎓𨎔𨎕𨎖𨎗𨎘𨎙𨎚𨎛𨎜𨎝𨎞𨎟𨎠𨎡𨎢𨎣𫏾𫏿𬧻𬧼𬧽𮝣𮝤𮝥𰹣𲄻𲄼𲄽𫐕𫐖𬨒𬨓𰺘𰺙

+12 ขีด[แก้ไข]

𨎤𨎥𨎦𨎧𨎨𨎩𨎪𨎫𨎬𨎭𨎮𨎯𨎰𨎱𫐀𮝦𮝧𮝨𰹤𰹥𰹦𰹧𨐉𫐗𰺚𰺛𰺜𰺝𰺞

+13 ขีด[แก้ไข]

𨎲𨎳𨎴𨎵𨎶𨎷𨎸𨎹𨎺𨎻𨎼𨎽𨎾𨎿𨏀𨏁𨏂𨏃𨏄𨏅𨏆𨏇𨘼𫐁𬧾𮝩𮝪𮝫𰹨𫐘𫟦𬨔𮝹𮝺𰺟𰺠

+14 ขีด[แก้ไข]

𨏈𨏉𨏊𨏋𨏌𨏍𨏎𨏏𨏐𫐂𮝬𮝭𮝮𮝯𰹩𲄾𬨕𰺡

+15 ขีด[แก้ไข]

𨏑𨏒𨏓𨏔𨏕𨏖𨏗𨏘𨏙𨏚𨏛𨏜𨏝𬧿𬨀𮝰𮝱𮝲𰹪𰹫𫐙𰺢𰺣𰺤

+16 ขีด[แก้ไข]

𨏞𨏟𨏠𨏡𨏢𨏣𨏤𨏥𨏦𨏧𨏨𲄿𨐊

+17 ขีด[แก้ไข]

𨏩𨏪𨏫𨏬𨏭𨏮𨏯𨏰𨏱𨏲

+18 ขีด[แก้ไข]

𨏳𨏴𰹬

+19 ขีด[แก้ไข]

𨏵𨏶𨏷𨏸𨏽𰹭

+20 ขีด[แก้ไข]

𨏹𨏻𨏾

+21 ขีด[แก้ไข]

𨏺𨏼𨏿𨐀

+22 ขีด[แก้ไข]

𨐁

+23 ขีด[แก้ไข]

𨐂

+24 ขีด[แก้ไข]

𨐃𰹮𲅃

+26 ขีด[แก้ไข]

𫐃

+31 ขีด[แก้ไข]

𨐄