zhuó

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

zhuó (จู้อิน ㄓㄨㄛˊ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠡑
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠿡
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡷿
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢁁
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢢗
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢧈
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢳇
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢺡
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢽚
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣃈
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣃑
 39. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 40. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 41. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 42. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 43. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 44. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 45. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 46. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 47. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 48. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 49. การถอดอักษรแบบพินอินของ 涿
 50. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 51. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 52. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 53. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤃮
 54. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 55. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 56. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 57. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤉐
 58. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 59. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 60. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤏸
 61. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 62. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 63. การถอดอักษรแบบพินอินของ 㹿
 64. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 65. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 66. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 67. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 68. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥇍
 69. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥋮
 70. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 71. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥐊
 72. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 73. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 74. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥗁
 75. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 76. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 77. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥢔
 78. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 79. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 80. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥮥
 81. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 82. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥯩
 83. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 84. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 85. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥷘
 86. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥷮
 87. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 88. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 89. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 90. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 91. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 92. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 93. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦜰
 94. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 95. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 96. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦰹
 97. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦳡
 98. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 99. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 100. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 101. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧂒
 102. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 103. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧃔
 104. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 105. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧘑
 106. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧞐
 107. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧢼
 108. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 109. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 110. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 111. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧨳
 112. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 113. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧰵
 114. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 115. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 116. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 117. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨁿
 118. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 119. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 120. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨑽
 121. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨖮
 122. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 123. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨡸
 124. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨢬
 125. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 126. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 127. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨧧
 128. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 129. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 130. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 131. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨮿
 132. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨺝
 133. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩆸
 134. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩋁
 135. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩑂
 136. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 137. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩩔
 138. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩲃
 139. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩷹
 140. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 141. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 142. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 143. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 144. การถอดอักษรแบบพินอินของ