หมวดหมู่:ศัพท์ภาษามลายูแบบปัตตานีที่สืบทอดจากภาษามาลาโย-พอลินีเชียนดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มลายูแบบปัตตานี terms สืบทอด from มาลาโย-พอลินีเชียนดั้งเดิม.